Mångsidig och neutral översikt i frågan om dödshjälp

En ny bok om de svåra och många gånger kontroversiella frågorna om dödshjälp har kommit ut. Det bör betonas från början att det (den här gången) inte handlar om en skrift som tar ställning vare sig för eller emot dödshjälp, utan det är (enligt min uppfattning) första gången som dessa frågor belyses ur ett ganska […]

»Omedelbart kejsarsnitt hade kunnatöka barnets möjlighet att överleva«

Den 33-åriga kvinnan skulle föda sitt andra barn och gick på kontroll. Under graviditeten hade hon haft blödningar, och fick den 24 februari en vattenavgång i vecka 25+2. Hon remitterades därför till kvinnokliniken vid ett universitetssjukhus. Behandling med Betapred gavs för att mogna barnets lungor. En cervixodling var negativ. Under vården fortsatte det att läcka […]

»Varje remitterande läkare har ett eget ansvar för att provsvar lämnas så snart som möjligt«

En knappt 4-årig pojke kissade på sig under dagtid och därför kontaktade hans mor vårdcentralen där man den 6 mars i år gjorde en urinodling. Den 24 mars meddelade distriktsläkaren familjen att pojken hade tillväxt av bakterier i urinen. Han fick behandling. Modern anmälde distriktsläkaren. Hon ansåg att svaret borde ha varit klart på tre […]

Inte uteslutet att kolektomin kunnat undvikas om medicinen hade satts in itid

Kvinnan fick under sommaren bukbesvär med bubbel och körningar i magen. Den 23 juni rektoskoperades hon vid en vårdcentral. Den 10 augusti sökte hon akut vid lasarettet på grund av feber och ständiga diarréer med blodtillblandning. Hon fick remiss till magspecialist och recept på Colazid. Vid ett nytt akutbesök på lasarettet den 17 augusti fann […]

»Borde i stället ha beslutat om urakut kejsarsnitt«

Den 35-åriga kvinnan hade tidigare fött barn med kejsarsnitt och nedkomsten av hennes andra barn beräknades till den 29 september. Under graviditeten kontrollerades hon av barnmorska A, som i slutet av mars ombesörjde läkarundersökning och det tidigare snittet bedömdes då ha gjorts på grund av sätesändläge. Den 5 oktober hade A noterat avtagande fosterrörelser, men […]

Tydligare ramar att vänta för kvalitetsregistren

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nyligen fattat beslut om att ta huvudansvaret för drift, utveckling och finansiering av registren. Den främsta anledningen är att kvalitetsutveckling ligger i sjukvårdens eget intresse. Det går i linje med de krav som hörts på att öppna upp kvalitetsregister för allmänheten i god patientsäkerhetsanda – en service som därför […]

Gynregister betalas av vaccinföretag

I år har kvalitetsregistret fått 375000 kronor från Merck medan resten av budgeten täcks av Socialstyrelsens bidrag på 200000 kronor. Ett välkommet stöd, resonerar de registeransvariga, för att kunna betala två halvtidstjänster, en databasadministratör och en statistiker, samt några konsultuppdrag som gör tjänster. I kvalitetsregistret samlas en mängd data kring de hundratusentals cellprovskontroller som görs […]

Psykosomatiska besvär – Darwins 150 år retrospektiva diagnos

Att söka bevis för och utforma teorin om arternas uppkomst och utveckling skulle ställa Charles Darwin inför intellektuella och emotionella svårigheter som var mer påfrestande och på sitt sätt farligare än dem han mött under sin upptäcktsresa runt jorden med fartyget HMS Beagle. Hans skapelseberättelse skulle inte vara i överensstämmelse med den som människor i […]

Citatet: Jan Waldenström

Jan Waldenström (1906–1996) är ett av de verkligt stora svenska namnen i internationell medicinhistoria. Han hör till generationen klassiska internister, som hade encyklopediska kliniska kunskaper inom den då föga subspecialiserade invärtesmedicinen. Få svenskar har fått en sjukdom uppkallad efter sig, men macroglobulinaemia Waldenström är ett för hematologer välkänt begrepp med hyperviskositet i blodet, som ger […]

Kvalitetsregister finansieras av läkemedelsindustrin

I dag tillåter Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att kvalitetsregistren sponsras av industrin, forskningsfonder eller kliniker. Motkravet är att dessa externa aktörer inte får påverka hur registret utformas, vilken rapportering som ska ingå och hur detta ska redovisas. En sammanställning som SKL gjorde i somras visar att sponsring från industrin uppgår till cirka […]

»Anmärkningsvärd« ohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset

Undersökningen ingår i projektet Houpe – Health and Organisation among University Physicians in four European countries – där också sjukhus i Norge, Island och Italien ingår. Undersökningen, som initierades av sjukhusledningen 2002, genomfördes under sommarhalvåret 2005, ett och ett halvt år efter att sjukhusets omorganisering inleddes. Läkare anställda mer än ett år tillfrågades, drygt 1800 […]

Mekanismer bakom genetisk reglering belönas med Nobelpris

För drygt åtta år sedan publicerade de två amerikanska forskarna Andrew Z Fire, professor vid Stanford University School of medicine, samt Craig C Mello, professor vid University of Massachusetts, sina resultat om hur dubbelsträngat RNA kan stänga gener i arvsmassan (Nature 1998;391: 806–11). För den upptäckten belönas nu de båda forskarna med Nobelpriset i fysiologi […]

Självmord bland läkare i Stockholm oroar

Minst fyra självmordsfall har inträffat bland läkare i Stockholm hittills under 2006, två vid landstingets egna sjukhus, två vid sjukhus som landstinget har vårdavtal med. Normalt inträffar mellan sex och åtta självmordsfall bland läkare i hela landet under ett helt år, enligt Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention vid Karolinska institutet och chef för […]

Uppsving för e-postkonsultation i Danmark

Nästan hälften av alla danska läkare erbjuder idag rådgivning via e-post. I storstäderna är andelen ännu större. Från den 1 april 2003 har det varit möjligt för privatpraktiserande läkare att erbjuda e-postkonsultation. Idag är servicen frivillig, men från och med nästa avtalsperiod med början den 1 januari 2009 måste läkarna tillhandahålla e-postkonsultation. Initiativet och uppbyggnaden […]

Han vill göra sjukvården mer folkhälsoinriktad

Det blev en politisk rivstart för Lennart Levi. Medlem i centerpartiet blev han först i fjol och då blev han också tillfrågad att ställa upp som kandidat till riksdagen. Karriärist? Nej, snarare humanist. Nu har den 76-årige läkaren fått en riksdagsplats. När valsedlarna kontrollräknats på torsdagen stod det klart att Lennart Levi, som var andranamnet […]

Hon vill ha samarbete mellan specialitetsföreningarna

Barbro Westerholm är själv 73 år men kallar sig inte pensionär. Hon är i högsta grad arbetande. Förra året avgick hon efter sex år som ordförande i Sveriges Pensionärsförbund, och snart tar hon för andra gången plats i riksdagen. Läkartidningen når henne på mobilen när hon är på väg att plocka upp tre barnbarn på […]

Ny sajt om narkos ska förbereda barn för operation

– Det finns ett skriande behov av information, och vi har märkt att många frågar efter just en webbsida, säger Gunilla Lööf, anestesisköterska på sjukhuset i Solna. Förra hösten började hon och kollegan Erika Berggren att skissa på idéer till en webbplats. De får många olika frågor från barn som ska läggas in på sjukhus […]

Många läkare negativa till nya industriavtalet

Nära hälften av läkarna som svarat, 46 procent, är negativa till det nya industriavtalet. Det har lett till mindre utbildning och mer krångel och byråkrati, menar de. Men en fjärdedel av de svarande är i stort sett positiva till det nya avtalet. Det är en fördel med klara regler, färre besök och att de blir […]

Norsk läkarutbildning ett steg mot universitet i Göteborg?

I september 1945 kom 23 norska medicinstudenter till Göteborg. Ett halvår senare kom ytterligare 15. De allra flesta i den första gruppen hade kommit som flyktingar till Sverige i samband med den tyska ockupationsmaktens tillslag mot Oslo Universitet den 30 november 1943. Då omringades universitetet av Gestapo och Wehrmachtsoldater, och omkring 1 200 manliga studenter […]

Engelskt TTT-koncept skall ge ökad patientsäkerhet vid operationer

Det berättar Maria Nordström, kirurg i Sundsvall, med ett stort, klingande skratt. Inspirationskällan är en TTT-kurs som hon just gått vid Practicum i Lund. TTT står för »Training the trainer« och är ett koncept framtaget av Rodney Peyton vid Royal College of Surgeons (RCS) i London. – Det är en praktisk handledningskurs. Ingen av oss […]