Nya privatläkartaxorna klara

Avtalet mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är treårigt och innebär att normalarvoden, tak och särskilda arvoden för specialåtgärder höjs med 2,9 procent nu från årsskiftet. Året därpå blir höjningen 2,8 procent och år 2009 2,7 procent. Avtalet förutsätter att regeringen fastställer nivåerna. Det nya avtalet innebär en sammanlagd höjning under de tre […]

»Svårt att bedöma andras artiklar«

– Det var hög klass på artiklarna, och jag hade gärna sett att alla kom på första plats. Jag tycker att alla som var nominerade kan känna sig stolta över att ha presterat så bra, säger Helena Carré. Hon nämner speciellt den till tävlingen nominerade artikeln »Om bruk och missbruk av psykiatrin« av Jan-Otto Ottosson, […]

Pris till artikel om stress hos läkarstuderande

– Det är mycket roligt och oväntat. Jag har hört talas om tävlingen men inte reflekterat över att jag deltog, säger AT-läkaren Mikael Jönsson, som skrivit artikeln tillsammans med Agneta Öjehagen.. Det hela började med en kartläggning över hur läkarstudenterna i Lund mådde. Mikael Jönsson var aktiv i Medicine studerandes förbund, MSF, i Lund där […]

Stor uppmärksamhet för vanlig men okänd sjukdom

– Jag är glad och stolt å mina och mina medförfattares vägnar, säger docent Karl Ekbom, huvudförfattare till artikeln »Restless legs – vanligt sjukdomstillstånd som ofta missas«. Artikeln är den mest lästa på Läkartidningens webbplats under året, men det kände inte Karl Ekbom till. – Det var trevligt. När man skriver vetenskapligt vet man inte […]

Forskare skriver populärt om egen forskning på nystartat förlag

Karolinska institutet tar ett nytt grepp för att bland annat uppfylla universitetens tredje uppgift: den att sprida kännedom om forskningen och att samverka mer med omvärlden. Karolinska institutet University Press är ett bokförlag som drivs kommersiellt, böckerna säljs i bokhandeln och förlaget drivs som ett aktiebolag med Karolinska institutet Holding AB som ägare. I Sverige […]

Erna Möller: »Jag har aldrig haft någon egentlig chef.«

Citatet kommer ur boken »Kvinnor i vitt: om kreativitet på universitetssjukhus« (Birgitta Evengård, red, utgiven på Bonnier utbildning; 1998), där Erna Möller är en av ett tjugotal kvinnliga läkare/forskare, som berättar om sina yrkesliv som kliniker och forskare. Vad hon egentligen menar är att chefer visserligen har funnits i hennes liv, men bara som kliniker […]

Norsk antologi om läkekonstens praktik

Det senaste dryga decenniet har begreppet läkekonst vitaliserats. Det är inte minst synligt i skandinavisk medicinsk facklitteratur. Ett av de senaste tillskotten är den norska antologin »Legekunst i praksis« med den välkända norska allmänläkaren Kirsti Malterud som redaktör. Låt mig med en gång säga att det är en värdefull bok. Bokens underrubrik är patient–läkarkommunikation. Författarna […]

Många mord i många länder

En röntgenprofessor mördas i Islamabad och en i Botswana. En gymnasist i Stockholm blir nedstucken med kniv under en klassfest. En känd TV-producent i Addis Abeba skjuts till döds under repetitionen av ett Miss Ethiopia-program. Kan allt detta hänga samman? Det verkar nästan otroligt, men Åsa Nilsonne har ändå fått ihop det på ett utmärkt […]

Roman med tidlösa aspekter på läkaryrket

Den historiska romanen är en litterär genre som har rötter i romantiken och den romantiska historiesynen, vilken var en reaktion på den äldre tidens statiska historiesyn. Till förgrundsgestalterna brukar räknas Sir Walter Scott (1771– 1832) och Alessandro Manzoni (1785– 1873). Genren har även kallats »dokumentär fiction« eller kort och gott »faction«. Författaren söker inspiration i […]

Eget bokförlag inget för andra medicinska fakulteter

Karolinska institutets förlagsverksamhet med utgivning av populärvetenskapliga böcker författade av forskarna själva får ingen efterföljare bland landets övriga medicinska fakulteter, åtminstone inte inom en överskådlig framtid. Det finns en viss tveksamhet till forskares förmåga att lämna det egna »forskarspråket« och bli lättillgängliga även för icke-medicinare. Vid Lunds universitet är Forskningens dag ett av de viktigaste […]

Diagnoserna som berörs

– De har valts ut efter hur vanliga de är och efter vad specialitetsföreträdarna tycker är angeläget. Om det går slår man gärna ihop närliggande diagnoser, till exempel kanske höftartros och knäartros, säger projektledaren Jan Larsson. Rekommendationer berör 13 diagnoshuvudgrupper. En är hjärt–kärlsjukdomar, där fem stycken ska tas fram, för hypertoni, ischemisk kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbningar och […]

De övergripande principerna (riktlinjerna vid sjukskrivning)

Sjukskrivningsriktlinjerna kommer att bestå av två delar, dels övergripande principer för all sjukskrivning, dels konkreta rekommendationer för ett 70-tal diagnoser, (se rutan nedan som här på webben är kompletterad). Ungefär så här kanske några av de övergripande principerna kan beskrivas i korthet: Bedömningen ska vara individuell, dialogen mellan läkare och patient är det viktigaste inslaget […]

Upprördhet över fusk nedärvd?

Finns det en moral som föregår kulturen? Det är en fråga som Mats Hansson, professor i biomedicinsk etik, vill borra djupare i. Han är biolog i botten, disputerade i etik vid teologen i Uppsala och är till vardags chef för Karolinska institutets och Uppsala universitets gemensamma centrum för bioetik. Där växer ett nytt forskningsområde fram, […]

Privata arbetsgivare vill förhandla

– Arbetsgivarens grundinställning är helt annorlunda. Det är en jätteskillnad jämfört med landstinget. Ledningen förstår våra ståndpunkter och tycker att våra förslag är bra, till exempel att vi vill ha sammanhållna bakjourslinjer under helger, säger Per Berggren, ordförande i Ersta läkarförening. Sjukhusledningen på Ersta sjukhus, som är en ideell förening, rev aldrig upp de gamla […]

Bakjoursscheman ger »troligen« elva timmars dygnsvila

Ett nytt bakjoursschema, i enlighet med Arbetstidslagen, togs i bruk för ett år sedan efter samråd med de anställda. Men det finns fortfarande knutar att lösa, menar överläkare Eva Engström. – Med förslaget får vi troligen elva timmars vila. Efter en beredskapsnatt, då man ibland är uppe halva natten eller inte alls, planerar vi in […]

»Tur att bakjouren inte varit så belastad«

Landstinget Västernorrland kräver att alla verksamheter ska vara schemaanpassade enligt den nya Arbetstidslagen före november månads slut. På anestesikliniken fanns ett nytt schema redan i september. En konsulterande schemaläggare har varit behjälplig med pusslandet av arbetspassens timmar. – Bekymret har varit att schemalägga just helgbakjourer. Hittills har vi haft tur. Helgerna har inte varit så […]

Bosse Ericsson – barnläkare och konstnär med helhetsperspektiv

Det är en landskapsbild, och himlen är sommarblå. Bakgrunden utgörs av den gotländska Herrviksklinten, på vilken det växer fyra enar; tre av dem står nära varandra, den fjärde ett par meter bort. En smal väg utan vare sig början eller slut kantas av högrest, strävhårig blåeld, och mellan klinten och blåelden, i bildens mitt, finns […]

Temporalarterit gav en bestående grav synnedsättning på båda ögonen

Den 79-årige mannen sökte i slutet av september 2004 akut på sjukhus med svår huvudvärk sedan elva dagar och smärta i tuggmusklerna. Besvären bedömdes som spänningshuvudvärk. Den 5 oktober var han sämre och sökte på nytt. Han undersöktes av doktorn, som remitterade honom för DT-undersökning av bihålor och hjärna. Undersökningen var utan anmärkning. Patienten var […]

Opererade in linsprotes med fel styrka

Den 69-åriga kvinnan genomgick den 21 mars 2006 en operation av grå starr. En linsprotes av felaktig styrka användes vid operationen, vilket ledde till avsevärda svårigheter för henne. Kvinnan anmälde kirurgen. Operationen är i sig nog smärtsam och obehaglig, varför man inte gärna vill göra om den, påpekade hon bland annat. Ansvarsnämnden läste patientens journal […]

»Gardin« i synfältet berodde på näthinneavlossning

Den 47-åriga kvinnan sökte primärvårdsjouren den 2 juli med symtom från höger öga i form av en skugga, som en gardin, sedan ett par dagar. Misstänkte glaskroppsavlossning Distriktsläkaren misstänkte att det rörde sig om en glaskroppsavlossning. Han remitterade henne till ögonmottagning och uppmanade henne att söka igen om hon blev sämre. Tre dagar senare sökte […]