Konstnär och läkare – yrkesliv med två professioner

En fransig och skör liten japansk docka bildar färgstarkt och livsbejakande par med en kraftfull gul anka i konstnären och läkaren Rebecka Lagercrantz nya utställning med målningar, akvareller och terrakottaskulpturer. Skönheten och ankan, stilfullt förenade, utgör sammanhållande tema på utställningen som har vernissage den 2 juni på galleri Konsthallen, Köpmanbrinken i Gamla stan i Stockholm. […]

Ductus Botalli en felöversättning

Leonardus Botallus var en fransk anatom, som 1561–1562 beskrev fostercirkulationen i en bok och sedan 1565 publicerade en artikel om vissa anatomiska observationer. I dessa bägge arbeten beskriver han något han kallar för ductus Botalli, detta efter sig själv! Det var en mycket bra beskrivning av foramen ovale och dess funktion hos fostret. »En passage […]

Underlag för diskussion kring primärvårdens framtida organisation

Denna bok utkom i höstas och utgör en del av en inventering av den svenska sjukvårdens strukturdiskussion. En del av resonemangen är en uppföljning av »Strukturer, resurser, drivkrafter – sjukvårdens förutsättningar« från 2004, och vissa av konklusionerna prövas vidare i den studie som ligger till grund för den nyligen utgivna IHE-rapporten »Hur vill befolkningen att […]

Farliga främmande fåglar

Anna Jansson har kallat sin senaste bok »Främmande fågel« och hänför den till kategorin »spänningsromaner«. Både titel och benämning är väl motiverade – till Gotland kommer främmande fåglar, även i människohamn. De främmande, både fåglar och människor, medför farligheter, och spänningen ligger hela tiden på högsta nivå. Brevduvan, som inte kommit flygande, är smittad med […]

Kvinna fick subaraknoidalblödning

Den 47-åriga kvinnan uppsökte jourmottagningen på kvällen sedan hon plötsligt drabbats av sprängande huvudvärk. Hennes make upplyste att hon också hade haft sluddrigt tal. Doktorn kunde inte finna några neurologiska symtom. Kvinnan kräktes vid ett tillfälle, men sedan hon observerats några timmar bedömdes hon kunna lämna sjukhuset. Hon fick smärtstillande och uppmanades att återkomma om […]

Borde lagts in, undersöktsmed datortomografi och behandlats

Den 65-åriga kvinnan anmälde doktorn och berättade att hon sökte på förmiddagen för sluddrigt tal, kraftlöshet i båda benen och tyngdkänsla i huvudet. Detta tolkades av doktorn som stress, trots att hon ifrågasatte om stress verkligen kunde ge de symtomen, och hon blev hemskickad utan behandling. På eftermiddagen förvärrades besvären, och hon sökte på nytt […]

Patient hade blödning i tinningloben

Den 29-årige mannen uppsökte akutmottagningen vid ett universitetssjukhus på grund av huvudvärk. Han undersöktes av doktorn, som inte fann något avvikande och bedömde att patienten kunde lämna sjukhuset. I journalen skrev doktorn att patienten känt sig »mycket konstig« under dagen och att han haft sömnsvårigheter sedan några månader. Besvären bedömdes vara oklara, och patienten rekommenderades […]

En typisk fråga
man inte vill ärva som VD

Läkarförbundet är näst största ägare i börsnoterade finanskoncernen Salus Ansvar, som i sin tur äger Salus Ansvar Liv där många läkare pensionssparar. Livbolaget håller på att avvecklas efter en katastrofal utveckling på senare år, och tidigare har det förekommit en del märkliga turer mellan moderbolaget och livbolaget. Det har rests krav på någon form av […]

Politisk vilja i Botswana att tackla HIV-epidemin

Se på mig, jag är attraktiv. Jag är HIV-positiv. Spelar det någon roll? Så lät det från en deltagare i Botswanas Miss HIV-tävling förra året. En första Miss HIV korades redan 2003. Sydafrika har ännu att kora sin första. Så kan skillnaden mellan ländernas sätt att tackla HIV-epidemin tecknas: det ena med högburet huvud, det […]

Resistenta tarmbakterier ett växande problem

– Detta är på väg att öka och vi vill komplettera det vi gjort tidigare för att få mer information om smittvägar och bakteriernas ursprung, säger Gunnar Kahlmeter, chef för Smittskyddsinstitutets externa referenslaboratiorium för antibiotikaresistensfrågor. ESBL är en grupp enzymer som produceras hos vissa bakterier i den normala tarmfloran och gör dem motståndskraftiga mot antibiotika, […]

Unga läkare kräver bättre anställningsvillkor

Läkare som gör specialiseringstjänstgöring vid universitetssjukhus är undantagna från Lagen om anställningsskydd, LAS. – Vi menar att det är en självklarhet att även läkare såsom andra grupper på arbetsmarknaden skall omfattas av Lagen om anställningsskydd, säger Charlotta Sävblom, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Undantaget från anställningsskyddet missgynnar familjebildning och särskilt kvinnor diskrimineras, enligt […]

Råd om utlokalisering av patienter

Det skriver Upplands allmänna läkarförening i en motion där man yrkar att Läkarförbundet verkar för att Socialstyrelsen ger råd och anvisningar om när och hur utlokaliseringar får ske. Det skulle enligt Bengt von Zur-Mühlen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, vara ett sätt att tvinga landstingen och sjukhusen att tillhandahålla ett tillräckligt antal vårdplatser. – Idag […]

Privatläkare funderar på att lämna förbundet om inte servicen blir bättre

Medlemmar i Privatläkarföreningen är missnöjda. Under förra året gick förbundskansliets två jurister, som tidigare bistod privatläkarna, i pension. De har ersatts med endast en ny jurist. Privatläkarna anser att detta är otillräckligt. Dessutom har privatläkarfrågorna blivit en Svarte Petter-fråga på kansliet, anser Privatläkarföreningens ordförande Gunnar Welander. Vid föreningens eget fullmäktigemöte nyligen motionerade Anders Gärtner, ordförande […]

Etiska regler för chefer efterfrågas

Föreningen vill att Läkarförbundet tar fram etiska riktlinjer för läkare med chefsuppdrag, eftersom man uppfattat att chefsuppdragen alltför mycket präglas av ett »pseudoekonomiskt näringslivstänkande«. Det har i vissa fall lett till att högre chefer också frånsagt sig sitt medicinska ansvar, hävdar föreningen. Särskilda etiska riktlinjer skulle vara ett stöd för cheferna och underlätta för dem […]

Porrfri övernattning för förtroendevalda på hotell

Centralstyrelsen (CS) håller med och har därför redan beslutat om att justera resepolicyn så att de som reser för Läkarförbundets räkning i möjligaste mån ska boka hotell utan porrkanaler i sitt TV-utbud. Däremot menar CS att det kan bli svårt att verkligen leva upp till den porrfria policyn då resebokningarna idag sker genom en resebyrå […]

Framstående konstnär fruktad massmördare?

År 2002 publicerade den amerikanska romanförfattarinnan och rättsmedicinska assistenten Patricia Cornwell en dokumentär med titeln »Portrait of a Killer. Jack the Ripper. Case closed«. I boken anser hon sig lägga fram hållbar bevisning för att koppla de sk Whitechapel-morden till den på sin tid berömde, impressionistiske konstnären Walter Rickard Sickert (1860–1942), som var målare, grafiker […]

Citatet

Gustaf Petrén: »Det kan starkt ifrågasättas om det är socialt tillåtet för en klinikamanuens att vara gift« Kirurgprofessorn och lundensaren Gustaf Petrén (1874–1962) var ett av tolv framgångsrika barn från ett prosthem i Halmstad; flera bröder blev också välkända läkare. För patienterna fanns han alltid tillgänglig, liksom för den kollega som behövde råd och stöd. […]

Pojke med stålflisa i ögat fick vänta två dagar på operation

Pojken sökte lördagen den 2 april 2005 akutmottagningen vid ett sjukhus på grund av en stålflisa i ögat. Primärjouren på ögonkliniken kontaktade sin bakjour och det beslutades att man skulle avvakta till måndagen. På måndagen opererades en 12 mm lång stålflisa bort. Pojken drabbades av synnedsättning. Rekommenderades anmäla händelsen Pojkens mor anmälde den bakjour som […]

»Tarmhinder måste övervägas och helst uteslutas«

Den 49-åriga kvinnan, som tidigare opererats i nedre delen av buken, kom på morgonen den 23 oktober 2005 till akutmottagningen vid ett länssjukhus på grund av akuta buksmärtor och kräkningar. Hon undersöktes av vikarierande kirurgunderläkaren. Denne fann högt blodsocker och andra värden som han bedömde tydde på diabetes, och han ordnade så att patienten blev […]

Diskbråckspatienter opererades på fel nivåer

I det första fallet skulle en 45-årig man opereras på nivån L4–L5 men ingreppet gjordes i stället på nivån L3–L4. Felet bekräftades vid ett återbesök tre veckor efter operationen. Patienten anmälde ortopeden. Ansvarsnämnden tog in patientens journal och yttrande från ortopeden, som tillstod att han gjort fel. Han berättade att i enlighet med den rutin […]