Citatet, Henrik Lagerlöf:

Citatet ovan är ett exempel på Henrik Lagerlöfs ibland bisarra, men inte helt feltänkta, formuleringskonst. Lagerlöf (1907–1999) var en briljant internist, som fick delar av sin utbildning hos legenden Hilding Berglund vid den s k gangsterkliniken på S:t Eriks sjukhus i Stockholm. Han började som kardiolog, men på det för honom typiska sättet hoppade han […]

Nödvändigt använda alla lättillgängliga verktyg för att utesluta malignitet

Den 55-åriga kvinnan hade under flera år gått på undersökningar på ett universitetssjukhus för knöliga bröst, man hittade cystor och godartade bindvävsknölar. Den 2 mars 2004 sökte hon igen eftersom hon känt en nytillkommen knöl i vänster bröst. Kirurg X kände en »välavgränsad mjuk knölighet« från vilken han tog ett cellprov med punktion. Eftersom en […]

Pjäxan kvar fem timmar efter benbrott – patienten fick kompartmentsyndrom

Den 22-åriga kvinnan föll den 12 februari illa vid utförsåkning. Hon fördes med benbrott på vänster underben till hälsocentralen där hon undersöktes av distriktsläkaren. Efter röntgen konstaterades en boot top-fraktur. Distriktsläkaren remitterade henne till sjukhus tio mil bort för operation, dit hon fördes samma dag. Där framkom att hon drabbats av ett kompartmentsyndrom i vänster […]

Omdebatterad prissättning av onkologipreparat

De senaste åren har stora medicinska och kommersiella framgångar rönts inom onkologin. Det handlar inte minst om ett antal riktade terapier mot tumörer som vid sidan av att ha god effekt har det gemensamt att de är extremt dyra. Till dessa hör de monoklonala antikropparna Avastin och Erbitux som båda utvecklats av bioteknikföretag och som […]

»Läkare kan hjälpa politiker i hela världen att rädda liv«

Dr Dorothy Shaw är lågmäld, men mycket tydlig: – Kvinnor lider av samma brister när det gäller mänskliga rättigheter som män. Men kvinnor är dessutom utsatta för könsbaserat våld kopplat till deras reproduktiva funktion och det sätt som samhället begränsar kvinnans potential på. Anledningarna till att kvinnor dör i samband med graviditet och barnafödande är […]

Långverkande astmamedicin oroar inte Läkemedelsverket

Men Läkemedelsverket vill tona ner problemet för Sveriges del. – Det har lyfts fram med en larmkaraktär som myndigheterna inte upplevt, säger Jane Ahlqvist Rastad vid Läkemedelsverket. Riskerna är kända sedan tidigare genom den amerikanska så kallade SMART-studien, som nu aktualiseras i en metaanalys i tidskriften Annals of Internal medicine, [Ann Intern Med. 2006;20;144 (12)]. […]

RFSU har fem krav om sex

Det är ett krav som Göran Berg, ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), inte har några svårigheter att skriva under på. Däremot ställer han sig tveksam till RFSUs problembeskrivning. Enligt RFSU kan väntetiden för en abort ibland vara flera veckor, något som medför att alternativet med medicinsk abort försvinner då tidsgränsen för […]

Ohälsa – och hypokondri – präglade Verner von Heidenstams liv

Verner von Heidenstam debuterade som författare år 1888 med »Vallfart och vandringsår«. Han representerade ett nytt synsätt, 90-talismen, med skönheten som ideal i motsats till den rådande vardagsgrå naturalismen. Därefter följde »Dikter« och böcker med historiska teman, t ex »Karolinerna« och »Folkungaträdet«. Han blev hedersdoktor i Stockholm, ledamot av Svenska Akademien 1912 och fick Nobelpriset […]

Siamesiska tvillingar med extra trilling föddes i småländsk torpstuga år 1847

Den som släktforskar umgås inte bara med förfäderna, deras namn, födelsetider och relationer. Han eller hon får också del av vårt gemensamma kulturarv och kan fascineras av armod lika väl som av välstånd, glädjerika och sorgesamma händelser och ibland dramatik utöver det vanliga. Den som är intresserad av medicinhistoria kan grubbla över vad alla uppgivna […]

Läkare i skönlitterär gestaltning

Det nära sambandet mellan medicin och litteratur har sina rötter i det antika Grekland, där guden Apollon hade såväl litteraturen som medicinen inom sitt fögderi. Ett stort antal läkare har också haft litteraturen som bisyssla, eller helt övergått till författarskapet och lämnat den medicinska professionen. Läkaren har sannolikt oftare än någon annan yrkeskategori förekommit i […]

»Väl känt att testistorsion kan börja med buksmärtor, illamående och kräkningar«

Den 14-årige pojken sökte den 12 december 2004 vid ett barnsjukhus på grund av akuta smärtor i nedre delen av buken. Underläkaren bedömde tillståndet som en virusinfektion och pojken blev hemskickad med råd att återkomma om han blev sämre. Två dagar senare sökte han igen på grund av smärtor i pungen. Han blev opererad och […]

Patienten utsattes för fara när patologiskt provsvar inte följdes upp

ST-läkaren anmäldes av Socialstyrelsen. Den 66-årige mannen med blod och slem i avföringen remitterades av ST-läkaren i november 2003 till ett sjukhus för röntgenundersökning av tjocktarmen. Den utfördes den 15 januari 2004 och visade en ca 3 x 1,5 cm stor tumör i sigmoideum. Svaret på röntgenundersökningen kom till vårdcentralen den 21 januari. Enligt vårdcentralens […]

Bioteknikbolag allt viktigare vid läkemedelsutveckling

Termen bioteknik är bred och betyder i princip »tekniskt utnyttjande av biologiskt material«. Här kan man tänka sig allt från livsmedels- och jordbruksindustriella användningar till läkemedelsutveckling. En majoritet av bioteknikbolagen sysslar dock med just läkemedelsutveckling. Att utveckla ett läkemedel är extremt dyrt, totalkostnaden ligger i genomsnitt runt 8–12 miljarder kronor per godkänd medicin. Dessutom är […]

Förbundet vill ha utredning om Salus Ansvar Liv

Det beslutade årets fullmäktige, sedan motionärerna Stockholms läkarförening och Samfundet äldre läkare under mötet enats med centralstyrelsen (CS) om beslutets formulering. Christer Sjödin, Stockholms läkarförening, inledde med att berätta om sin besvikelse när han först läste centralstyrelsens »formalistiskt avfärdande svar som andas att vi vill sopa något under mattan«. I svaret pekar CS bland annat […]

Förbundets program om närsjukvård ämne för politisk debatt

Närsjukvård stod på agendan när Sveriges läkarförbund inledde sitt fullmäktigemöte med politisk debatt. Paul Håkansson, socialdemokratiskt landstingsråd i Östergötland, Stig Nyman, kristdemokratiskt oppositionslandstingsråd i Stockholm, och moderaten Henrik Hammar, regionråd i Skåne, fick alla reflektera över Läkarförbundets närsjukvårdsprogram. »Vård nära patienten som inte kräver den fullt utrustade sjukhusvårdens resurser.« Det är Läkarförbundets definition av begreppet […]

Oenighet om dygnsvilan

I ett av målen för Läkarförbundets sjunde vision står att »Läkares jour- och arbetstidsbestämmelser skall utformas så att en god arbetsmiljö tillgodoses med möjlighet till flexibla lösningar för individen«. Det var i samband med att detta diskuterades som den nya arbetstidslagen i allmänhet och regeln om 11 timmars dygnsvila i synnerhet togs upp (läs mer […]

Sylf vill ha pengar till rekrytering

I Läkarförbundets första vision står att minst 95 procent av Sveriges yrkesaktiva läkare ska välja att vara med i Läkarförbundet. Enligt Läkarförbundets egna siffror uppgick anslutningsgraden 2003 till cirka 88 procent av läkarkåren, bland ST-läkare och AT-läkare var den knappt 81 respektive 68 procent samma år. Den största delen av nyrekryteringen av medlemmar sker genom […]

Anvisningar om utlokalisering blir fråga för förbundet

– Socialstyrelsen kan inte tala om hur många vårdplatser vi ska ha, eller att vid ett visst blodtryck så får man inte utlokalisera. Det är ingen framkomlig väg. Så försvarade Eva Nilsson Bågenholm centralstyrelsens (CS) förslag att avslå motionen. Men många i auditoriet delade inte hennes uppfattning. – Men Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan säga […]

Utbildningsfrågan prioriteras

Det sa Anders Wihlborg, nordvästra Skånes läkarförening, apropå en motion från Medicine studerandes förbund, MSF, om att Läkarförbundet ska verka för att lottning inte används vid antagning till läkarutbildningen. Istället ska man verka för andra, bättre antagningsmetoder, där så kallade vårdprov kan vara ett alternativ. Motionen antogs av fullmäktige och innebär att Läkarförbundet dessutom ska […]

Dags att lätta på restriktioner i utbytet mellan läkare och industri

Läkarförbundet ska från och med nu arbeta för att enskilda läkare får större möjlighet att själva planera in personliga besök från läkemedelsindustrin. Dessutom ska förbundet verka för att överenskommelsen mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och LIF (Läkemedelsindustriföreningen) ändras så att det blir tillåtet med produktinformation vid vetenskapliga möten och så att inbjudningar till konferenser […]