Läkare vädjar: Backa från återinfört krav på sjukintyg

»Backa från kravet på sjukintyg«

Försäkringskassan återinförde nyligen kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vård av sjukt barn. I var sitt öppet brev uppmanar Distriktsläkarföreningen och Svenska läkaresällskapet myndigheten att ompröva beslutet.

Så mycket får regionerna för sina merkostnader

Klart med extra pengar till regionerna

Regionerna får 6,8 miljarder att dela på för merkostnader som uppstått under pandemin. Mest får Stockholm följt av Skåne och Västra Götaland.

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

Efter att fler examinationer började göras på distans på grund av pandemin, har också anmälningarna om fusk ökat. På Karolinska institutet pratar man om en tredubbling.

Oro för ökad psykisk ohälsa bland läkarstudenter under pandemin

Oro för ökad psykisk ohälsa hos läkarstudenter under pandemin

Covid-året 2020 har inneburit en stor omställning för läkarstudenterna med förändrad VFU och undervisning på distans. På lördag har Sveriges läkarförbund student sitt fullmäktigemöte och flera lokalavdelningar larmar om ökad psykisk ohälsa.

Uppsalaprofessor anmäld igen

Uppsalaprofessor anmäld igen

Ytterligare ett fall av misstänkt covidforskning utan etiskt tillstånd där Uppsalaprofessorn Åke Lundkvist är inblandad har dykt upp. En anmälan har nu gjorts till rektorn på Uppsala universitet.

Intagningsstopp efter stort covid-utbrott på Kungälvs sjukhus

Intagningsstopp efter stort covid-utbrott på Kungälvs sjukhus

En av kirurgavdelningarna på Kungälvs sjukhus har infört intagningsstoppsedan 25 personer i personalen smittats med covid-19. Läkarföreningen ser allvarligt på händelsen.

Omstridd organisation klubbas igenom i Region Norrbotten

Omstridd organisation klubbas igenom i Region Norrbotten

Majoriteten i Region Norrbotten har klubbat igenom en ny sjukvårdsorganisation, som ska införas vid årsskiftet. Den innebär bland annat att primärvården och folktandvården slås samman, och psykiatrin blir en egen division. Oppositionen är kritisk.

Tegnell: Vaccin tidigast i januari

Tegnell: Vaccin tidigast i januari

Det har förekommit spekulationer om vaccination mot covid-19 redan i december. Men det är omöjligt menar Folkhälsomyndigheten, som ser januari som tidigaste möjligheten.

FHM presenterar nytt scenario och vägledning för antigentester

FHM presenterar nytt scenario och vägledning för antigentester

Folkhälsomyndigheten presenterar ett nytt översiktligt scenario där kulmen i pandemin nås i december. Myndigheten får regeringens uppdrag att fortsätta skapa scenarion varannan månad. Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen även en ny vägledning om antigentester.(1 kommentar)

Två patienter avled efter smittspridning på sjukhus

Två patienter på sjukhus i Lund avled efter smittspridning

Sju patienter blev coronasmittade när de var inlagda på en infektionsavdelning på Skånes universitetssjukhus i våras. Två patienter avled och nu lex Maria-anmäler sjukhuset händelsen.

Lagändring ska låta långtidssjuka fortsätta vara försäkrade

Lagändring ska låta långtidssjuk vara fortsatt sjukförsäkrade

Januaripartierna har kommit överens om ett förslag till lagändring som gör det lättare för långtidssjuka i bland annat covid-19, att fortsätta vara sjukförsäkrade efter ett halvår. Lagen föreslås träda i kraft i mars.

Beslut om BT-regler skjuts fram

Beslut om BT-föreskrift försenas

Socialstyrelsens föreskrift om BT försenas, bland annat för att förordningsändringarna som reglerna ska bygga på inte är klara. Bollen ligger hos regeringen. Men Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har valt att förhandla om villkoren för den nya BT-tjänsten trots att viktiga pusselbitar saknas.

Distriktsläkare: Ta fram miniminivå för läkarinsatser på äldreboenden

Distriktsläkare vill se miniminivå för läkarinsatser på äldreboende

Bristerna i regionernas vård av äldre på särskilda boenden är ytterligare ett bevis för att primärvården är underdimensionerad. Det anser Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma som nu efterlyser en fastslagen lägsta nivå för läkarinsatserna.(4 kommentar)

Två uppskattade läkare i Bjuv

Två uppskattade läkare i Bjuv

I den gamla jordbruksorten och det framväxande industrisamhället Bjuv var klasskillnaderna stora vid tidigt 1900-tal. I Bjuv verkade två legendariska läkare, Carl Dilot och Yngve Jernmark, i många år under första hal­van av 1900-talet. De blev hela befolkningens läkare.

70 studenter ska skriva tenta i samma sal – studenter oroade

Oro när 70 läkarstudenter ska skriva tenta i samma lokal

Nästa vecka är det tänkt att 70 läkarstudenter vid Karolinska institutet ska skriva tenta i samma sal. Det oroar en del studenter. (2 kommentar)

Medicinhistoria när sjukvårdsveteraner intervjuas på video

Levande medicinhistoria med sjukvårdsveteraner på video

Anders Widell, senior överläkare, har i ett medicinhistoriskt projekt spelat in videointervjuer med veteraner inom sjukvård och forskning i Sydsverige. 

Coronavaccin ska följas upp extra noga

Läkemedelsverket ska följa upp coronavaccin extra noga

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att göra en fördjupad säkerhetsuppföljning av kommande vaccin mot covid-19. Syftet är att göra det lättare att upptäcka oförutsedda och sällsynta biverkningar.

Sverige sluter avtal om att köpa coronavaccin från Curevac

Ytterligare ett vaccinavtal klart

Sverige tecknar avtal om att köpa 4,5 miljoner doser av Curevacs vaccinkandidat mot covid-19. »Nu har Sverige skrivit avtal för fyra vaccin. Alla fyra ser väldigt lovande ut«, sa Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström under en pressträff.

Dödsdömd KI-forskare kan komma att avrättas

KI-forskare riskerar avrättning

Den svenskiranske forskaren Ahmadreza Djalali har flyttats till ett nytt fängelse i Iran. Det tas som ett tecken på att han snart kan komma att avrättas.

Vården har behov av 400 läkare till per år

Bemanningen måste öka med 400 läkare varje år fram till 2029

Sjukvården behöver utöka bemanningen med 1 800 personer varje år fram till 2029. Däribland 400 läkare. För att bromsa utvecklingen vill Sveriges Kommuner och regioner att fler jobbar heltid och går senare i pension.(1 kommentar)