Läkares misstag med läkemedel stort hot mot patienternas säkerhet

Där finns en rad missgrepp i hanteringen av läkemedel som begås av tandläkare, farmaceuter och sjuksköterskor. Men mest är det läkare som fälls. I en del fall skrivs fel medicin ut, i andra fall till fel patient eller så blir styrkan eller doseringen fel. I åter andra fall handlar det om överförskrivningar som skapar eller […]

Nikotinläkemedel till försäljning i butiker

Nikotinläkemedel ska få säljas överallt där tobak säljs. Förutsättningen är att man får ett tillstånd från Läkemedelsverket. Varje försäljningsställe måste också ha tillgång till en apotekare eller receptarie som ansvarar för tillsynen. Det föreslår en statlig utredning som överlämnades till regeringen i torsdags. – Både bra och dåligt, summerar Gunilla Bolinder, överläkare och chef vid […]

Filtrerat vatten bästa medlet mot Guineamasken

Guineamasken, en infektionssjukdom som drabbat miljoner människor i Afrika och Asien är på väg att bli den andra sjukdomen i mänsklighetens historia att utrotas efter smittkoppor, och den allra första sjukdom någonsin att utrotas utan vaccin. Det var världshälsoorganisationen WHO som i slutet av 1980-talet satte som mål att sjukdomen skulle utrotas, och idag är […]

Testosteron kan bli framtidsmedicin för kvinnor

– Det behövs fler studier innan vi vet tillräckligt mycket om doseringsnivåer bland annat, säger Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Ett bidrag är en avhandling av Angelique Flöter Rådestad, specialistläkare vid kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna (se sidan 634 i detta nr av LT). – Den är välgjord, ett bra […]

De ser fram emot att få göra nytta

Läkartidningen träffade dem i samband med arbetsmarknadsträffen för studenterna i Göteborg förra veckan. Kristina Jennische går termin tio och läser öron–näsa–hals parallellt med hud. Mikael Ryndel går kirurgikursen på termin åtta. Vad gör de om tio år? – Jag vill vara sjukhusläkare med hög klinisk kompetens och gärna med undervisnings- och forskningsinslag, säger Kristina. Att […]

Framtid som sjukhusläkare lockar mer än arbete på vårdcentral

Medicine studerandes förbund, MSF, lät i höstas landets omkring 850 studenter på termin 6 och 10 svara på frågor om framtiden. Det handlade om allt från synen på läkaryrket och val av karriär, till lönefrågor och vilka arbetsvillkor som är viktigast att få uppfyllda. 70 procent svarade. De allra flesta, 60 procent, ser sig själva […]

Få patient-nej till studenter på akuten

Studenterna arbetar på den ordinarie akutmottagningen men har egna undersökningsrum. Där tar de hand om de patienter som står på tur – alla patienter blir först tillfrågade och har rätt att tacka nej. – Att patienterna tackar nej händer dock mycket sällan, säger Anne Ericson, ortoped och ansvarig för undervisningen i ortopedi. Allt arbete på […]

Studenter driver vårdavdelning

– Studenterna gör allt med patienterna, säger Pia Hallor, sjuksköterska vid KUA i Linköping. Det blir ett teamarbete där man både ska se sig själv i sin yrkesroll och se hur de andra yrkeskategorierna arbetar. Att leda ronden, skriva läkemedelslistor och kontakta konsulter är läkarstudentens ansvar. Handledarna håller sig i bakgrunden och fångar upp frågor, […]

»Den ljusnande framtid är vår?«

Tre kvinnliga engelskspråkiga författare har gett ut verk med en pessimistisk framtidstro. Kanske tolkar de en uppfattning om vad ett progressivt vetenskapssamhälle kan leda till om det får utvecklas ohämmat. Det kan finnas många anledningar till att känna tvivel inför vår egen framtid på jorden eller för planetens framtid. Många tycks anse att undergången är […]

Diagnostisk förmåga

Den 1 april 1940 satt 25 nyblivna medicine kandidater bänkade i den gamla förläsningssalen från 1867 i Akademiska sjukhsets medicinklinik i Uppsala. De skulle börja den extra propedeutkurs som fakulteten ordnat för att snabbt få fram militärläkare, ty det var krig. De hälsades välkomna av den 60-årige medicinprofessorn Gustaf Bergmark, som citerade de Goethe-ord som […]

Ordets makt över tanken

En organisation som vill leva sitt eget liv och hindra insyn eller påverkan utifrån skaffar sig gärna ett eget språk, som omgivningen inte begriper men som sluter deltagarna i organisationen tätt tillsammans. Jag brukar kalla detta fenomen för gruppautism. Vi känner igen det från diktaturer, religioner och inte minst sekter. Det medför ett avbrott i […]

Dokumentär om mentalvårdens historia

»Rum för sjuka själar« är rubriken på en dokumentär om mentalvårdens historia«, som sänds i SVT2 fredagen den 3 mars 2006 klockan 20.00. För att förstå gårdagens psykiatri bör vi reflektera över morgondagens; »minnena« av framtiden kan göra oss ödmjuka inför de patienter och den personal som tillsammans formade förra seklets psykiatri i vårt land. […]

Fyra nyanser av blått

Folkpartiet är till exempel för ett nationellt familjeläkarsystem medan de övriga tre anser att det visserligen är bra med en fast läkarkontakt men att hur primärvården organiseras måste vara upp till de enskilda huvudmännen. Folkpartiet får emellertid stöd av såväl centern som moderaterna i uppfattningen att landstingen har spelat ut sin roll som huvudmän för […]

»Stopplagen har ingen praktisk betydelse«

– Stopplagen är en tråkig ideologisk markering för bevarandet av monopolets diktatur! Den är obehaglig i sin maktfullkomlighet men har ingen pratisk betydelse. Det säger Gunnar Welander, CS-ledamot som också är ordförande i Privatläkarföreningen. Han får i olika grad medhåll av större delen av CS. Ordförande Eva Nilsson Bågenholm är också kritisk till den så […]

»Politikerna måste våga satsa sig ur problemen istället för att spara«

– Det viktigaste är att få till stånd en väl fungerande primärvård, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm. – Valfrihet och tillgänglighet för patienterna, mer resurser men också friare organisation i både primärvården och sjukhusvården. Dessutom måste producenterna skiljas från beställaren, säger Marie Wedin, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarföreningen. – En nyckelfråga […]

Färre HSAN-fall med ny Lex Maria

Däremot blir det inte möjligt för personalen att göra anonyma anmälningar. Något som Läkarförbundet hade hoppats på. – Förslaget är ändå ett steg i rätt riktning, säger förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Läkarförbundet förespråkar tre anmälningssystem frikopplade från varandra. Ett där patienten ska kunna göra en HSAN-anmälan. Ett där verksamhetschef eller annan vårdpersonal kan göra […]

Apoteksutredaren Anders Lönnberg – en frispråkig doldis i vårdpolitiken

Varför jag ägnar mig åt hälso- och sjukvårdspolitik? Där finns ju allt från mänskligt elände till mänskligt hopp. Femton procent av alla svenskar jobbar i vården, det är också den mest högutbildade sektorn. – Ja, allt finns där, teknologin, den vetenskapliga fronten, och det är det enda område som alstrar nya etiska diskussioner. Så säger, […]

Anders Lönnberg får utökat uppdrag

– Vi vill behålla monopolet. Det är viktigt att behandla läkemedel annorlunda än andra varor, sade vård- och äldreomsorgs-minister Ylva Johansson. Utredarens förslag ska syfta till medicinsk säkerhet, god tillgänglighet och förenlighet med EG-rätten. Några av frågorna: Vad ska gälla för naturläkemedel som klassas som läkemedel? Kräver EG-rätten ytterligare förändringar? Behövs åldersgränser för köp av […]

Mycket användbar bok om akuta kirurgiska sjukdomar

Utbildningen i hur man omhändertar lätt eller svårt skadade eller dem som har insjuknat i en akut kirurgisk sjukdom har under de senaste tio åren avsevärt förbättrats i Sverige. Mycket beror på införandet av exempelvis kurserna Advanced Trauma Life Support Course (ATLS), Advanced Burn Life Support Course (ABLS) eller svenska kurser inom framförallt akut buk- […]

Bred beskrivning av professionalism

»En läkare måste kunna allt – men det är dock icke allt.« Denna utsaga brukar tillskrivas Aristoteles. Det har således i snart två tusen år betonats att läkarens förutsättning att kunna utöva sitt värv inte endast kan begränsas till dennes kunskap om sjukdomars uppkomst och behandling. Även det som ligger utanför detta »allt«, med vilket […]