På tal om prostatan – det mesta om en krånglig körtel

På tal om prostatan – det mesta om en krånglig körtel

Ett bredare sätt att diskutera prostatan – mannens problemorgan framför andra. Jan-Erik Damber, senior professor i urologi, Sahlgrenska akademin, har läst en annorlunda bok skriven av en tvärvetenskaplig författargrupp. 

Bra bok visar en bättre värld

Bra bok visar en bättre värld

Hans Roslings sista bok, skriven tillsammans med Ola Rosling och Anna Rosling Rönnberg, är fläckvis riktigt bra, tycker anmälaren Jonas Ludvigsson, barnläkare och professor. Med boken i handen ser man klarare att vår värd har blivit bättre på senare år.  

Skattefinansierad privatisering med kommersiell logik

Skattefinansierad privatisering med kommersiell logik

Ännu en aktuell bok om systemskiftet i svensk sjukvård analyserar effekterna som blev. Två synvändor identifieras som resultat av en skattefinansierad privatisering baserad på kommersiell logik. Bo Burström, professor vid Karolinska institutet, anmäler. (1 kommentar)

Kemikalier – bättre än sitt rykte

Kemikalier – bättre än sitt rykte

Kemikalier är bättre än sitt rykte, i synnerhet om de administreras i rätt dos. Alla är inte giftiga, och i många fall gör de till och med nytta. Allt detta diskuteras i en ny bok om svensk »kemofobi« recenserad av senior professorn Magnus Ingelman-Sundberg.

Harveys stora verk – nu i fullständig svensk översättning

Harveys stora verk – nu i fullständig svensk översättning

1600-talsläkaren William Harvey var först med att reda ut hur blodomloppet i människor och djur fungerar. För första gången finns nu hela hans latinska text översatt till svenska i en bok som dessutom berättar om Harveys liv och samtid.

Rädsla och akademisk hederskultur bakom Macchiariniaffären

Rädsla och akademisk hederskultur bakom Macchiariniaffären

En ny bok om »affären« Paolo Macchiarini innehåller en del nya och intressanta uppgifter kring stjärnkirurgens verksamhet innan han kom till Karolinska institutet. Merparten av uppgifterna kommer från anonyma källor eftersom uppgiftslämnarna är rädda för repressalier om de öppet ifrågasätter kollegor och arbetsgivare.

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

En ny bok om läkaretiken har undersökt den etiska kompetensen hos landstingspolitiker, opolitiska tjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Författarna pekar på en värdeklyfta som finns mellan tillämpningen av etiska principer ute på klinikerna och inriktningen på den vårdpolitik som ledningsorganisationen för.

Ny ortopedisk lärobok – ett storverk på svenska

Ny ortopedisk lärobok – ett storverk på svenska

Den nya läroboken på svenska i ortopedi är en imponerande kunskapskälla utan motstycke under senare decennier. Ett storverk, enligt anmälaren Tommy Hansson, senior professor i ortopedi.  

Bredd och spets i Lund under 350 år

Bredd och spets i Lund under 350 år

Lunds universitet har fyllt 350 år och mycket har hänt, inte minst inom lärosätets medicinska fakultet. Anmälaren Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor, blir imponerad av den bredd och spets som en ny jubileumsbok räknar upp.  

Gyllensten – ihågkommen

Gyllensten – ihågkommen

Författaren och läkaren Lars Gyllensten är bortglömd i dag, menar författaren Thure Stenström, som har skrivit en gedigen volym för att friska upp vårt minne av en mångsidig kulturpersonlighet. Hugo Lagercrantz, senior professor, Karolinska institutet, anmäler boken.  (1 kommentar)

Nyköpings lasarett var med sin tid

Nyköpings lasarett var med sin tid

Nyköpings lasarett var litet i slutet av 1800-talet men inte på något sätt på efterkälken i fråga om tillämpning av det senaste framstegen inom medicinen. En ny bok berättar om verksamheten vid det lilla sjukhuset under perioden 1835–1903.    

Ny kunskap om det mänskliga psyket

Ny kunskap om det mänskliga psyket

Begrepp som molekylär, kognitiv eller social neurovetenskap skulle nog inte ha setts med blida ögon på 60-talet, påpekar Ulf Rydberg, senior professor i psykiatri, i sin positiva anmälan av »Neurovetenskaplig psykiatri«, en bok späckad med ny kunskap om människans psyke. (1 kommentar)

Sjukvården som handelsvara eller samhällets ansvar

Sjukvården som handelsvara eller samhällets ansvar

Den femte och senaste utgåvan i bokserien »Global health watch« tar tempen på hälso- och sjukvårdens globala nuläge. Anders Jeppsson, läkare och antropolog i Lund, har läst en rapport som ser en ökande distansering i världen från målet om hälsa för alla.

Alzheimer från vagga till grav – med råge

Alzheimer från vagga till grav – med råge

Alois Alzheimer är ju den världsbekante upptäckaren av sjukdomen som bär hans namn. Ändå är det först i år som en fullständig biografi över dr Alzheimers liv och samtid ges ut på svenska. Författaren är Magnus Carlsson, pensionerad internmedicinare och hematolog. Hans nya bok anmäls av geriatrikern och Silvialäkaren Moa Wibom.   

Praktiskt referensverk om vetenskapsteori

Praktiskt referensverk om vetenskapsteori

Ett välredigerat och genomtänkt referensverk för personer yrkesverksamma inom sjukvård och forskning. Boken har en naturlig plats även inom forskarutbildningsprogram och de kliniska forskarskolorna, skriver anmälaren Sandra Eloranta, biostatistiker, klinisk epidemiolog och forskningssamordnare vid Karolinska institutet, Solna. 

Idrottsskador i nytt perspektiv

Idrottsskador i nytt perspektiv

En bok som lämpar sig för såväl grundutbildning som vidareutbildning av sjukvårdspersonal i kontakt med behandling av idrottsskador, anser Jón Karlsson, professor i ortopedi, Göteborgs universitet. Han anmäler ett arbete som presenterar nya infallsvinklar på kända idrottsskador. 

Om läkekonst kring livets slut

Om läkekonst kring livets slut

»Medicinen kan uppskjuta döden men inte dödsångesten«, är ett av många tänkvärda budskap i en ny bok om dödsvillkoren i vår moderna epok. Författaren, själv läkare, undersöker vad som händer när den medicinska vetenskapen får allt större möjligheter att påverka livets slut. Seniorprofessorn Niels Lynöe anmäler.      (13 kommentarer)

Modigt skrivet om sökande och felbarhet

Modigt skrivet om sökande och felbarhet

Till skillnad från flera andra författare av liknande böcker är Christian Unge befriande öppenhjärtig med sina brister och tillkortakommanden, påpekar Pelle Gustafson, chefläkare Löf, Stockholm, i sin anmälan av boken »Har jag en dålig dag kanske någon dör«.

Komplett lärobok – inte bara för barnneurologer

Komplett lärobok – inte bara för barnneurologer

En bok som omfattar hela ämnet barnneurologi och som imponerar på anmälaren Orvar Eeg-Olofsson, seniorprofessor och tidigare överläkare i barnneurologi. Förutom barnneurologer kan boken läsas av alla som kommer i kontakt med barnneurologiska frågeställningar såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, socionomer och logopeder, enligt recensenten.  

Självhjälpsbok i patientsäkerhet

Självhjälpsbok i patientsäkerhet

En stor journalstudie från SKL visar att allvarliga vårdskador uppskattningsvis drabbar 110 000 patienter årligen till kostnad av 9 miljarder kronor. En ny bok om olika aspekter på patientsäkerhet, med utgångsunkt från Patientsäkerhetslagen 2010, anmäls av Per Carlsson, professor emeritus, Hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet.