Denna webbplats vänder sig till läkare

Vem ansvarar för annonsen?

Tidningen och tryckeriet ansvarar för att tryckningen sker i enlighet med våra tryckanvisningar, dvs med den punktförstoring och de densitetsvärden för tryckfärger som anges i våra reproanvisningar här.

Kunden

  • ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med våra specifikationer.
  • ansvarar tillsammans med annonsproducent och repro, för att materialet är tryckanpassat för Läkartidningen med aktuell tryckmetod och i Europaskalans färger.
  • ansvarar för att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt sätt på rimlig tid.