Läkaresällskapet: Programråd ska inte styra professionens riktlinjer

SLS: Programråd ska inte styra professionens coronariktlinjer

Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning anser att riktlinjer från professionen kring covid-19 ska stämmas av med de nationella programområdena. Svenska läkaresällskapet är kritiskt och menar att risken är att ny kunskap fastnar i byråkrati och inte kommer patienter till del.(2 kommentar)

Nytt stöd för att bedöma när man inte riskerar att smitta

Nytt stöd om smittfrihet efter covid-19

För att bedöma smittfrihet efter bekräftad covid-19 behöver vården utgå från kliniska kriterier. Nu har Folkhälsomyndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram och samlat dessa i en ny vägledning.

Fler patienter i öppenvård ska testas för covid-19

Fler på vårdcentraler ska testas

Testningen för covid-19 behöver öka, såväl bland patienter som inom äldreomsorgen och bland personal i samhällsviktig verksamhet. Och staten tar nu kostnaden även för den sistnämnda gruppen.

Stockholm ska granska hanteringen av coronakrisen

Region Stockholm ska granska hanteringen av coronakrisen

Politikerna i Region Stockholm har beslutat att utvärdera regionens insatser under coronapandemin. Granskningen ska genomföras av oberoende experter.

Ytterligare sex miljarder till kommuner och regioner

Extra miljarder till regionerna

Kommuner och regioner får dela lika på ytterligare 6 miljarder kronor i statsbidrag för 2020. Det aviserar företrädare för regeringen och stödpartierna C och L på DN Debatt i dag.

Fack: Använd inte läkare som undersköterskor för covid-patienter

Läkarförening vill inte att läkare ska jobba som undersköterskor

Det är fel att låta läkare utföra undersköterskeuppgifter i covid-vården, såsom munrengörning och vändning. Det menar Västra Götalands läkarförening som har vänt sig till arbetsgivaren med tolkningsföreträde i två underläkares fall.(1 kommentar)

Studie: 15 procent på Karolinska har haft viruset

Studie: 15 procent av personalen på Karolinska har haft viruset

Ungefär 15 procent av de anställda på Karolinska universitetssjukhuset har eller har haft sars-cov-2. Det visar resultatet på den forskningsstudie som bedrivs på sjukhuset.

Handlingsplan och mer pengar ska ge Norge fler fastläkare

Ny handlingsplan ska stärka fastläkarna i Norge

Fastläkarsystemet i Norge förstärks med 1,6 miljarder kronor. Syftet med den nya handlingsplanen är bland annat att behålla fastläkare och göra det attraktivt för unga läkare att välja den allmänmedicinska specialiteten.

Geriatrikprofessor: Många äldre dör i onödan utan korrekt bedömning

Yngve Gustafson: Många äldre hade överlevt med sjukhusvård

Många äldre som nu dör i covid-19 hade överlevt om de kommit till sjukhus. Det hävdar Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, som anser att äldre diskrimineras.(12 kommentar)

Kö till operation växer snabbt

Kö till operationer växer snabbt

Hittills har 44 000 operationer ställts in på grund av coronapandemin. Nästan 160 000 människor står nu i operationskö, rapporterar SVT Nyheter.

Nya sponsorns villkor: Stanna ett år till som ordförande

Nya sponsorns villkor: Stanna minst ett år till som ordförande

Lars Rydén, senior professor vid Karolinska institutet, fortsätter som ordförande i programkommittén för »Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv«, ett möte som samlar 600–700 åhörare varje år, företrädesvis allmänläkare.

Hårdare straff för hot mot personal i vården

Hårdare straff för hot mot vårdpersonal ska utredas

Regeringen vill se skärpta straff för hot och våld mot bland annat vårdpersonal. Därför tillsätter man nu en utredning, rapporterar Dagens Nyheter.

Ljusare semesterläge i NU-sjukvården

Ljusare semesterläge i NU-sjukvården

Utsikterna för en sammanhållen sommarsemester har ljusnat för de flesta läkarna i NU-sjukvården. Men för vissa kan det fortfarande bli tal om delad semester och att september månad används.

»Vi måste hjälpas åt och tänka som läkare, inte som specialister«

»Det känns helt rätt, vi måste hjälpas åt och tänka som läkare, inte som specialister.«

I pandemitider känns det rätt för specialister att bli läkare, kort och gott, och rycka in för att avlasta trötta kollegor. Så var det i rondrummet där teamet bestod av en infektionsläkare, en öron- näs- och halsspecialist, en onkolog och en klinisk forskare, berättar Nina Cavalli-Björkman i sin krönika.(2 kommentar)

Intagningsstopp på kirurgavdelning efter coronaspridning

Intagningsstopp på kirurgavdelning efter coronaspridning

En kirurgavdelning på Blekingesjukhuset i Karlskrona har infört intagningsstopp efter att flera personer bland personal och patienter har smittats av sars-cov-2. En patient har avlidit i covid-19.

Kawasakiliknande sjukdom hos fyra barn i Sverige kan ha coronakoppling

Kawasakiliknande sjukdom hos barn kan ha koppling till corona

Under pandemin har det på flera håll i världen dykt upp fall där barn drabbats av svår hyperinflammation, fall som misstänks ha en koppling till det nya coronaviruset. I Sverige rör det sig hittills om fyra möjliga fall – och fler kan vara på väg.(3 kommentar)

»Högflödessyrgas bra för covid-19-patient«

»Högflödessyrgas bra vid covid-19«

Universitetssjukhuset Örebro använder konsekvent högflödessyrgas för sina covid-19-patienter och detta har gett ett gott resultat. Det konstaterar överläkare Per Cajander när han intervjuas i ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd.

Ny beräkning för antalet som behöver ECMO-vård

Ny beräkning för hur många som kommer att behöva ECMO-vård

Drygt 2 procent av de covid-19-patienter som intensivvårdas i Sverige behöver också ECMO-vård. Det visar beräkningar som ECMO-centrum vid Nya Karolinska i Solna har gjort utifrån data över hela landet.

Smer: Skapa etiskt stöd för pandemier

Smer: Skapa etiskt stöd för beslutsfattande i pandemier

Inför ett nationellt etiskt ramverk som beslutsfattare kan luta sig emot i pandemier. Det föreslår Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu släpper en rapport som skrivits under den pågående coronapandemin.

Skyddsombud: Hur vi ska kunna återhämta oss är en olöst fråga

Skyddsombud: Hur vi ska kunna återhämta oss är en olöst fråga

Långvariga arbetsmiljöproblem, vårdplatsbrist, hotande sparkrav, pandemin och en väntande vårdskuld oroar skyddsombud på Södersjukhuset, som kräver besked från regionledningskontoret i Stockholm om hur arbetsmiljön ska förbättras.(1 kommentar)