Praktiskt för kliniker om kolorektalcancer

Praktiskt för kliniker om kolorektalcancer

Sju kapitel, skrivna av lika många forskargrupper från Storbritannien, Australien och Israel, samlas i en bok och ger högrelevant information om att diagnostisera kolorektalcancer. Boken anmäls av Bengt Glimelius, professor emeritus, Uppsala.

Möte med dåtiden i svensk sjukvård

Möte med dåtiden i svensk sjukvård

En bok med medicinhistoriska krönikor, kåserier och essäer av framlidne läkaren och politikern Nils Brage Nordlander har nyligen utgivits. Seniorprofessorn Barbro Beck-Friis har läst och anmäler en samling tänkvärda texter om dåtiden i svensk sjukvård. 

Diagnos – kod för läkare och hopp för oförstådda

Diagnos – kod för läkare och hopp för oförstådda

Elöverkänslighet, smärta av okänd orsak, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom... Handlar det om ordlekar eller äkta diagnoser för riktiga sjukdomar? Läkaren Jörgen Malmquist utreder begreppen i en tjock volym som anmäls av Olle Hellström, specialist i allmänmedicin.  (1 kommentar)

Fältskärer och kirurger i historiens ljus

Fältskärer och kirurger i historiens ljus

En bok om det kirurgiska hantverkets historia berättar om barberare, fältskärer och kirurger från de första högkulturernas tid och fram till våra dagar. Berndt Ehinger, seniorprofessor vid medicinska fakulteten i Lund, anmäler en intressant läsning.

Aspekter på överlevnad

Aspekter på överlevnad

Socialantropologen och docenten Lisbeth Sachs diskuterar olika aspekter på överlevnad, med flera tankeväckande avsnitt för den av medicinsk socialantropologi specialintresserade läsaren. Walter Osika, docent, Karolinska institutet, anmäler.

Uppriktig neurokirurg berättar öppenhjärtigt

Uppriktig neurokirurg berättar öppenhjärtigt

Den brittiska neurokirurgen Henry Marsh, numera pensionär, berättar öppenhjärtigt och uppriktigt om vitt skilda ämnen i sina memoarer. Han förtiger varken sin ateism eller sitt stöd till dödshjälp – och inte heller den lilla självmordsväska som han alltid bär med sig. Patrich Belfrage, pensionerad gynekolog, anmäler en välmatad och välberättad historia.

Bok om ben ger kött på benen

Bok om ben ger kött på benen

En imponerande översikt som ger en samlad bild av vad vi känner till om ben, den mångmiljonåriga konstruktion som får människor och djur att bära upp kroppen. Läkartidningens anmälare berättar om en läsupplevelse. (1 kommentar)

Att möta sig själv som både läkare och patient

Att möta sig själv som både läkare och patient

Psykiatrikern och författaren Åsa Nilsonne berättar i sin »professionella självbiografi« om en lång rad roller som hon har spelat under ett långt yrkesliv i psykiatrins tjänst. Det är generöst berättat och mycket lärorikt tack vare det »inifrånperspektiv« som författaren bjuder läsaren på, tycker Läkartidningens anmälare, psykiatrikern Jill Taube.  (3 kommentarer)

En allmänläkares sjukvårdsinsikt

En allmänläkares sjukvårdsinsikt

»Doktor utan skyddsnät. En resa i tid och rum genom sjukvården« är allmänläkaren Per Malms tillbakablick på en lång karriär dominerad av patientmöten på en sjukstuga. Läkartidningens recensent Jan Halldin anmäler en bok som både roar och oroar. (1 kommentar)

Rävigt om Macchiarinis fall

Rävigt om Macchiarinis fall

Räven raskar över scenen i upptakten av Ylva Lööfs satiriska pjäs om och kring den akademiska härdsmälta som gjorde »Fallet Macchiarini« möjligt. Ylva Böttiger och Carl Johan Östgren, medicinska redaktörer på Läkartidningen, har sett Östgötateaterns föreställning.

Byggnaden blev målet – verksamheten glömdes bort

Byggnaden blev målet – verksamheten glömdes bort

Byggandet av supersjukhuset Nya Karolinska överskuggade tankarna på de verksamheter som det skrytiga miljardbygget skulle ha till uppgift att tjäna. Det är kontentan av professorn och forskaren Jan Öhrmings akademiska studie, en ny bok som recenseras av seniorprofessorn Lars L Gustafsson. (1 kommentar)

Inte så dumt med checklistor

Inte så dumt med checklistor

Komplexa verksamheter, som medicinen, tjänar på att decentralisera beslutsfattandet. Då behövs det checklistor, om allt ska fungera smidigt. Anna Beck, distriktsläkare, studierektor allmänmedicin, Örnäsets hälsocentral, Luleå, har läst en klok och lättläst bok om att ha koll på checklistorna.  (1 kommentar)

Det handlar inte alls bara om träning…

Det handlar inte alls bara om träning…

Rehabilitering handlar inte bara om träning utan även om utmaningen att hjälpa patienter att leva vidare med nya förutsättningar som uppstått till följd av skada eller sjukdom. Carl Molander, docent, Rehabakademin, anmäler en aktuell bok i ämnet.

Praktisk hjälp i att ställa rätt diagnos

Praktisk hjälp i att ställa rätt diagnos

En av läkaryrkets kärnkompetenser är konsten att ställa rätt diagnos. En ny bok som erbjuder praktisk hjälp för läsaren att förbättra träffsäkerheten i diagnostik recenseras av patientsäkerhetsläkaren Anders von Heijne.

Praktisk handbok för patientskadeärenden

Praktisk handbok för patientskadeärenden

Patientskadelagen fungerar bra, men behöver förbättras. Det skriver Kerstin Hulter Åsberg, docent vid Uppsala universitet, med anledning av Carl Esperssons och Ulf Hellbachers kommenterande bok om just Patientskadelagen och dess utveckling. 

Sociologiska aspekter på alkohol- och narkotikaproblem

Sociologiska aspekter på alkohol- och narkotikaproblem

En ny bok ger nyttigt perspektiv på mötet med missbruk av alkohol och narkotika – men fokuserar mest på problemets sociologiska snarare än medicinska aspekter, skriver anmälaren Sven Wåhlin.  

Våga tala om sex med patienten!

Våga tala om sex med patienten!

Jag tror att boken kan få en strykande åtgång och att andra upplagan kan bli ännu bättre. Med »Praktisk sexualmedicin« i bokhyllan kan fler läkare våga tala om sex med patienten, skriver recensenten.

Om inre hållbarhet i en pressad arbetssituation

Om inre hållbarhet i en pressad arbetssituation

Den här boken tillhandahåller ett sätt att anpassa mindfulnessbegreppet och meditationsträningen till odlandet av »inre hållbarhet« i en pressad och traumatiserande arbetssituation i sjukvården, skriver anmälarna.

Läkaren som blev premiärminister

Läkaren som blev premiärminister

Den franske politikern George Clemenceau är mest känd för sin roll som premiärminister under första världskriget. Att han också var läkare berättas i en nyutkommen biografi. (1 kommentar)

Idrott och hjärtat – inte helt ofarligt

Idrott och hjärtat – inte helt ofarligt

Några mycket kunniga kolleger beskriver i detalj det medicinska kunskapsläget inom träning, idrott och hjärtsjukdom i en välskriven bok som kan läsas av såväl läkare som andra vårdprofessionella. Det skriver Jonas Spaak, docent i kardiologi, hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.