En bok intressant för akademiker och akademikerfamiljer

En bok för akademiker och akademikerfamiljer

Kai Simons, läkare och biokemist, skriver i sin biografi bland annat hur han var med och byggde upp Max Planck-institutet för molekylärcellbiologi. »Boken ligger mitt emellan facklitteratur och skönlitteratur, och är intressant för akademiker och akademikerfamiljer som kommer att känna igen sig i slitet mellan forskningens olika krav på ständig närvaro«, skriver Britta Wahren som har läst.

Insiktsfulla råd för den forskare som ska ansöka om nya medel

Insiktsfulla råd för forskaren som söker medel

Efter att Therese Djärv läst Mats Ulfendahls bok om forskningsfinansiering kommer hon att granska sin senaste ansökan utifrån varje kapitel i boken. Huvudbudskapet är att en ansökan inte borde sättas samman under ansökningstidens sista timmar.

Bra hjälp för att fatta rätt beslut för vården

Bra hjälp för att fatta rätt beslut för bästa vård

»Den här boken går igenom många av de förutsättningar som krävs för att alla vårdens medarbetare ska ha rätt information i rätt tid och på rätt sätt så att de kan fatta rätt beslut och ge bästa möjliga vård till sina patienter«, skriver Patrik Georgii-Hemming som har läst »Medicinsk informatik«.

Människan bakom cancern i ny bok

Människan bakom cancern i ny bok

Åke Andrén-Sandberg har givit ut en bok innehållande en samling essäer om patienter med främst pankreascancer med avsikten att visa individen bakom diagnosen. »Ett dilemma när man ska sätta samman en samling av människor man minns från en lång karriär är just att de genomsnittliga nog har bleknat ur minnet«, skriver Nina Cavalli-Björkman i en recension.

Genomarbetad bok som passar en bred medicinsk publik

Genomarbetad bok för bred medicinsk publik

»Allt sammantaget är boken en högklassig och väl genomarbetad produkt som varmt kan rekommenderas till en bred medicinsk publik«, skriver Jon Edman Wallér, efter att ha läst »Medicinsk mikrobiologi & immunologi«. (1 kommentar)

Läsvärt om Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare

Läsvärt om Sveriges första kvinnliga läkare

I den nyligen utgivna antologi-biografin »En Qvinna läkare!« ger sex akademiker en mycket läsvärd, nyanserad och fullödig spegling av Karolina Widerströms liv och gärning. Varje kapitel tar sig an någon facett av henne som person, hennes allierade och den tid hon levde i, skriver Anne Brynolf, som har läst boken. 

Ärlig självbiografi på några få sidor

Rättfram biografi på få sidor

»Det som sticker ut med Reimers berättelse är framför allt beskrivningarna av dels den reaktiva psykos han drabbades av cirka ett år efter sin disputation, dels den ettåriga vistelse i Angola som följde ytterligare något år senare«, skriver Jan Östergren som har läst Åke Reimers biografi.

Stöd för vårdgivare om klimakteriet

Stöd för vårdgivare om klimakteriet

Docent Lena Marions har läst barnmorskan Eva Elmströms bok »Klimakteriet. Handbok för vårdgivare«, och finner att många inom vården kan ha nytta av boken. »… ett värdefullt bidrag till alla vårdgivare som i sitt jobb träffar kvinnor. Detta oavsett om kvinnorna befinner sig i klimakteriet, har passerat det eller har det framför sig«, skriver hon.

Behovet av läkekonst i dagens sjukvård

En bok om behovet av läkekonst i dagens sjukvård

I boken »Exit« får man följa en ung kvinnas väg från tidiga medicinstudier till att bli en uppskattad allmänläkare. Inledningsvis är hon skeptisk till utbildningen därför att den är allt för fokuserad på biomedicinsk vetenskap och förbigår läkekonsten. Glenn Hægerstam har läst en bok som lyckas »tydliggöra behovet av läkekonst i modern svensk sjukvård«. (2 kommentarer)

Personlig bok om att prata om döden

Personlig bok om att prata om döden

Jakob Ratz Endler har skrivit en bok om att prata om och hantera döden. Boken vänder sig till både läkare och allmänhet med huvudbudskapet att man bör tala med sina anhöriga och sin läkare om döden och sina önskemål, och att det är viktigt för läkaren att skaffa sig kunskaper och erfarenheter för att kunna prata om döden. (1 kommentar)

Snabb och bra översikt över vanliga barnortopediska skador

Snabb och bra översikt över vanliga barnortopediska skador

»Barnortopedi« ger en bra översikt över ortopediska åkommor hos nyfödda, barn och ungdomar. Målgruppen är bred men boken riktar sig främst till kliniskt verksamma ortopeder, ST-läkare inom ortopedi samt barn- och skolläkare, skriver Yasmin D Hailer, som dock saknar litteraturkällor i boken. (1 kommentar)

När allt känns hopplöst kan man påminna sig om Barbro Westerholm

När allt känns hopplöst kan man påminna sig om Barbro Westerholm

För tillfället är denna 88-åriga kliniska farmakolog, politiker och ämbetsperson aktuell med manifest-memoarerna »Om att aldrig ge upp« – en bok som rymmer ett imponerande cv, framgångar och misslyckanden, vänner och fiender, skriver Anne Brynolf, som har läst Barbro Westerholms memoarer. (2 kommentarer)

Kloka råd vid långvarig smärta

Kloka råd vid långvarig smärta

»Förvånande litet tid i läkarutbildning ägnas åt smärta och kunskapsläget är otillräckligt hos redan utbildade läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal«, skriver Dagmar Westerling som bland annat är specialist i smärtlindring. Hon har läst Karsten Ahlbeck och Carin Hjulströms bok »Överlista smärtan«.

Bra lots för vägen från doktorand till fast tjänst

Bra lots för vägen från doktorand till fast tjänst

»Vägvisare mot det okända. Minnesbok för nya forskare« lyfter upp frågor som varför man väljer forskaryrket och vad som krävs på olika nivåer. Författaren, Bengt Gustafsson, har tänkt på varför har valde som han gjorde i sin forskarkarriär och vilka råd han skulle ha gett en »sådan som mig idag«. Åke Thörn har läst boken och anser den vara en god hjälp till att få syn på alternativa vägar.

Aktuellt vetande om psykisk ohälsa

Aktuellt vetande om psykisk ohälsa

Svante Bäck har läst den nyutkomna boken »Psykisk ohälsa« – ett biopsykosocialt perspektiv, skriven av en grupp författare främst vid Linköpings universitet, och tycker att han som psykiater har haft stor glädje av boken.

Läkemedel som kulturfenomen

Läkemedel som kulturfenomen

I boken »Apoteket i biblioteket« finns över tusen texter och citat från världslitteraturen om människornas attityder och erfarenheter av läkemedel och droger. Anders Cronlund har läst boken och rekommenderar ha den på nattygs- eller soffbordet för att när det passar godtyckligt slå upp en sida.

Underhållande och tankeväckande läkarmemoar

Underhållande och tankeväckande läkarmemoar

»Efter läsningen är man inspirerad av författarens entusiasm inför forskningen, neurologin och livet. Boken väcker tankar om vad det innebär att vara läkare och sjukvårdens utveckling. Den rekommenderas varmt.« Johan Zelano har läst Sten-Magnus Aquilonius memoarer.

Värdefulla perspektiv på höftledsoperation

Värdefulla perspektiv på höftledsoperationer

Boken tillför ett perspektiv som inte alltid förmedlas via sjukvården och ger läsaren en mer nyanserad bild av vad en höftprotesoperation innebär och medför, både ur positiv och ur negativ synvinkel, skriver Pelle Gustafson som har läst »Din nya höft«.

Charmerande överflöd om skidskador

Charmerande överflöd om skidskador

Jan Sandegård, ortoped och skiddoktor, har ställt samman en bok omfattande över 100 års historia och utveckling över skidskador, men även om Östersundsk medicinhistoria och teknisk utveckling av skidbindningar. »Sandegårds djupa kunskaper i området, och entusiasm för frågorna, genomsyrar boken«, skriver Pelle Gustafson.

Matnyttiga tips för ST-läkaren

Matnyttiga tips för ST-läkaren

ST-boken är en gediget utarbetad bok, fyllande en lucka i våra omfattande medicinska bibliotek. Förhoppningsvis blir den en given present till alla nyblivna ST-kollegor och medarbetare på ST-kanslier runt om i landet. Så skriver Ada Kapetanovic, som har läst ST-boken.