SKR om ökad testning: »Det som behövs nu är en tillit till regionerna«

SKR om ökad testning: »Det som behövs nu är tillit till regionerna«

Det viktigaste är inte hur många som provtas utan att man testar utifrån behov och bygger upp ett robust testsystem. Det var budskapet från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och regioner vid dagens pressträff.(1 kommentar)

Besöken inom psykiatrin ökar

Besöken inom psykiatrin ökar

Besöken inom både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin har ökat rejält sedan 2016. Det visar en sammanställning från Sveriges Kommuner och regioner.

53 anmälningar om corona från Stockholmssjukhus

53 anmälningar om corona från sjukhusen i Stockholm

Det är stora skillnader mellan Stockholmssjukhusen när det gäller hur många anmälningar om tillbud och skador kopplade till det nya coronaviruset som skickats till Arbetsmiljöverket. Det visar en sammanställning som tidningen Arbetet tagit fram.

Sjukhusen i Region Uppsala går mot miljardunderskott

Stort underskott på Akademiska

Pandemin slår hårt mot sjukhusens ekonomi i Region Uppsala. Akademiska sjukhusets årsprognos pekar på ett negativ resultat på 991 miljoner kronor. Och räknar man in hela sjukhusstyrelsens verksamhet blir underskottet över 1 miljard.

WHO pausar studier med malariamedel

WHO pausar studier med malariamedel

Världshälsoorganisationen WHO stoppar tills vidare kliniska studier med malarialäkemedlen klorokin och hydroxiklorokin hos patienter med covid-19. Detta efter att en studie i Lancet pekat mot ökad dödlighet vid behandling.

Riksdagsledamoten tillbaka som läkare under krisen

Riksdagsledamoten tillbaka som allmänläkare under pandemin

Efter valet 2018 tog allmänläkaren Marie-Louise Hänel Sandström tjänstledigt från jobbet vid Gråbo vårdcentral för uppdraget som riksdagsledamot för Moderaterna. Men i och med coronakrisen är hon nu tillbaka på sin gamla arbetsplats.(3 kommentar)

Musik i operationssalen tycks vara mest positivt för kirurgers jobb

Musik i operationssalen tycks vara positivt för kirurgers jobb

Hur påverkar musik i operationssalen hur kirurger presterar? Efter att ha gått igenom forskning på området drar svenska forskare slutsatsen att de positiva effekterna överväger – även om det också verkar finnas risker.(3 kommentar)

Över 4 000 döda med covid-19 i Sverige

Över 4 000 döda med covid-19 i Sverige

Ytterligare 31 personer har rapporterats avlidna med covid-19, vilket innebär att det totala dödstalet i Sverige nu har passerat 4 000. Samtidigt syns en positiv utveckling vad gäller äldreboendena.

Statens arbete för att förhindra självmord ska granskas

Riksrevisionen granskar arbetet med att förebygga självmord

Trots riksdagens beslut om en nollvision ligger Sveriges självmordstal kvar på samma nivå. Nu ska Riksrevisionen granska hur effektivt statens suicidpreventiva arbete är.(1 kommentar)

Regionpolitiker ifrågasätter mål för coronatester

Regionpolitiker ifrågasätter mål för coronatester

Regeringen vill att regionerna ska öka takten i testningen för covid-19. Målsättningen är att 100 000 personer ska testas i veckan, men regionpolitiker ifrågasätter syftet med den siffran.

Propprisk hos patienter med covid-19 sätter press på koagulationsexperter

Propprisk hos covidsjuka sätter press på koagulationsexperter

Under pandemin har Koagulationsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset fått betydligt fler samtal än vanligt till sin konsulttelefon. Nu – när allt fler skrivs ut – handlar många frågor om hur patienter i konvalescens ska tas om hand.

 Analys ska visa hur cancerpatienter påverkas av covid-19

Analys ska visa hur cancerpatienter påverkas av covid-19

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att analysera hur cancerpatienter påverkas av covid-19. Samtidigt skjuts flera andra uppdrag på framtiden.

Läkare på nationella taxan får ersättning för digitala besök

Läkare på nationella taxan ska få ersättning för digitala vårdbesök

Regeringen har beslutat att vårdgivare på nationella taxan ska kunna få ersättning om de tar emot patienter digitalt. Ändringen är dock bara tillfällig.(1 kommentar)

SKS svarar: Vi avråder inte från läkarprofessionens riktlinjer

Beslutet att riktlinjer kring covid-19 ska vara avstämda med de nationella programområdena betyder inte att styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning avråder från rekommendationer från Läkaresällskapets sektioner. Det säger styrgruppens ordförande Mats Bojestig.

Äldreboenden ska granskas efter diskussion om syrgas

Ivo granskar efter debatt om syrgas

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inleder en granskning av den vård och behandling som ges på särskilda boenden för äldre. Enligt Ivo är bakgrunden egna iakttagelser och rapporter om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till syrgasbehandling.

Tre vårdförlopp redo att rullas ut i landet

Tre vårdförlopp redo att rullas ut

Nu är det fritt fram för regionerna att börja införa sammanhållna vårdförlopp vid reumatoid artrit, höftledsartros i primärvård respektive stroke och tia. Men kanske finns det risk att coronakrisen sätter käppar i hjulet.(1 kommentar)

Tre sjukhus i Stockholm lämnar krislägesavtal

Tre sjukhus lämnar krislägesavtal

Tre akutsjukhus i Stockholm slutar använda krislägesavtalet. Anledningen är att Covid-19 inte pressar sjukvården lika hårt som tidigare.

»Man har inte tänkt på all vård som bedrivs på äldreboenden«

»Man har inte tänkt på all vård som bedrivs på äldreboenden«

Sjuka ska vårdas på sjukhus. Den förlegade synen på svensk sjukvård bidrog till samhällets sena reaktion när antalet covid-patienter mång­dubblades på äldreboendena, menar Familjeläkarnas vd Stefan Amér.

Kirurgen i Paris som gav namn åt »vikingasjukan«

Kirurgen i revolutionens Paris gav namn åt »vikingasjukan«

Den franska kirurgen Guillaume Dupuytrens liv var kantat av revolution, krig och medicinska utmaningar. Han levde för sitt kall, var uppskattad och beundrad – och gav namn åt »vikinga-sjukan«, i dag känd som Dupuytrens kontraktur. 

EMA vill utöka varningar om risk för bröstcancer vid hormonbehandling

EMA vill utöka varningar om risk för cancer vid hormonbehandling

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA vill utöka varningarna för bröstcancerrisk vid hormonbehandling i samband med klimakteriet. Detta utifrån resultaten av en mycket omdiskuterad studie i Lancet.(1 kommentar)