Denna webbplats vänder sig till läkare

Intressant men spretigt om antibiotikaresistens

Intressant men spretigt om antibiotikaresistens

»Att leva med bakterier. Möjligheter till ett levbart immunitärt liv« innehåller texter kring antibiotikaresistens av elva forskare med olika bakgrund. Jon Edman Wallér hade velat ha en större representation av naturvetare, och en sammanhållen röd tråd genom boken.

Antropologisk skildring av fysisk aktivitet och motion

Antropologisk skildring av fysisk aktivitet

»Träningsparadoxen« är skriven av Daniel Lieberman, professor i evolutionsbiologi, som ägnat en stor del av sitt forskningsliv åt att försöka förstå frågor kring träning och motion. Den är uppdelad på tretton kapitel, där utgångspunkten för varje kapitel är att slå hål på kända myter.

Bra skildring av kroppens försvar mot covid-19-infektion

Bra skildring av kroppens försvar mot covid-19

Immunförsvaret och viruset är en bok om hur sars-cov-2 tas om hand av vårt immunförsvar och om immunsystemets uppbyggnad och funktion. »I kommande upplagor kan sars-cov-2 bytas ut mot det virus eller smittämne som just då florerar, eftersom inget väsentligt är unikt med just detta coronavirus«, skriver Sven Britton, som har läst boken – och lärt sig mycket. (1 kommentar)

Uppdaterad aktuell lärobok i neurologi

Uppdaterad lärobok i neurologi

I den sjätte upplagan av »Neurologi« har en hel del ändrats sedan 2012, skriver Sten Fredrikson, som har läst boken. Han konstaterar också att författarna har lyckats uppdatera sina kapitel så texter känns aktuella i jämförelse med tidigare upplaga, men han efterlyser en större nationell bredd bland författarna och även fler kvinnor.

Koncis bok om det akutgeriatriska omhändertagandet

Koncis bok om det akutgeriatriska omhändertagandet

Akutgeriatrik är en trevlig läsupplevelse som jag är övertygad om kommer att fungera som en utmärkt kunskapskälla för läkarstudenter, som ett stöd för unga oerfarna läkare, som en vän för äldre läkare som behöver uppdatera sina kunskaper och vara nyttig för andra specialistläkare som behöver förstå den speciella geriatriska problematiken, skriver Tommy Cederholm i en recension.

Välkommen bok om epilepsi i arbetslivet

Välkommen bok om epilepsi i arbetslivet

»Denna bok kommer att göra skillnad för personer med epilepsi och bör finnas tillgänglig på varje vårdinrättning som ansvarar för patienter med epileptiska anfall.« Torbjörn Tomson har läst Johan Zelanos bok om epilepsi i arbetslivet.

Färsk kunskap och lättläst om psykos

Färsk kunskap om psykos

Bokens författare har gjort en färsk genomgång av kunskapsläget om psykos/schizofreni. Det vilar en hoppfull ton av erfarenhet och optimism över texten. Många fallbeskrivningar ger texten liv, skriver Svante Bäck om boken »Att insjukna i psykos«.

Intressant om forskare vid Lunds universitet

Intressant om forskare vid Lunds universitet

Boken »Framstående medicinska forskare vid Lunds universitet« är den femte i en serie böcker om sjukvård, undervisning och forskning i Skåne utgivna av Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet. Boken är rolig att läsa med sina bilder och korta beskrivningar över många forskares och klinikers strävanden under den tidiga medicinska utvecklingen, skriver Gunilla Malm.

En ovärderlig guide vid forskning i medicinhistoria

En guide ovärderlig för den medicinhistoriska forskaren

Utgivningen av »Vården och staten« har gjort det betydligt lättare för alla som önskar skriva svensk medicinhistoria. Verket presenterar vilka möjligheter som finns i de svenska arkiven, skriver Tomas Bro i en recension av två böcker som behandlar de centrala källorna till den svenska hälso- och sjukvårdens historia från medeltiden till 1960-talet. (1 kommentar)

Inbjudande och lättläst om forskning på fåglars förmågor

Inbjudande och lättläst om forskning på fåglarnas förmågor

I denna bok presenterar neurokemisten Anita Campbell olika aspekter av vetenskaplig forskning som utförts på fåglar. Med författarens neurovetenskapliga bakgrund är det lätt att förstå att boken fokuserar på fåglarnas hörsel, syn och kognitiva förmågor. Peter Stenvinkel har läst boken »Fåglarnas hemligheter«.

Om »sjukdomen« i det amerikanska sjukvårdssystemet

Om »sjukdomen« i det amerikanska sjukvårdssystemet

Utifrån sjukhussängen betraktar Timothy Snyder i sin bok den amerikanska sjukvården. Han konstaterar att alltför många amerikaner dör i unga år och att den förväntade livslängden för dagens unga är lägre än medellivslängden för deras föräldrar. Rätten till frihet medför en rätt till hälsa. Det är en intressant tanke som löper som en röd tråd genom boken, skriver Jonas F Ludvigsson. (4 kommentarer)

Kopplingen mellan biologin och fysiken

Om kopplingen mellan biologin och fysiken

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, pekar på skillnaden mellan organismer och maskiner i sin bok »Världen själv«. Biologin undersöker det komplexa och fysiken det djupsinniga. Med ord uttryckta av fenomenologins grundare slår Danielsson an sin vetenskapliga berättelse som en novellist. Jag slutade läsa den först när det var dags att gå upp, skriver Olle Hellström. (2 kommentarer)

Hur en annorlunda familjemedlem berikar livet

Hur en annorlunda familjemedlem berikar livet

»När jag fick den här boken i min hand och började läsa kunde jag inte sluta. Jag sträckläste den.« Margaretha Bågedahl Strindlund har läst Jörgen Nordenströms bok om sin bortgångne bror Klas.

Allt du inte visste att du ville veta om snor, svett och tårar

Allt du inte visste att du ville veta om snor, svett och tårar

I Ulf Ellerviks nya bok ”Äckligt” går författaren igenom nio kroppsvätskor/sekret: saliv, öronvax, talg, tårar, svett, snor och slem, bröstmjölk, slidsekret och sädesvätska. Som läsare kan man ibland fundera över vilken målgrupp Ellervik hade för avsikt att skriva för? Det är en lättläst prosa med många egna anekdoter och tankar blandade med vetenskaplig fördjupning inom detta allmängiltiga ämne, skriver Isabella Sjölander i en recension av boken.

En bra introduktion till det breda ämnet vårdhygien

En bra introduktion till det breda ämnet vårdhygien

Utifrån den breda målgrupp författaren och förlaget har valt, är texternas omfattning omsorgsfullt avvägda och ger en god introduktion till det breda och tvärvetenskapliga ämne som vårdhygien utgör. Boken är ett välkommet tillskott till litteraturen på området och dess format skulle passa utmärkt till exempelvis en kortare kurs på läkarprogrammet, skriver Jon Edman Wallér i en recension av boken Vårdhygien.

En insiktsfull vandring genom en viktig specialitets utveckling

En insiktsfull vandring genom en viktig specialitets utveckling

På ett underhållande sätt beskrivs anestesi- och intensivvårdsspecialiteten såväl till sin natur, vilket ofta är svårt att sätta sig in i för lekmän, som till svårigheterna under tidig utveckling av specialiteten, skriver Sten Lindahl om boken »Kan man få ett glas vatten?«.

Diagnos eller dialog

Diagnos eller dialog

I boken »Olyckliga i paradiset« tar Christian Rück på upp frågor om lycka, orsaker till psykisk ohälsa, stress och om lidande har en mening med mera. Den är läsbar för läkare eftersom vi i alla discipliner möter patienter som fastnat i egen kroppsligt uppfattade förklaring till den föreställning som orsakar deras lidande, skriver Olle Hellström.

Enkel EKG som kan bli en klassiker

Enkel EKG som kan bli en klassiker

»EKG på enkelt sätt« är en trevlig bekantskap som har alla förutsättningar att bli en klassiker såväl på svenska studenters skrivbord som ute på våra läkarexpeditioner. Författarna har varit generösa med små tips om hur klinikern ska tänka praktiskt när det gäller tolkning och diagnostik i det dagliga arbetet, skriver Henrik Nyström i sin recension av boken.

En bok till försvar för människans godhet

En bok till försvar för människans godhet

Författaren Rutger Bregman uppmanar oss att omvärdera synen på oss själva, att vi i grunden är goda. Detta gör stor skillnad i många sammanhang, som boken visar. Den tar sig an stora frågor med många spännande exempel, Bregman är påläst och orädd, skriver Svante Bäck.

Bok om att veta vad det är att inte veta

Bok om att veta vad det är att inte veta

I pedagogiskt förlösande berättelser får jag både filosofisk förståelse av och vetenskaplig förklaring till vad omdöme betyder både som känsla, kunskap och praktik, skriver Läkartidningens recensent om en nyutkommen bok. (2 kommentarer)