Patienten saknade klassiska symtom på begynnande hjärtinfarkt – fälld läkare friades

Den 57-årige mannen kom (vi berättade om fallet i nr 42/2005) till jourcentralen på kvällen sedan han under eftermiddagen hade drabbats av buksmärtor i epigastriet, som tryckte upp bakom bröstbenet. Han berättade att han för tio år sedan hade haft ett duodenalsår och läkaren bedömde att mannens besvär kom från magsäcken. Hon ordinerade magsårsmedicin och […]

»Risken för en upprepning måste minimeras«

Socialstyrelsen, dit fallet anmäldes enligt Lex Maria, påpekade bland annat att icke traumatiska eller postoperativa hjärnabscesser hos individer utan predisponerande sjukdomstillstånd utgör en väl känd differentialdiagnos till de incidensmässigt betydligt vanligare primära eller sekundära intraaxiala tumörsjukdomarna. Följderna vanligen katastrofala Differentialdiagnostiken är ofta svår. Detta till följd av dels likartade kliniska och neuroradiologiska bilder och dels […]

Broskceller transplanteras till höften

En av de hoppfulla är patienten och före detta elithockeyspelaren Torbjörn Cardell, 44, som ska opereras i höften. Han haltar lite när han kommer gående in i entrén till kliniken Gothenburg Medical Center. Belastningsskadan i höger höft fick han i samband med en hockeymatch med Djurgårdens juniorer i början av 1980-talet. Sedan dess har den […]

Så tycker Läkarförbundet

1. Vad är den viktigaste sjukvårdsfrågan för er? – Svårt att skilja ut en specifik fråga nu i samband med valet. Några av de frågor vi driver kommer att vara viktiga i valet, till exempel ökad läkarmedverkan i äldrevården, förbättrad tillgänglighet och ökade resurser till sjukvården. 2. Ska staten vara huvudman för den högspecialiserade vården? […]

Vården engagerar uppstickarpartier

De tre uppstickarpartierna är alla eniga om att landstingen ska avskaffas, men motiven skiljer sig åt. – Om vi tar bort landstingen kan den kvalificerade vården skötas av staten. På så sätt får vi en likartad vårdkvalitet över landet. Närsjukvården kan skötas av enskilda kommuner, säger Nils Lundgren för Junilistan. Fler privata och kooperativa utförare […]

De ska bygga nya Karolinska

– Förutsättningarna känns enormt inspirerande, sa Bengt Svensson, ansvarig arkitekt på White. Att rusta det befintliga Karolinska i Solna skulle kosta lika mycket som att bygga ett nytt, om än något mindre sjukhus, 7–8 miljarder kronor. Därför har Stockholms läns landsting valt att bygga ett nytt sjukhus som bättre tillgodoser framtidens krav. Kravlistan är lång. […]

Primär skleroserande kolangit kan ha orsakat Beethovens död

I en nyligen publicerad artikel av två amerikanska öronläkare hävdas att Beethovens olika fysiska symtom kan förklaras med en immunopati associerad med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) [1]. Dövheten kan ha berott på en sensorineural hörselskada, och den leversvikt Beethoven dog i 1827 kan ha orsakats av primär skleroserande kolangit (PSC). Artikeln lyfter dock inte fram några […]

Borde remitterat patienten till ögonklinik på grund av akuta och ensidiga symtom

Den 48-årige mannen kom till vårdcentralen den 23 februari eftersom han sedan några dagar haft smärtor i höger öga, från vilket det rann. Han hade svårt att öppna ögat. Distriktsläkaren noterade att ögonlocken var rodnade och svullna samt bedömde att besvären orsakades av ögonlocksinflammation. Patienten ordinerades Terracortril, Kåvepenin och Cocillana-Etyfin samt uppmanades att återkomma om […]

Kräver undersökningsteknik som nästan bara ortopeder och handkirurger känner till

Den 25-årige mannen sökte på vårdcentralen den 30 maj efter att, samma dag, i sitt arbete ha skurit sig på en plastbit i höger hand. En sårskada på basfalangen av ring- och långfingret konstaterades. Rörligheten i fingrarna bedömdes vara normal. Sårskadan syddes. När stygnen skulle tas den 11 juni kunde patienten inte böja fingrarna normalt […]

Ensidig ögoninflammation ofta symtom på allvarlig ögonsjukdom

Den 54-åriga kvinnan anmälde ansvariga läkare vid hälsocentralen bland annat för att de inte undersökte hennes onda öga. Hon framhöll att hon haft ont i ögat under mer än tre månader. Kvinnan bifogade sin journal från ögonkliniken vid ett sjukhus. Där ställdes den 25 oktober diagnosen perifer keratit med sekundär irit och tryckstegring. Ansvarsnämnden läste […]

Partierna om sjukvården

Ladda ner artikeln som pdf, klicka på knappen uppe till höger på denna sida.

Åtta till tio fler operationer per vecka

Vid ett extra sammanträde i landstingsfullmäktige i onsdags togs beslutet om att avsätta 70 miljoner kronor till insatser för att klara vårdgarantin. En del av pengarna går till verksamheten vid toraxkliniken; beställningen på operationer blir nu taklös för att korta ner de långa patientköerna. Det berättar det socialdemokratiska sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros: –Det är oacceptabelt långa […]

»Det är förfärligt att inte få operera«

Fredag på toraxkliniken. På läkarexpeditionen är det tyst; då och då slamrar en dörr. De flesta kontorsrummen är stängda med persiennerna neddragna. Ett rum står dock vidöppet och visar upp ett rörigt skrivbord och några operationskläder slängda på en soffa. På frågan om hur semesterlistan sett ut för läkarna svarar verksamhetschef Ulf Kjellman att det […]

Doktor i Kapstadens slum och Desmond Tutus hem

Philani, organisationen som Ingrid le Roux arbetar för, har vuxit ordentligt. Från en småskalig klinik till sex rehabcenter i olika kåkstäder runt om Kapstaden. Men det är en tillväxt med kluvna förtecken. – Vi borde egentligen inte behövas i ett land som Sydafrika, säger Ingrid le Roux när vi ses på en terrass i Kapstaden […]

Industriavtalet tycks inte ha minskat fortbildningen

En läkare hade i genomsnitt åtta externa fortbildningsdagar på betald arbetstid år 2005. Det betyder att det är en bit kvar till Läkarförbundets mål om minst tio sådana dagar per år. Hans Hjelmqvist, ordförande i förbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, är ändå positiv. Han tycker sig se en rörelse åt rätt håll jämfört med förra […]

Dialogroman om den moderna döden – en väckarklocka

F örfattaren Carl-Henning Wijkmarks fiktiva berättelse, »Den moderna döden« (Norstedt förlag), som kom ut redan 1978 (med tillägg 1985) gavs ut på nytt år 2005. Bokens stora fråga, hur vi skall möta problemet med det ökande antalet äldre människor i vårt land, är mer aktuell idag än då boken gavs ut första gången. Antalet 65-åringar […]

»Synnerligen anmärkningsvärt att inte gastroskopi gjordes«

Den 57-åriga kvinnan sökte i januari 2005 vårdcentralen för magsmärtor. Hon ordinerades magsyrahämmande behandling med Zantac av distriktsläkaren. I mars förnyades receptet, och vid ett återbesök i april togs prov. I juni sökte patienten sjukhus där en utredning visade att hon hade en långt framskriden magsäckscancer. Kvinnan anmälde distriktsläkaren. Ansvarsnämnden tog in patientens journal och […]

Två jourhavande läkare omöjligaatt nå i mycket allvarliga situationer

Den 41-åriga kvinnan inkom kl 11.30 den 18 juli 2005 till förlossningsavdelningen på grund av vattenavgång en vecka efter beräknad förlossning. Hon lades in och hade följande dag svaga värkar. Kl 09.50 ordinerades hon värkstimulerande dropp, och ryggbedövning lades kl 14.20. På grund av påverkade fosterljud stängdes det värkstimulerande droppet sedan av, men fosterljuden fortsatte […]

Positivt gensvar på skarpare etiklag

Ett hundratal remisser ligger på utbildningsdepartementets bord. En proposition väntas nu från regeringen, dock först efter valet enligt departementet. Det var förra året som en statlig utredning lades fram med förslag om att utvidga lagen om etikprövning. Bakgrunden är att den nuvarande lagen, som trädde i kraft 1 januari 2004, inte täcker all forskning som […]

Gisela Dahlquist – barnens starka förkämpe

Barn och medicinsk etik, ofta i kombination, har varit ledstjärnor i pediatrikprofessorn Gisela Dahlquists yrkesliv de senaste 20 åren. Idag är hon vetenskaplig sekreterare i Centrala etikprövningsnämnden och föredragande för i stort sett samtliga ärenden där. Men det är som forskare och läkare inom barndiabetes hon engagerat sig mest för de allt fler som tidigt […]