Böcker

Här kan du beställa Läkartidningens populära kunskapsböcker. Priserna inkluderar moms men fraktkostnad tillkommer.

Betalningsvillkor: Privata beställningar betalas endast i förskott via swish på 123 056 00 37. Vid fakturabetalning för företag gäller 10 dagar netto. Ingen fakturaavgift tillkommer.

Privat beställning: Vi behöver ditt namn, leveransadress samt antalet på de boktitlar du önskar.

Företagsbeställning: Vi behöver företagsnamn, organisationsnummer, leverans- och fakturaadress samt antalet på de boktitlar ni önskar.

Mejla er beställning till mig så skickar vi böckerna så snart vi kan!

Veronica Brishagen, Läkartidningen

________________________________________________________________________________

.

ABC om Ortopedi och handkirurgi

Läkartidningens ABC-artiklar är bland tidningens mest uppskattade. De är skrivna och formgivna för att ge handfasta behandlingsrekommendationer på vårdcentraler, akutmottagningar och andra mottagningar.

I den här boken har vi samlat 20 ABC-artiklar om skador och tillstånd i rörelseapparaten. De är uppdaterade och omredigerade, allt i syfte att ge behandlande läkare hjälp att ge patienter god och säker vård.

Innehåll:

 • Axelfrakturer 1: Klavikelfrakturer
 • Axelfrakturer 2: Skapula- och proximala humerusfrakturer
 • Axelsmärta
 • Axelluxation
 • Armbågsskador hos barn
 • Distal raduisfraktur hos vuxna
 • Handledens ligamentskador 1: Diagnostik
 • Handledens ligamentskador 2: Behandling
 • Vanliga tillstånd i hand och handled 1: Karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros
 • Vanliga tillstånd i hand och handled 2: Triggerfinger, Dupuytrens kontraktur och ganglion
 • Frakturer i fingrar och metakarpalben
 • Senskador i handen
 • Nervskador i handen
 • Handinfektioner
 • Smärta i nacke och rygg 1: Orsaker, symtom och utredning
 • Smärta i nacke och rygg 2: Behandling
 • Höftfrakturer
 • Initial handläggning av öppna underbensfrakturer
 • Akut ruptur av akillessenan
 • Fotledsdistorsion

154 sidor, mjuk pärm

Ordinarie pris: 320 kr inkl moms

Läkarstudent eller AT/ST-läkare: 256 kr inkl moms.

Frakt tillkommer.

Gör din beställning längst ner på denna sida.

 


.

Nu kan du beställa FYSS igen!

Det oumbärliga verktyget för alla som förskriver eller förespråkar fysisk aktivitet på recept.

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Boken har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. Boken vänder sig också till alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling och kan med fördel användas som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor. Boken är indelad i en allmän del, del 1, och en diagnosspecifik del, del 2.

 

Del 1 ger en bred bakgrund till ämnet fysisk aktivitet och behandlar bland annat:

 • Begrepp och definitioner, bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet samt metoder för individanpassning
 • Biologiska effekter av fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet som prevention
 • Rekommendationer om fysisk aktivitet för olika grupper (vuxna, barn och ungdomar, äldre, gravida, personer med medfödda hjärtfel samt personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar)
 • Fysisk aktivitet vid infektioner, stress, sömnbesvär, muskuloskeletala besvär samt besvär under klimakteriet.

Del 2 ger en evidensbaserad och detaljerad rekommendation om fysisk aktivitet vid 34 olika diagnoser inom ämnesområdena: 

 • Kardiovaskulära och pulmonella sjukdomar
 • Metabola/endokrina sjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Rörelseapparatens sjukdomar
 • Inflammatoriska sjukdomar
 • Psykiatriska sjukdomar och beroendetillstånd
 • Långvariga utbredda smärttillstånd
 • Cancer
  samt kronisk njursjukdom, polycystiskt ovariesyndrom och psoriasis.

FYSS 2017 ges ut av Läkartidningen Förlag på uppdrag av YFA. Boken är på 656 sidor.

PRIS 290 kr + moms och frakt.

PS. Se inslag i TV4:s Malou efter tio där Läkartidningens medicinske redaktör Carl Johan Sundberg berättar om boken och effekten av fysisk aktivitet.


.Stephan Rössners memoarer

ETT LIV – AV STOR VIKT?

I boken »Ett liv – av stor vikt« berättar läkare och professor Stephan Rössner om hur han byggde upp en av landets första enheter för behandling av grav övervikt, och om en akademisk karriär som ledde till en professur i hälso­inriktad beteendeforskning. Han skriver också om tiden som presschef och general­sekreterare för den medicinska riksstämman, samt om skådespeleriet på Stockholms stadsteaters vetenskaps­teater och om det stora matlagnings- och kostintresset som ledde till en rad populärvetenskapliga alster och kokböcker.

Om allt detta och mycket mer berättar han avväpnande och med viss självironi!

168 sidor, hård pärm.

PRIS 230 kr inkl. moms


.ETT LÄKARLIV – I SKUGGAN AV TVÅ VÄRLDSKRIG

Spännande läsning om läkarlivet i Sverige under krig och fred och om upptäckten av en »ny« sjukdom. Boken av Karl-Axel Ekbom är en levande skildring av svensk medicinhistoria.

Karl-Axel Ekbom är den svenske neurolog som har gett namn åt Willis–Ekboms sjukdom, tidigare kallat »restless legs«. På 1970-talet skrev han sin självbiografi men dog innan han kunde ge ut boken. I kvarlåtenskapen efter hans föräldrar hittades manuskriptet av Ekboms tre söner, och först nu har boken blivit en realitet.

Karl-Axel Ekbom berättar om sina medicinstudier på 1920-talet och om sin och många andra unga medicinares oro för att som nylegitimerad läkare i början av 1930-talet vara tvungen att gå arbetslös. Han skildrar hur den neurologiska specialiteten har utvecklats under decennierna och hur det var att till och från bli inkallad som militärläkare. Trots oroliga tider kunde han disputera just på V-dagen, den 8 maj 1945.

312 sidor, hård pärm

PRIS 245 kr inkl. moms


EPILEPSI

Den vanligaste neurologiska sjukdomen, epilepsi, förekommer i alla åldrar över hela världen. Var tionde person kommer någon gång i livet att drabbas av ett epileptiskt anfall. De allra flesta läkare kommer således – oavsett specialitet – att på något sätt engageras i handläggningen av epilepsi på någon nivå.

I denna bok ges en aktuell överskit över utredning och behandling av epileptiska anfall och epilepsi.

Torbjörn Tomson, senior professor, Karolinska institutet.

PRIS 230 kr inkl. moms


.

EKSEM OCH PSORIASIS

På senare år har kunskapen om eksemsjukdomar och psoriasis ökat, bland annat vad gäller systemiska effekter och samsjuklighet. Detta ställer nya krav på diagnostik och samarbete mellan olika specialiteter. Denna bok ger dig kunskap om de vanligt förekommande hudsjukdomarna psoriasis, atopiskt eksem och kontaktallergiskt eksem.

Docent Maria Bradley, Karolinska universitetssjukhuset och professor Mona Ståhle, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet

PRIS 230 kr inkl. moms


.

OSTEOPOROS

Osteoporosrelaterade frakturer är ett omfattande folkhälsoproblem. Sverige och Skandinavien har till exempel världens högsta incidens av höftfrakturer. Men trots en stark utveckling inom osteoporosområdet får många patienter inte optimal vård idag.

I denna bok belyses nya och viktiga aspekter kring utredning, behandling och prevention vid osteoporos och fragilitetsfraktur. Professor Kristina Åkesson, Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus, Malmö

PRIS 220 kr inkl. moms


.DIABETES TYP 2 – en uppdatering

De senaste åren har flera nya kliniska studier ökat vår kunskap om diabetessjukdomen. Detta har gett oss möjligheten att med diabetesterapin även kunna påverka utfallet i kardiovaskulär sjukdom och död.

Den här boken tar upp det nuvarande kunskapsläget kring diagnos, behandling, prevention och nya läkemedel men också utmaningar som vården står inför, såsom invandring från områden med hög förekomst av diabetes typ 2. Docent Michael Alvarsson, Karolinska universtetssjukhuset.

 PRIS 220 kr inkl. moms


VERKTYG FÖR KLINISK FORSKNING

Kliniknära forskning krävs för utveckling och förbättring av hälsa- och sjukvården. I Sverige finns goda förutsättningar för att bedriva klinisk forskning av hög kvalitet.

Målet med den här boken är att inspirera till att forska och att ge tips om allt från studieupplägg till att söka anslag, göra analyser och skriva vetenskapliga artiklar.

PRIS 230 kr inkl. moms

 

 


Bokomslag_ÅngestÅNGEST

Cirka var fjärde person drabbas av ångestsyndrom under sin livstid och medianåldern för insjuknande är 11 år Ofta är tillståndet kroniska och samsjukligheten hög. Utan behandling kan sjukdomarna medföra livslångt lidande, funktionsnedsättning och för tidig död. Läkartidningens bok om ångestsjukdomar har relevans för hela läkarkåren. Ur innehållet: generaliserad ångest, paniksyndrom, tvångssyndrom, social fobi, ångestsyndrom hos barn och ungdomar samt posttraumatiskt stressyndrom.

PRIS 230 kr inkl. moms

 


Yrsel_bokomslag

YRSEL – UTREDNING OCH HANDLÄGGNING

Yrsel är en felsignal som talar om att informationen från sinnessystemen inte stämmer överens. Orsakerna kan vara många. Den här boken fokuserar på de vanligaste yrselsjukdomarna, där yrseln ofta är det dominerande symtomet, och ger handfasta råd om handläggning och utveckling. Redaktör, Eva Ekvall Hansson, leg sjukgymnast, med dr, Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö/Allmänmedicin, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

PRIS 245 kr inkl. moms