Nya intensivvårdsplatser på Karolinskas thoraxklinik

Thoraxkliniken i januari: 235 hjärtpatienter i kö. När landstingsledningen i veckan lovade 100 miljoner kronor till sjukhuset för att klara det stora minusresultatet – samt kapa köerna inom toraxkirurgin – möttes det av ett mindre jubel av Ulf Kjellman, verksamhetschef på thoraxkliniken. – Det är jättepositivt för oss. Detta kommer att förändra mycket. Den plan […]

En fjärde läkare i riksdagen

Göran Thingwall är 62 år och driver i vanliga fall en privat allmänläkarpraktik i Solna tillsammans med sin fru. Han stod på 23:e plats på Stockholms läns riksdagslista för moderaterna men avancerade till förste ersättare för moderaterna i länet. Sedan mitten av november och ett halvår framåt ersätter han Anna Kinberg Batra (m). Som förste […]

Leijonborg tar över forskningspolitik från socialdemokraterna

»Gråt inte – forska!« Alliansregeringens minister med ansvar för forskning och högre utbildning har skaffat sig ett eget forskningspolitiskt motto. Första gången jag hörde Lars Leijonborg använda detta var i oktober förra året, på ett seminarium arrangerat av stiftelsen Vetenskap & Allmänhet. Där avrundade den då färske ministern dagens diskussioner med sina reflektioner över forskningens […]

Läkarutbildningen måste byggas ut, anser Socialstyrelsen

Det har blivit ännu svårare att rekrytera allmänläkare och psykiatriker. Det anser hälften av landstingen, enligt Socialstyrelsens senaste analys av tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal. Landstingen har överlag stora svårigheter att rekrytera allmänläkare och psykiatriker. Bristen på kliniska laboratoriespecialiteter är utbredd. Lättast har landstingen att rekrytera inom kirurgi och internmedicin. Läkartätheten inom allmänmedicin och psykiatri […]

Citatet

Nils Törnblom var en av Ask-Upmarks docenter i Uppsala. Han blev sedan en professor av den gamla sorten, om vilken det dock egentligen inte finns några särskilt festliga historier att berätta. Morbus Takayasu var ett av hans stora kliniska intressen. I Umeå blev Törnblom en av de allra första medicinprofessorerna när staden fick sitt universitet. […]

Berättelsen om en envis och mallig kirurg med bra hand och gott hjärta

Så var läget i vårt land på 1700-talet – det står i Agneta Pleijels nya roman »Drottningens chirurg«: Läkarna i riket var för få för vetenskapen, men ändå fanns doktorer som envist försökte syssla med vetenskapen. En av dem var romanens huvudfigur, Stockholmskirurgen Herman Schützer. Han var besatt av det som han såg som sin […]

Tankar om omsorgens och litteraturens betydelse

En söndag i mars 1998. Georg Klein ger sig ensam ut på en skidtur på Kottlasjön. Isen brister under hans skidor. Hans chanser att överleva är vad man skulle kalla försumbara. Knappt har dock det iskalla vattnet trängt in genom hans kläder förrän han genom ett osannolikt mirakulöst händelseförlopp blir räddad av en helikopter. Georg […]

Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa

Antalet vårdplatser på de svenska sjukhusen har successivt dragits ned under de senaste decennierna. Fler platser har förts över till öppenvården och kommunerna. Detta gör att Sverige i dag har lägst antal vårdplatser jämfört med europeiska länder, enligt OECD-statistik från 2004. Svenska sjukhus erbjuder 2,2 vårdplatser inom korttidsvård per 1000 invånare, vilket kan jämföras med […]

Blind i Afrika – ett förskräckligt öde

Tomteboda, som låg i Solna vid Stockholm, var en internatskola för blinda och gravt synskadade barn. Dess upptagningsområde var hela Sverige, vilket innebar att många barn hade lång väg hem. Barnen fick träffa sina föräldrar och syskon endast på skolloven. Min mor, som var ögonläkare, berättade mycket målande om barnen som bodde långt borta hemifrån […]

Hur många läkare är korrekt klädda?

En artikel om läkarnas kläder behöver illustreras. Enkelt, tänkte vi här på Läkartidningen; det måste gå lätt att hitta läkare med korrekt klädsel i sitt arbete. Det är bara att skicka ut en fotograf på ett sjukhus och börja plåta. Omslag och allt skulle det bli. Lätt som en plätt. Trodde vi. Det visade sig […]

Färre vårdplatser på Mölndals sjukhus »förödande«

På Mölndals sjukhus ska en geriatrisk och en halv medicinsk vårdavdelning stängas och andra avdelningar »förtätas«. Resultatet ska bli en minskning med 26 platser, från 191 till 165, enligt planerna redan från och med den 1 februari. I samverkansgrupperna mellan arbetsgivare och de fackliga representanterna är man inte överens. På fackligt initiativ hänsköts frågan den […]

Czerny-metoden räddade Marina Tsvetajevas barn från svältdöden

Doktor Altschuller var häpen över barnaföderskans synbara lugn under förlossningsarbetet. »Marina låg hela tiden tyst och rökte«, skrev han i förlossningsjournalen, »trots att barnet hade navelsträngen hårt om halsen och inte började andas regelbundet förrän efter tjugo minuters återupplivning.« I den amerikanske författaren Paul Austers roman »Att uppfinna ensamheten« finns ovanstående beskrivning av hur en […]

Dags att bryta villfarelsen om samband mellan otrevlighet och skicklighet

På TV går det för tillfället en serie med titeln »House«. Dr House är namnet på en läkare som i serien framställs som en skicklig diagnostiker – som en medicinens Sherlock Holmes. Men han är samtidigt arrogant – en person som tycks sakna varje form av empati, som är notoriskt och nästan medvetet oförskämd och […]

Bra som etiklärobok och diskussionsunderlag

Med stora förväntningar började jag läsa »En läkares samvete« av min »äldrekursare« vid Uppsala universitet, Lars H Gustafsson, och hade först kanske hoppats att finna ännu mer av minnen/frågor från den gemensamma studietiden. Boken, som är väl lämpad att använda i etikundervisning inom läkarprogrammen, är indelad i tre delar. En inledande genomgång om vad samvete […]

Bred och aktuell – gott komplement på akuten

»Matell–Reichards Akutmedicin« gavs ut första gången 1971 och var främst avsedd som ett kompendium för undervisning av medicine kandidater i akut vuxenmedicin. Kompendiet har genom åren reviderats i sju upplagor, och är nu sedan många år en inbunden bok för rockfickan. »Akutmedicin« av Matell–Reichard är vanligt förekommande på akutmottagningar och vårdcentraler runt om i Sverige, […]

Först friad av HSAN, sedan fälld av – HSAN

Den 43-åriga kvinnan skadade vänster fotled när hon tog sig över en mur. På morgonen den 1 januari 2006 åkte hon till länssjukhuset med smärtor och svullnad i fotleden. En ST-läkare undersökte henne vid kl 04.40. Han skrev en röntgenremiss och uppmanade henne att återkomma efter kl 08.00. Då hon kom tillbaka upptäcktes en bimalleolär […]

Demens gör anamnesupptagning och undersökning än viktigare

Den 78-årige mannen har Alzheimers sjukdom. Sedan han ramlat ur sängen och fått ont i höger fot sökte han den 10 mars 2006 på vårdcentralen. Vid besöket satt han i rullstol. Doktorn konstaterade en lätt svullnad på fotryggen och bedömde att patienten hade en inflammation i mjukvävnaden. Fraktur upptäcktes Vid ett besök på öron-, näs- […]

Fick läkare fälld – och sedan friad

I anmälan till Ansvarsnämnden berättade Socialstyrelsen om att en 24-årig kvinna opererades för en lutskada på matstrupen den 18 december. Hon vårdades postoperativt på IVA vid ett universitetssjukhus, där en läkare A den 20:e noterade i journalen att hemlasarettet per telefon meddelat att en blododling tagen den 17:e visade svamp. Läkare A noterade att odlingssvaret […]

Genomlysning godtagbar metod

Vi berättade om Ansvarsnämndens utslag i Läkartidningen nr 46/2005 (HSAN 1051/04). Pojken ådrog sig en klämskada i höger lillfinger. Han undersöktes med röntgengenomlysningsapparat av ortopeden, som bedömde att det inte förelåg någon fraktur. Pojken fick ett 2-fingerförband, som han skulle ha en vecka. Efter 13 dagar återkom han till akutmottagningen med fortsatta besvär av fingret. […]

Fel kläder hot mot patientsäkerheten

Arbetsdräkt med lång ärm i patientnära arbete är ett påtagligt hot mot patientens säkerhet. Därmed strider denna klädsel mot Hälso- och sjukvårdslagens krav på att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Det konstaterar Socialstyrelsen i ett brev till Diskrimineringsombudsmannen, DO, i december 2006. Anledningen är ett ärende som DO just […]