Genomlysning var inte tillräckligt – en konventionell röntgen borde ha gjorts

Pojken ådrog sig en klämskada i höger lillfinger den 1 november. Han undersöktes samma dag på akutmottagningen av ortopeden. Undersökningen gjordes med en röntgengenomlysningsapparatur, varefter ortopeden bedömde att det inte förelåg någon fraktur. Pojken fick ett 2-fingersförband, som han skulle ha i en vecka. Den 13 november återkom han tillsammans med sina föräldrar till akutmottagningen […]

Felet ursäktligt, menar länsrätten och friar tidigare fälld familjeläkare

En 84-årig man lades den 17 december in på ett vårdboende på grund av demens och en ohållbar hemsituation. I slutet av december fick han diarré. Den 5 januari kontaktade en sjuksköterska på vårdboendet primärvårdschefen för att höra om patienten skulle få intravenös vätska. Beskedet blev att vätska skulle tillföras som dryck och att vätskelista […]


Reformering
av engelsk sjukvård
väcker starka reaktioner

För engelsmän är NHS förmodligen en lika högt värderad institution som kungahuset. Men liksom den rojalistiska fernissan på senare år fått en del repor har NHS blivit mer sargat. Långa väntetider, omodern teknisk apparatur och dåligt underhållna faciliteter. Samtidigt åldras befolkningen och kraven på sjukvården ökar. Diagnosen många ställt lyder: kronisk underfinansiering. Både politiskt och […]

Hälsofarlig vara – tillfällig lösning

Lagen om förbud mot hälsofarliga varor kom 1999 och var tänkt att användas för att kontrollera nya syntetiska droger, liknande ecstasy, innan det är klart om ämnena är beroendeframkallande eller euforiserande enligt narkotikaklassisficeringens krav. Tanken var att de senare skulle narkotikaklassas om kriterierna visat sig uppfyllda. Så har lagen också använts. Men lagen var inte […]

»Alla säger att de druckit GBL«

– Eftersom detta omvandlas till narkotika i kroppen borde det rimligen vara narkotikaklassat, säger Gunnar Hermansson, kriminalinspektör på Rikskriminalpolisens narkotikarotel. Apropå regeringens och Folkhälsoinstitutets argument att substanserna behövs i industrin säger han: – Jag förstår vad de säger. Vi har inte samma uppfattning. Att substanserna nu blivit klassade enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga […]

Omöjligt narkotikaklassa GBL och butandiol

Författarna till artikeln på sid 3294 frågar sig om det inte vore medicinskt motiverat att narkotikaklassa kemikalierna GBL och butandiol, som båda i kroppen omvandlas till och får samma effekter som det narkotikaklassade GHB. Men för regeringen, som är den instans som beslutar om klassificering, har andra aspekter fått väga över. Än så länge. Folkhälsominister […]

Socialstyrelsen följer läkarnas förskrivning av Tamiflu

Under januari till och med september i år har Apoteket sålt cirka 8800 förpackningar av det antivirala läkemedlet Tamiflu som förskrivits på recept. Dessutom har drygt 3300 förpackningar sålts till sjukvården. – Det är inte precis någon hamstringsvåg, säger Johan Karlsson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen. – Men vi håller ändå ett litet öga på […]

Snabbare tillverkning av vaccin mot fågelinfluensa

I en artikel i Läkartidningen för snart ett år sedan sa Annika Linde, chef för avdelningen för virologi på Smittskyddsinstitutet att ett vaccin kan vara klart tidigast sex månader efter att en pandemi brutit ut (LT nr 2004/51). Det är en siffra som också många andra experter på området nämnt. I en artikel i PNAS´ […]

Läkarna får utökat ansvar med nya vårdgarantin

– Läkarna kommer att erbjudas vässade verktyg för att klara det utökade ansvar som nu hamnar hos professionen, lovar Johan Calltorp, professor inom hälso- och sjukvårdsadministration och ledare för nationella projektgruppen som arbetat fram den nya vårdgarantin. När läkarna fattar belut om behandling som ska verkställas inom högst 90 dagar stämmer de av detta mot […]

»90+90 dagar är för lång tid«

– Vi anser till och med att vårdgarantins 90+90 dagar är för lång och har i vårt sjukförsäkringsprogram i stället föreslagit 30+90 dagar. För den sjukskrivne som väntar på behandling är sex månaders väntan en oerhört lång tid. Även samhällsekonomiskt är det en lång tid och på sikt bör garantin sänkas ytterligare. Eva Nilsson Bågenholm […]

Var fjärde vuxen tar naturläkemedel

Uppgifterna kommer från en studie som sjuksköterskan Hans Krona gjort på uppdrag av landstingsstyrelsen. Siffrorna gäller förra året. En tidigare kartläggning, inom ramen för det nationella forskningsprojektet Swedish National Study on Aging and Care (Snac), bland Blekinges äldre befolkning visade att 20 procent av dem mellan 60 och 96 år använde naturläkemedel. – Eftersom verkligheten […]

Information om naturläkemedel finns men kräver frågvis kund

I två vetenskapliga studier som presenteras längre fram i Läkartidningen framkommer att läkare sällan noterar i journalen huruvida patienten använder naturläkemedel. Det innebär att till exempel eventuella interaktionsrisker med receptbelagda preparat riskerar att helt förbises. En studie i Blekinge visar att endast en fjärdedel av dem som använde naturläkemedel och receptbelagda läkemedel parallellt hade informerat […]

Varierande kunskap bland apotekspersonal

– Vi har väl fortfarande lite problem med naturläkemedel. Det säger Karin Ringqvist Mattson, naturläkemedelsansvarig på Apoteket AB. Hon är lite bekymrad över att Läkartidningens reporter har lite besvär att få adekvat information om de risker som finns med omega-3-fettsyror (se artikeln intill). Huruvida det vilar ett upplysningsansvar på försäljaren kommenterar hon så här: – […]

»Borde ha misstänkt aortadissektion«

En 33-årig man fick på kvällen i liggande ställning plötsligt svår smärta i nedre delen av halsen åtföljt av andfåddhet. Han förlorade medvetandet under cirka en halv minut. Hans sambo har uppgivit att han inte hade några kramper. När ambulanspersonal anlände var mannen gråblek, kallsvettig och hade lågt systoliskt blodtryck (70). Han fördes till ett […]

Subaraknoidalblödning kan inte alltid ses vid skiktröntgen – lumbalpunktion skulle ha gjorts

Den 59-årig kvinnan fick den 7 maj plötsligt svår huvudvärk. De följande dagarna kände hon också stelhet i nacken. Då huvudvärken inte gav med sig uppsökte hon den 13 maj vårdcentralen, där en läkare bedömde att hon kunde ha drabbats av subaraknoidalblödning. Hon remitterades samma dag till lasarett. Skiktröntgen av huvudet utföll normalt men i […]

Måste utredas akut med tanke på botbar ryggmärgspåverkan – patienten hade diskbråck

Den 41-åriga kvinnan lades in akut den 23 februari vid ett länssjukhus på grund av bröstsmärtor med utstrålning i bägge armarna. Hon sökte åter akut den 3 augusti för samma besvär. Utredningen som gjordes gav dock ingen förklaring till besvären. Vid ett besök hos en reumatolog den 11 oktober bedömdes hon ha spondyloatrit och ordinerades […]

Borde starkt ha misstänkt endocarditis lenta

Den 75-årige mannen fick under mars 2003 ihållande feber. I primärvården kunde man inte hitta någon orsak till febern. Den 26 april lades han in på en medicinklinik. Det konstaterades att han hade aortainsufficiens samt förhöjt CRP och SR. Analys med elektrofores visade en akutreaktion. Han fick antibiotika och skrevs ut för kontroll i primärvården. […]

Tyvärr blev det bara en gäspning

Josef Milerad tar i sin medicinska ledare 42/2005 »Inte rädd att flyga« upp frågan om säkerhetsarbetet i sjukvården och ställer med all rätt frågan om det finns ett stenålderstänkande som bromsar detta genom »att jaga syndabockar istället för att skapa en intelligent organisation som upptäcker felbedömningar innan de hinner orsaka skada«. Redan tidigt på 1970- […]

Läkaren skulle själv ha undersökt patienten

Den 43-åriga kvinnan anmälde allmänläkaren och berättade bland annat att hon på sommaren 2003 fick öroninflammation och sökte på vårdcentralen. De örondroppar hon fick hjälpte inte och hon sökte därför allmänläkaren. Hon fick nya droppar och man spolade hennes öra hårt med vatten två gånger i veckan. Det var en sköterska på mottagningen som »vecka […]

Svenska läkare till Pakistan

Johan von Schreeb är kirurg och har varit ordförande i svenska Läkare utan gränser. I dag forskar han i katastrofmedicin vid divisionen för internationell hälsa, IHCAR, vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet. Hans forskning syftar till att utveckla metoder för att analysera katastrofsituationer för att på bästa sätt hjälpa befolkningen. Vad ska du göra i […]