Människan tolkar världen genom berättelser

När jag började som ung medicinare varnades jag av en del seniora kolleger för att lyssna alltför mycket på patienterna. Jag minns att en överläkare menade att varje patient kommer med ett »kosmiskt brus« som är ointressant för den strikta naturvetenskapliga diagnosen. Det är just det där bruset som är en människas livsberättelse. I mötet […]

Skäl att omvärdera epoken Freud?

Somliga profeter får inte avbildas, andra inte kritiseras. Till de senare hör, enligt författaren, Sigmund Freud. Han gav svaren, andra ställde frågorna – så länge de inte ifrågasatte. Om så skedde, röjde de sin inre patologi. Den som kritiserade fick lätt en diagnos. Av rättrogna freudianer ansågs C G Jung lida av schizofreni. För Otto […]

Tveksamt bildmaterial borde föranlett kartläggning med datortomografi

En 69-årig man kom den 30 september till sjukhus efter en lastbilsolycka. Han hade bland annat smärtor i nacken och en svullen och felställd vänster handled. Han remitterades till röntgenundersökning av ortoped 1. Röntgenbilderna bedömdes av radiologen. Beträffande handleden konstaterades en radiusfraktur. Vid granskning av röntgenbilderna på halsryggen bedömde radiologen att det förelåg utbredda degenerativa […]

De många och omfattande fettsugningarna gjordes för tätt – ung kvinna avled

Kvinnan kom till kliniken den 28 augusti 2002 och ville att lårens insidor skulle fettsugas. Hon hade tidigare genomgått fettsugning av buk, rygg, ytterlår, knän och lårens insidor. Hon undersöktes av plastikkirurgen, som noterade medialt kraftiga lår, lumbala fettansamlingar på ryggen och nedom skulderbladen. Han föreslog i första hand fettsugning på lårens fram- och insidor […]

Mellanjouren fälls – borde själv ha undersökt patienten

Den 24-årige patienten berättade att han den 25 februari drabbades av mycket kraftiga magsmärtor. Han undersöktes på sjukhus av AT-läkaren, som bedömde att han sannolikt hade förstoppning. Nästa dag sökte han vårdcentralen där en läkare ansåg att förstoppning inte kunde förklara magsmärtorna. Han remitterades till sjukhuset där en buköversikt visade ett hål i tolvfingertarmen. Han […]

Hon åker skidor i jobbet

Vi sa det i liften i morse, sjysst dag att åka till jobbet, säger Elsa Håkansson, AT-läkare i Åre, inför damernas störtloppsträning i världscupfinalen. Det mitt på dagen den 13 mars, första dagen i den alpina världscupveckan och vädret är strålande. Man kan sitta i snön och bara sola sig. Men vi står upp, trampar […]

Mer pengar till äldrevård

Läkartidningen rapporterade redan i februari om propositionen som nu alltså lagts fram officiellt (se LT nr 6 2006). Bland annat vill regeringen satsa på mer läkarmedverkan i hemsjukvård och särskilda boenden för äldre och bättre möjligheter att följa upp läkemedelsförskrivningen, men också ökad kvalitet i demensvården. Dessutom måste allmänläkare och företagsläkare bli bättre på att […]

Läkaren – patientens advokat eller myndighetsutövare

– Att lägga på läkarna myndighetsansvar är inte särskilt svårt med den tradition vi har i Sverige, sa AT-stämmans upphovsman, familjeläkaren Göran Sjönell, när han inledde debatten inför ett 70-tal AT-läkare på fredagseftermiddagen. Som motpol tog han exemplet Holland där läkaren endast har rollen av advokat, aldrig domare. Något som verkade tilltala panelens ena flank, […]

Förbundets åsikter borgerliga

– Jag är lite förvånad att vi drar så starkt åt det borgerliga hållet. Det säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm sedan hon å förbundets vägnar svarat på Läkartidningens sjukvårdspolitiska valkompass. Igår presenterade Läkartidningen sin valkompass på Internet. Kompassen avslöjar hur dina åsikter stämmer överens med de olika riksdagspartiernas. Upphovsmännen bakom det politiska självtestet är […]

Otillräckliga kunskaper i trafikmedicin hos AT-läkare

Det framgick av en enkät som alla deltagare vid förra veckans AT-stämma i Stockholm hade svarat på, drygt 500 AT-läkare från hela Sverige. Många AT-läkare har dåliga kunskaper i trafikmedicin, enligt enkäten. – Även om man bibehåller nuvarande lagstiftning behövs mer kunskap, sa Linda Olsen, en av de AT-läkare som presenterade resultatet. Över hälften av […]

AT-läkare fick inblick i framtidens rättsmedicin

Rättsmedicin är en liten specialitet med omkring 25 rättsläkare i landet. Men på AT-stämman var intresset stort. Den lilla salen var fullsatt när Ingemar Thiblin berättade om yrkets historia, nutid och framtid. Första svenska läroboken i ämnet kom 1776. Idag görs i landet 5500 dödsorsaksundersökningar och 1800 kroppsundersökningar om året. Av de 5500 misstänkt onaturliga […]

En vetenskapligt sann resa genom människans inre

Lennart Nilssons nyutgivna fotobok »Livet« bjuder in till en storslagen och annorlunda presentation av människans inre universum. Boken är – med sina över 300 bildsidor – den största bok som Lennart Nilsson har givit ut och presenterar ett brett urval av det bästa i hans medicinskt vetenskapliga fotoproduktion. Boken är redigerad som en episk bildsvit […]

Om fördelen med att inte vara påläst

Sedan en tid har jag använt en kanske udda strategi i mötet med nya patienter: Jag undviker att läsa igenom deras journal innan vi möts. Vid de tillfällen jag berättat om detta för kolleger har jag ofta mötts av en starkt kritisk reaktion. Vi är så vana att vara pålästa, kunniga, förberedda, att min teknik […]

Grattis Lund!

Efter några timmars trevlig sträckläsning av »Anestesiologi« från anestesikliniken i Lund kan jag kort sammanfatta: Grattis Lund och, kanske ännu viktigare, grattis alla medicinstuderande, AT-läkare, ST-läkare i kirurgiska discipliner inklusive anestesi. Här har ni en lättläst, trevlig, uppdaterad, heltäckande, enkel svensk »lärobok« i perioperativ anestesi. Boken är basal men helt adekvat som baslitteratur inom området […]

Känsla av sammanhang ger motståndskraft – tes i klassiker om hälsa

Patogenes (sjukdomsorsaker) finns i ordböcker. Salutogenes (hälsans orsaker) däremot lyser med sin frånvaro, trots att hälsan är oss kär. Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky (1923–1994) präglade begreppet salutogenes år 1979 i »Health, stress, and coping«, som visade hur stress kan bemästras. »Unraveling the mystery of health«, år 1987, blev hans nästa betydande verk, nu […]

Lättillgänglig lärobok i psykiatrisk etik

Arbeten om medicinsk etik har en tendens att hålla sig på en hög abstraktionsnivå; i den mån resonemang om etiska principer utgår från fall, handlar det gärna om tillspetsade, i praktiken mycket sällsynta situationer som väljs som exempel därför att de från principiell synpunkt är belysande. Ottosons lärobok, däremot skiljer sig från detta mönster. Den […]

»Första hjälpen« för oerfaren medicinjour

»Akutmedicin« är en handbok utvecklad via medicinkompendium från Uppsala. Boken har fyra huvuddelar: symtom, diagnoser, intoxikationer och en mycket kortfattad medicinsk intensivvårdsdel. Den vänder sig i huvudsak till yngre läkare som handhar akut sjuka medicinpatienter. Tanken med boken är att den bl a skall fungera som »första hjälpen« för oerfaren medicinjour på akutmottagningen, den är […]

Fetmaforskare som förordar måttband framför våg

Intresset för forskning var från början inte så stort trots påbrå av disputerade i släkten. Pappa är professor i kirurgi, en faster och farbror är också läkare. – Det var nog mycket pliktkänsla först. Jag kände mig tvungen att också ägna mig åt forskning och började på endokrinlabbet på KS med tyreoidea-forskning, men de var […]

Maxgräns för sjukskrivning föreslås

Sverige behöver en maximal tidsgräns för hur länge det ska gå att få sjukersättning, föreslår Socialförsäkringsutredningen och utredaren Anna Hedborg i utredningens senaste skrift Sjuk eller ledsen. Ytterligare en rad förändringar diskuteras, bl a om läkarna bör befrias från ansvaret att bedöma arbetsförmåga. Företagshälsovården eller Försäkringskassan kan ta över mer av detta ansvar. Uttryckliga metoder […]

Kvinnliga AT-läkare tjänar mindre än sina manliga kollegor

– Vi är inte förskonade från det mönster som allmänt gäller på arbetsmarknaden och som gynnar männens löner. Det säger Charlotta Sävblom, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Hon tycker att det är mycket olyckligt att de finns så tydliga könsskillnader redan från början av karriären. – Man vet att sådana skillnader består, säger […]