Låga men ökande sjukskrivningstal hos läkare

År 2004 var 3,4 procent av de landstingsanställda läkarna sjukfrånvarande minst 30 dagar i följd enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Motsvarande siffra 1996 var 1,6 procent. Den totala andelen sjukskrivna i landstingen och regionen uppgick 2004 till 6,5 procent. Av hela den svenska arbetsföra befolkningen var 5,4 procent sjukskrivna sedan minst 30 dagar i januari […]

Läkare är läkare – inte patienter

Tröskeln att söka formell sjukvård är hög för läkare. Självbehandling är vanligt. Det visar många studier, till exempel en ny finsk avhandling (se sid 10). Att rådgöra kolleger emellan »i korridoren« är en sak. Att däremot formellt bli patient, särskilt till någon man jobbar med eller känner privat, det tar emot. I synnerhet på en […]

Vanligt självbehandla psykisk ohälsa

I Läkartidningens egen pejling om läkares hälsa (se sid 12) uppgav 70 procent av dem som svarade att de skrivit ut läkemedel till sig själva under 2005. Av de specificerade läkemedlen var antibiotika och analgetika vanligast. En av tio hade också skrivit ut sömnmedel till sig själv och 5 procent hade skrivit ut övrig psykofarmaka […]

Tuff utbildning bidrar till depression

De flesta uppger att de saknar feedback och uppmuntran från lärarna och mer än var tredje sistaårsstudent tycker att utbildningen präglas av en atmosfär där personliga svagheter och brister inte accepteras. – Det är inte så förvånande, men ganska oroväckande. Så kommenterar Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund (MSF) resultaten från en studie som […]

Höga självmordstal bland läkare anledning till oro

En norsk studie från 2005 visar att läkare har högre självmordsfrekvens än andra högutbildade och än övriga befolkningen (Hem et al 2005), det gäller såväl kvinnliga som manliga läkare. Undersökningen utgår från åren 1960 till 2000 och den högre självmordsfrekvensen bland läkare kan ses under alla decennier. Bo Runeson, docent i psykiatri och suicidologi på […]

Få arbetsskador inom läkarkåren

– Stress och hög arbetsbelastning tycks vara det stora problemet när det gäller läkare, säger Börje Bengtsson på Arbetsmiljöverket. Med tanke på hur läkarnas svar avviker från snittet för alla yrken skulle man kunna misstänka en stor andel arbetsskador bland läkarna, men så är det inte, berättar han. Arbetsskador anmäls mer än fyra gånger oftare […]

Dålig arbetsmiljö störst orsak till stress

– Vi läkare prioriterar inte arbetsmiljöarbete. Så till viss del kanske vi får skylla oss själva att arbetssituationen ser ut som den gör. Det säger Ulla Werlenius som är företagsläkare vid Hälsan och arbetslivet som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård. Ulla Werlenius patienter är sjukvårdsanställda av alla kategorier. Hon säger att hos de flesta som […]

»Det här är ett fantastiskt yrke«

Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, är den som har lett det stora longitudinella interventionsprojektet HaKul om hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting. Mycket som framkom i HaKul talar till läkarnas fördel i hälsoavseende. Och Eva Vingård är egentligen inte förvånad. – Det här är ett så fantastiskt yrke, vi får […]

Vad är en människa?

Vad är egentligen en människa? Svarsalternativen kan bli många. Ett djur, en sinnrik organism, en meningssökande och tolkande varelse, ett väsen som lider och som kan ge och få kärlek? Ett väsen som innerst inne vet att tiden är utmätt? En kropp som hyser en andlighet som har samband med Gud? Människor vars arbete består […]

Ett hem utöver det vanliga

Märkliga saker kan inträffa på Hållpunkten, mottagningen för hemlösa. Auktionstidningen – auktionsverkets tidning om konst och antikviteter – damp ned i de hemlösas brevlåda. På 40 glansiga sidor kan man botanisera bland höstens utrop. »En auktionshöst med många spännande nyheter« utropar auktionsverkets VD entusiastiskt. Här kan man hitta en högklassig Hauptsekretär, en del intressant ryskt […]

En snäll doktor är modig och klok

Stefan Einhorn har kommit ut med en fjärde bok om »att leva med etiken i sitt hjärta«, »Konsten att vara snäll«. De tidigare tre är »En dold Gud«, »Ont i kroppen« och »Den sjunde dagen«. Den fjärde boken har raskt blivit bestseller och julklappshit, den är dessutom redan såld till fem länder utanför Sverige. Varför […]

Sagan om barnet i kuvösen

Bakjouren vid nyföddhetsavdelningen på det världsledande sjukhuset brukar alltid vara lite annorlunda. Men i år var det något alldeles särskilt. Som vanligt gick jag upp för Eugeniabacken. Det var isigt och inget vidare sandat. När jag passerade Radiumhemmet var det mycket tyst och mörkt. Man hade minskat antalet sängplatset till en fjärdedel och sparkat chefen […]

Ansvaret för vården åvilar i första hand inte patienten utan läkaren

Den 61-årige mannen, som avled i mars 2005, undersöktes av distriktsläkaren på vårdcentralen den 5 oktober 2004. Han lämnade prov, som enligt analysen tre dagar senare visade anemi och förhöjt antal trombocyter. Vid ett planerat återbesök den 15 december togs nya prov, som dessutom visade förhöjt antal vita blodkroppar. Patienten remitterades till ett universitetssjukhus. Hade […]

Opererade svår knäskada utan röntgenundersökning – missade fraktur

Den 15-årige pojken kom till sjukhuset med en sårskada vid vänster knäled efter en olycka med en gräsklippare. Ortopeden beslutade att revidera såret utan föregående röntgenundersökning. Vid sårrevisionen genomfördes en manuell och okulär besiktning av knäleden men ingen genomlysning. En röntgenundersökning efter operationen visade en fraktur, vilket ledde till ytterligare en operation. Pojkens pappa anmälde […]

»Borde uteslutit andra orsaker till besvären innan han bedömde dem som psykiska«

Den 57-årige mannen sökte den 3 januari 2005 vårdcentralen på grund av besvärlig hosta sedan två veckor. Distriktsläkaren bedömde att det rörde sig om en luftrörsinfektion och ordinerade antibiotika. Patienten återkom akut den 9 januari. Hans hosta hade förbättrats, men han hade fått sömnbesvär. Det framkom att han hyperventilerade då han lade sig ner, och […]

Ett tack till Läkartidningens granskare!

Ladda ner pdf, klicka på knappen uppe till höger.

»Äldrevården säkras inte genom utvalda indikatorer«

Kvalitetsregister för äldrevården ska tas fram, enligt den nationella strategi som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen, se artikel ovan. Gunnar Akner var redaktör för SBU-rapporten Evidensbaserad äldrevård, 2003, som visade att det i stor utsträckning saknas evidens för behandling av äldre över 75 år. Samtidigt upptar vården av multisjuka äldre […]

Var tredje säger att deras klinik inte kan uppfylla garantin

Den slutsatsen drar Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm av en webbpejling bland medlemmarna, där nästan hälften av dem som svarat inte tycker att de fått tillräckligt med information/kunskap för att kunna förklara reglerna för sina patienter. I slutet av november mailade Läkarförbundet ett antal frågor om vårdgarantin till sina medlemmar. Det är ingen enkät som […]

Sjukvården utlovar öppna kvalitetsjämförelser

Jämförelserna ska baseras på nationella kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen enligt uppdrag från regeringen ska ha tagit fram senast i juni 2006. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 6 december skriver Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting och Kjell Asplund, generaldirektör för Socialstyrelsen: »Patienterna måste få bättre insyn i sjukvården för att kunna värdera olika […]

»Chefskontrakten bör skrivas om«

Stockholms läkarförening erbjuder Ulrik Ringborg sitt stöd, men föreningen tar inte ställning i själva konflikten mellan onkologkliniken och sjukhusledningen, säger Thomas Flodin. Apropå fredagens öppna protestbrev mot sjukhusledningen säger han att det vore olyckligt om konflikten leder till en hårdare tillämpning av kravet på lojalitet i chefskontrakten på Karolinska Universitetssjukhuset. Enskilda medlemmar i läkarföreningen har […]