Hit – men inte längre!

I bortre delen av sjukhusets avdelning 3 ligger Protessektionen med sina tolv vårdplatser. Två provisoriska skärmar markerar gränsen. Snart ska de ersättas av en riktig portal. Sektionens personal vårdar endast protespatienterna, inga andra. Och alla, såväl patienter som personal, följer nya striktare hygien- och sterilrutiner. Rena arbetskläder varje dag och patientbundna skyddskläder. Alla som går […]

Remisstvång i Stockholm upphävs

Det remisstvång som gäller för läkarbesök inom öron-, näs-och hals- samt hudsjukvård inom Stockholms läns landsting försvinner från 1 november. – Ett klokt beslut, men man kunde avskaffa det direkt och också för sjukgymnaster, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening. Enligt sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) har en utvärdering under våren visat att de ekonomiska […]

Socialstyrelsen i fokus för tsunamikritik

Expertgruppen, som utgör en del av 2005 års katastrofkommission, består av professorerna Sten Lennquist och Timothy Hodgetts. De betonar att en bättre nationell ledning av de svenska insatserna borde ha lett till snabbare beslut om att sända svenska team till området. Många behov blev nu inte tillgodosedda. Den myndighet som har planeringsansvaret inför kriser eller […]

Läkare bröt mot tystnadsplikten

Den 23-årige mannen kom till vårdcentralen bland annat för att han behövde ett intyg. Följande dag kontaktade läkaren mannens mor för att få ytterligare information kring intyget. Patienten anmälde läkaren för att ha åsidosatt tystnadsplikten. Denne hade kontaktat hans mor och lämnat uppgift om att han sökt ett intyg. Han kan tala för sig själv […]

»Ischias« var djup ventrombos hos nyförlöst

Den 23-åriga kvinnan hade nyligen förlösts då hon den 7 juli 2004 uppsökte akutmottagningen vid ett sjukhus på grund av smärtor i rygg och ben. Sedan jourhavande gynekolog bedömt att besvären orsakades av ryggskott och ischias ordinerades Diklofenak. Kvinnan återkom till sjukhuset påföljande dag sedan smärtorna förvärrats och strålade ut i höger ben. Hon undersöktes […]

Familjeläkare missade lungcancer – borde ha lyssnat på kvinnans lungor

Kvinnan sökte i augusti 2003 för värk i vänster öra. Familjeläkaren remitterade henne då för öronundersökning. Hon återkom i september med liknande besvär. Familjeläkaren ordinerade smärtstillande medel. Vid besök i oktober hade kvinnan varit på öronundersökningen, vid vilken inte framkommit några avvikelser. Hon hade värk i nacke, axlar och bröstrygg. Familjeläkaren bedömde att det rörde […]

»Psykosomatiska besvär« var akut appendicit med varbildning

Den 18-årige mannen kom den 21 december 2004 till kirurgen på grund av magbesvär av stresstyp. Den 1 mars 2005 fick han akut ont i magen och kräktes. På grund av fortsatta magsmärtor kom han nästa dag till samma kirurg, som bedömde besvären som psykosomatiska. Den 4 mars sökte mannen vid ett centrallasarett. Han blev […]

Borde undersökt brösten, gjort kontroll och frågat om förekomst av bröstcancer i familjen

Den 39-åriga kvinnan sökte den 12 juli 2004 vid vårdcentralen på grund av en knöl i vänster armhåla. Hon undersöktes av distriktsläkaren som bedömde förändringen som en normal lymfkörtel. Kvinnan vände sig senare till en privatpraktiserande läkare som, efter undersökning med ultraljud och mammografi, diagnostiserade cancer i vänster bröst. Hon remitterades till sjukhus, där man […]

»Fritt fram sälja läkemedel redan idag«

– Det betyder i princip att det är fritt fram idag, i förhållande till de bestämmelser som ger Apoteket monopol. Jag skulle kunna ställa mig och sälja mina gamla mediciner på Hötorget, säger Nils Wahl. Om det inte strider mot någon annan bestämmelse förstås, tillägger han. Apropå att vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson har sagt […]

»Fritt fram sälja läkemedel redan idag«

– Det betyder i princip att det är fritt fram idag, i förhållande till de bestämmelser som ger Apoteket monopol. Jag skulle kunna ställa mig och sälja mina gamla mediciner på Hötorget, säger Nils Wahl. Om det inte strider mot någon annan bestämmelse förstås, tillägger han. Apropå att vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson har sagt […]

Hans Rosling gör debut i »Sommar«

Vad ska du prata om? – Ha ha, jag tog den 25 juli för att jag skulle ha tid att tänka på det. Hans Rosling känner sig ödmjuk inför uppgiften, det känns stort att bli tillfrågad, och lite ångestladdat. Vad programmet kommer att kretsa kring är han dock rätt klar över. –Jag ska berätta om […]

Apoteket lovar ge bättre service

Apoteket lovar att följa regeringens uppmaning att förbättra tillgängligheten. Det ska ske genom ökat öppethållande, minskade kötider, fler apotek och nya distributionsformer. Apotekets VD Stefan Carlsson sa förra veckan att han vill att Apoteket utvecklas som »första länk i vårdkedjan« för att avlasta sjukvården. Enligt Stefan Carlsson har Apoteket redan idag tydliga regler för produktneutralitet, […]

Domen »en seger«, enligt vårdministern

– Min bedömning är att apoteksmonopolet blir kvar, men vi måste göra en del anpassningar av regelverket, sa vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. – Jag är glad att vi kan fortsätta med apoteksmonopolet. Det är en seger för vårt svenska sätt att hantera läkemedel. Systemet måste anpassas För att all diskriminering ska kunna uteslutas måste […]

Läkarförbundet hoppas att apoteksmonopolet avskaffas

EG-domstolen konstaterar i sin dom den 31 maj att det svenska apoteksmonopolet så som det nu är utformat strider mot gemenskapsrätten. Men domens konkreta betydelse för monopolets framtid är oklar. Läkarförbundet är negativt till monopolet och hoppas att domen kommer att öppna för konkurrens. –Domen öppnar för olika tolkningar, men vi agerar inte, vi väntar […]

Åklagaren yrkar på böter och villkorlig fängelsedom

Genom att sätta en grundlagsskyddad rättighet ur spel har de åtalade riskerat att åsamka hela samhället skada. Det hävdade Kerstin Skarp, vice överåklagare, under sin slutplädering i den s k Gillberg-affären. Åtalet handlar i grunden om att Christopher Gillberg vägrat lämna ut handlingar i ett forskningsprojekt om ADHD/DAMP, i enlighet med domslut i kammarrätten. –Beträffande […]

Professorer vittnade till Gillbergs försvar

Martin Ingvars inställning till ett utlämnande av det material som rättegången gällde var, som han själv uttryckte det, »solklar«. – Den typen av data kan man absolut inte lämna ut. Och oavsett vem som formellt sett äger materialet, forskaren eller universitetet, så är det forskarens skyldighet att tillse att sekretessen upprätthålls, sade Martin Ingvar, som […]

88 läkare med rätt att skriva rättsintyg sökes

I mars tog riksdagen en ny lag gällande utfärdande av rättsintyg (LT nr 11, 2005), som från och med 2006 ger Rättsmedicinalverket (RMV) huvudansvaret. Verket förfogar i dag över ett 30-tal anställda rättsläkare. Nu ska RMV knyta ytterligare 88 läkare till sin verksamhet. – Läkarna ska inte vara anställda hos oss utan uppdragstagare och det […]

Minskad antibiotikaanvändning men oroande ökning av MRSA

Den totala antibiotikaförbrukningen i Sverige har på nio år, fram till och med 2004, sjunkit från 17,3 till 14,6 definerade dygnsdoser per dygn/1000 invånare. Det framgår i en gemensam rapport (SWEDRES/SVARM 2004) från Smittskyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och nätverket STRAMA. Sverige har därmed den lägsta användningen av antibiotika av samtliga nordiska länder. Den tydligaste minskningen […]

Krav på fem miljarder till landstingen

Sjukskrivningsprogrammet, som är på remiss till den 17 juni, ger 30 förslag till läkarstöd och ekonomiska drivkrafter för att skapa de rätta förutsättningarna vid sjukskrivning och rehabilitering, bland annat följande: Information om läkarnas roll Stärk sjukskrivningsstödet för behandlande läkare med riktlinjer och sjukskrivningskommittéer till en kostnad av 50 miljoner kronor. Landstingsledningen bör förtydliga att sjukskrivningsarbetet […]

Personliga motsättningar banade väg för åtal

Åtalen vid Göteborgs tingsrätt gäller tjänstefel genom att åsidosätta vad som gäller vid myndighetsutövning. Men i grunden finns det starka personliga motsättningar mellan flera av de inblandade. Till viss del gäller det inom universitet, men framför allt mellan professor Christopher Gillberg och barnläkaren Leif Elinder i Uppsala och sociologen Eva Kärfve i Lund. Vid rättegången […]