Läkare och forskare löper ökad risk att dödas

Uppgifter om antalet döda irakier, vilka bland annat harpresenterats av irakiska hälsoministeriet och från amerikanskt officiellt håll, skiljer sig åt men har legat kring 50000–100000 döda. Enligt Lancet-artikeln kan det kan röra sig om betydligt fler, upp mot 655000 döda (Lancet doi:10.1016/S0140-6736(06)69491-9). Siffran har forskarna bakom studien fått fram genom att titta på 47 mindre […]

Vaccination mot självförhärligande

Det är alltid nyttigt när någon verksamhet granskas av personer utanför den omedelbara kretsen av intressenter. Granskning av den medicinska litteraturen för att få fram hållbara resultat för klinisk användning fordrar ett bidrag av sådana specialister som utifrån kan ta ställning till hur ett arbete är upplagt och hur dess resultat tolkas. De egna specialisterna […]

»Inget angav att patienter kunde skickas hem utan läkarundersökning«

Den 28-årige mannen sökte akut på ett lasarett efter att ha klivit snett med höger fot. Han undersöktes av en sjuksköterska som, efter att ha rådfrågat läkaren, sände hem honom med en elastisk binda. Senare uppdagades att patienten hade en malleolarfraktur som opererades. Patienten anmälde läkaren. Ansvarsnämnden läste patientens journal och tog in yttrande av […]

Rektalcancerdiagnos fördröjdes åtta månader

En 75-årig kvinna kontrollerades för hjärtbesvär. Den 26 november uppgav hon vid ett besök hos husläkaren att hon blött från tarmen av och till. Hon hade därför slutat med Trombyl. Vid undersökningen fann husläkaren en liten förändring i tarmen. Den tolkades vid palpation som en hemorrojd, och läkaren gav ett lugnande besked. Patienten uppgav vid […]

Datortomografi hade avslöjat att »migrän« var cysta i hjärnan

Mannen uppsökte jourcentralen den 22 september på grund av kraftig huvudvärk. Han var kallsvettig och blek. Familjeläkare A noterade att patienten hade vänstersidig huvudvärk med synfältsbortfall och en upplevelse av ränder i vänster ögas synfält, vilken dock hade försvunnit vid besöket. En nedsättning av synskärpan på vänster öga noterades. Patienten behandlades med läkemedel mot migrän, […]

Mejl från dr Sami Salman, Bagdad i augusti 2006

Jag nås i augusti 2006 av bifogade rapport från en reumatologläkare i Irak och känner ett starkt behov av att få dela med mig av min frustration inför krigets destruktiva konsekvenser för det civila samhället och för människors liv och framtidstro. Jag deltog år 2000 i en regional reumatologkonferens i Bagdad med deltagare från Irak, […]

Avstegsavtal inte helt otänkbart

– Den bild jag har är att man ute i landsting och region jobbar med frågan och att man vill ha en dialog med läkarföreningarna, men att man kanske har olika syn. Vill landstingen omförhandla hela jouravtalet och schemalägga läkarna dygnet runt i nästa avtalsrörelse? – Vi har inte haft den dialogen så jag kan […]

Ilska bland läkare i Uppsala och Stockholm

På Danderyds sjukhus i Stockholm är det dålig stämning bland läkarna. – Det är väldigt upprörda känslor bland läkarna här. Samförståndet är förstört. Jag har fått hemskt många samtal och blir haffad i korridoren av irriterade läkare, säger Johan Styrud, ordförande för Danderyds sjukhus läkarförening. Han menar att kärnproblemet med EUs nya arbetstidslag är, precis […]

Oklart i Västra Götaland

Inget samarbete pågår mellan verksamhetschefer och fackliga representanter, enligt Christina Berntsson, ordförande i Göteborgs läkarförening. Men enligt regionens kompetensförsörjningschef Lars Sahlman pågår arbetet på kliniknivå med att implementera de nya reglerna. – Några funderar på att ta bort beredskapen helt och ha en jourlinje till. Andra funderar på hur man kan hantera bagatellstörningar. Där man […]

»Arbetsgivarna har förklarat krig mot hela läkarkåren«

Låsningar och konfrontationer. Inga konkreta förslag från arbetsgivarna. Så är läget bara två och en halv månad före årsskiftet, då de nya arbetstidsreglerna ska tillämpas. – Det är väldigt bråttom. Man måste ha ett par månaders framförhållning. Men vi vet inte hur de har tänkt sig och det är därför vi är minst sagt upprörda. […]

Hägglund ny socialminister

Att det blev en kristdemokrat som fick socialministerposten var väntat. Själv är han nöjd med den drömroll han eftertraktat. Varför ville han ha den posten? – Därför att jag ser stora möjligheter till förbättringar inom vården. Det är frågor som många människor bedömer så viktiga, säger Göran Hägglund. Den allra första frågan han tänker ta […]

Gåtan om venernas backventil

Det hände i Amen Corner-huset i slutet av Paternoster Row i London. Här hade Royal College of Physicians sitt hus, där William Harvey föreläste i anatomi och hade tillstånd att utföra obduktioner. Det skedde i traditionen han lärt sig i Padua hos Fabricius ab Aquapendente, som 1603 publicerade sin lilla skrift om de små genomskinliga […]

Ett spännande liv i kirurgins tjänst

Carl Johan Ekströmer var en av 1800-talets mest framgångsrika svenska läkare. Han började sin bana som militärläkare men slutade som riksdagsman och preses för Vetenskapsakademien. Hans självbiografi och beskrivningar av kirurgisk praxis ger god inblick i ett spännande levnadsöde och i villkoren för dåtidens sjukvård. Han föddes under enkla förhållanden i en järnbruksmiljö i Dalsland […]

Tankeväckande om processorienterad verksamhetsstyrning

Författarna, som båda är administratörer, med erfarenhet från bl a landstingsvärlden, argumenterar i denna bok vältaligt för att de ofta vattentäta skotten mellan olika offentliga institutioner och verksamheter ska avlägsnas och mer av horisontellt samarbete komma till stånd i ett »flödessamhälle«. Organisationsförändring innebär många gånger omfördelning av makt och möts därför ofta med motstånd från […]

En trevlig urologilärobok

Boken »Urologi« passar bra att ha på ST-läkarens mottagning och använda som uppslagsbok. De flesta kapitlen är både instruktiva och trevliga att läsa, och även om boken inte direkt inbjuder till sträckläsning kan några kapitel då och då också vara rent nöjsamma att läsa. Bokens författare försöker vara heltäckande och börjar ambitiöst med anatomi och […]

Mångsidig och neutral översikt i frågan om dödshjälp

En ny bok om de svåra och många gånger kontroversiella frågorna om dödshjälp har kommit ut. Det bör betonas från början att det (den här gången) inte handlar om en skrift som tar ställning vare sig för eller emot dödshjälp, utan det är (enligt min uppfattning) första gången som dessa frågor belyses ur ett ganska […]

»Omedelbart kejsarsnitt hade kunnatöka barnets möjlighet att överleva«

Den 33-åriga kvinnan skulle föda sitt andra barn och gick på kontroll. Under graviditeten hade hon haft blödningar, och fick den 24 februari en vattenavgång i vecka 25+2. Hon remitterades därför till kvinnokliniken vid ett universitetssjukhus. Behandling med Betapred gavs för att mogna barnets lungor. En cervixodling var negativ. Under vården fortsatte det att läcka […]

»Varje remitterande läkare har ett eget ansvar för att provsvar lämnas så snart som möjligt«

En knappt 4-årig pojke kissade på sig under dagtid och därför kontaktade hans mor vårdcentralen där man den 6 mars i år gjorde en urinodling. Den 24 mars meddelade distriktsläkaren familjen att pojken hade tillväxt av bakterier i urinen. Han fick behandling. Modern anmälde distriktsläkaren. Hon ansåg att svaret borde ha varit klart på tre […]

Inte uteslutet att kolektomin kunnat undvikas om medicinen hade satts in itid

Kvinnan fick under sommaren bukbesvär med bubbel och körningar i magen. Den 23 juni rektoskoperades hon vid en vårdcentral. Den 10 augusti sökte hon akut vid lasarettet på grund av feber och ständiga diarréer med blodtillblandning. Hon fick remiss till magspecialist och recept på Colazid. Vid ett nytt akutbesök på lasarettet den 17 augusti fann […]

»Borde i stället ha beslutat om urakut kejsarsnitt«

Den 35-åriga kvinnan hade tidigare fött barn med kejsarsnitt och nedkomsten av hennes andra barn beräknades till den 29 september. Under graviditeten kontrollerades hon av barnmorska A, som i slutet av mars ombesörjde läkarundersökning och det tidigare snittet bedömdes då ha gjorts på grund av sätesändläge. Den 5 oktober hade A noterat avtagande fosterrörelser, men […]