Stora brister i regionernas vård av äldre på särskilda boenden

Stora brister i regionernas vård av äldre på särskilda boenden

Samtliga regioner uppvisade allvarliga brister i medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden under covid-pandemin. En femtedel av patienterna på de mest drabbade boendena fick ingen individuell läkarbedömning, visar en ny granskning som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har gjort.

Halvering av andelen döda bland sjukhusvårdade för covid-19

Halvering av andelen döda bland sjukhusvårdade för covid-19

Dödligheten bland dem som vårdats på sjukhus för covid-19 har halverats mellan mars och oktober. Andelen som behöver intensivvård har också minskat. Det visar färska siffror från Socialstyrelsen.

Martin Odin – folkhälsoförbättraren

Martin Odin – folkhälsoförbättraren

I boken »Göteborgsläkare« av Lars Öberg från 1961 finns en teckning av en leende medelålders herre i kostym, med ena handen i fickan, och i den andra ledigt hållande en rykande cigarett. Figuren, ritad av Magnus Strandqvist, föreställer läkarlegenden Martin Odin, på sin tid en av de största folkhälsoförbättrarna i sin landsända. (1 kommentar)

»Skulle vården bli bättre för att vi drar ner på den?«

»Försäkringskassan hävdar med emfas att det inte handlar om pengar«

Nedskärningar av anslag och personal sticker i ögonen vart man än vänder sig inom sjukvården. Det medför bättre omhändertagande av patienterna, påstår de ansvariga. Hans Olsson berättar om förskönande omskrivningar i sin krönika.(4 kommentar)

Smer: Även papperslösa har rätt till organtransplantation

Smer: Papperslösa har rätt till organtransplantation i Sverige

Osäkerhet kring tillgången till eftervård bör inte vara ett skäl för att neka personer utan permanent uppehållstillstånd organtransplantation och annan livräddande vård. Det skriver Statens medicinsk-etiska råd i en ny rapport.

Astra Zenecas vaccin 70 procent effektivt

Astra Zeneca flaggar för att coronavaccin var 70 procent effektivt

Nu går även Astra Zeneca ut med preliminära fas 3-data för sin vaccinkandidat mot covid-19. Två olika doseringsstrategier‚ som visade 90 respektive 62 procent effekt, gav en effekt på 70 procent i genomsnitt.

Intagningsstopp efter smittspridning i Västervik

Intagningsstopp efter smittspridning i Västervik

En ortopedisk avdelning vid Västerviks sjukhus har infört intagningsstopp efter att flera fall av covid-19 upptäckts på avdelningen.

Akademiska riskerar miljonvite för osäker formalinhantering

Akademiska riskerar miljonvite för osäker formalinhantering

Om Akademiska sjukhuset i Uppsala inte ser till att formalin hanteras på ett säkrare sätt riskerar sjukhuset att få betala vite på 3 miljoner kronor. Det rapporterar tidningen Arbetarskydd.

Ingen skärpt ton om privata försäkringar

Ingen skärpt ton om privata sjukförsäkringar

Patienter med privata vårdförsäkringar kan gå före i kön. Det menade två motionärer som ville att Läkarförbundet skulle skärpa tonen i frågan och tydligt redovisa för medlemmarna vilka regler som gäller. Men man kan inte säkert peka på undanträngningseffekter, menade förbundsstyrelsen. (1 kommentar)

Beslut från årets fullmäktige i korthet

Beslut från fullmäktige i korthet

Totalt behandlades 63 motioner under Läkarförbundets fullmäktigemöte i år. Här är några av besluten i korthet.

Omorganisationen på Karolinska fortsätter trots förstärkningsläge

Omorganisationen på Karolinska fortsätter trots förstärkningsläge

Karolinska universitetssjukhuset har gått upp i förstärkningsläge. Samtidigt uppger sjukhusdirektören Björn Zoëga att omorganisationen av sjukhuset fortsätter. Huvudskyddsombudet är kritiskt och vill att förändringen sätts på paus.

WHO avråder från behandling med remdesivir

WHO avråder från remdesivir

Det antivirala läkemedlet remdesivir bör inte användas för behandling mot covid-19, enligt en uppdaterad behandlingsrekommendation från WHO. Efter att ha granskat fyra randomiserade prövningar drar en expertgrupp slutsatsen att det inte finns evidens för att behandlingen har någon meningsfull effekt.

Heidi Stensmyren blir temachef på Karolinska

Heidi Stensmyren blir temachef på Karolinska

Läkarförbundets tidigare ordförande Heidi Stensmyren har fått en ny tjänst som temachef vid Karolinska universitetssjukhuset. Från och med årsskiftet ska hon leda det nya Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner.

Klimatpolicy för förbundets fritidshusägande ska tas fram

Klimatpolicy för förbundets fritidshusägande ska tas fram

Förbundet ska »utarbeta en klimatmässigt hållbar policy för Läkarförbundets ägande av semesterboenden«, efter en motion från ett 80-tal medlemmar. Men förslag om att sälja lägenheterna på Gran Canaria röstades ned.(2 kommentar)

Inget gehör för motion om skadlig slamspridning

Motion om miljöfarlig slamspridning fick inte gehör

Efter en diskussion om Läkarförbundets uppdrag besvarades respektive avslogs förslag om att verka mot miljöfarlig slamspridning.(3 kommentar)

Omfattande IT-läcka hos hyrläkarbolag

Hyrläkarbolag drabbat av omfattande IT-läcka

En databas med känsliga uppgifter om tusentals läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretaget Läkarleasing har läckt ut, rapporterar SVT Nyheter.

Fullmäktige: Det finns risker med att definiera vad som är läkaruppgifter

Fullmäktige: Att definiera vad som är läkaruppgifter kan slå fel

Nordvästra Skånes läkareförening ser risker med task shifting och vill att Läkarförbundet ska verka för råd och anvisningar om vad som är läkaruppgifter. Fullmäktige höll dock med förbundsstyrelsen om att det finns problem med det och avslog motionen.(3 kommentar)

Livlig debatt om kommunala läkare

Kommunala läkare väckte debatt

Flera motioner under årets fullmäktige tog upp frågan om kommunalt anställda läkare. Efter långa diskussioner beslutades att Läkarförbundet ska verka för att funktionen medicinskt ansvarig läkare ska finnas i alla kommuner.

Förbundet ska verka för ökad insyn i SKR

Förbundet ska verka för ökad insyn i SKR

Läkarförbundet ska verka för att Sveriges Kommuner och regioner omfattas av kraven på offentlighet och sekretess samt framföra vikten av ansvarsutkrävande och transparens i SKR:s verksamhet.

Rydgren Stale: Min ambition att jobba tätare med delföreningarna

Rydgren Stale: Min ambition att jobba tätt med delföreningarna

Ordförandevalet kändes som en urladdning. Men Läkarförbundets nya ordförande Sofia Rydgren Stale är redo att kasta sig in i sin nya roll direkt. Framöver kommer fortbildningsfrågan bli viktig. Därtill vill hon engagera delföreningarna ännu mer.