Unga använder paracetamol för att skada sig själva

Giftinformationscentralen (GIC) besvarade 2004 i snitt nästan tio frågor varje dygn som handlade om smärtstillande läkemedel. En fjärdedel av frågorna om analgetika gällde ungdomar som överdoserat framförallt receptfria paracetamol- och ibuprofenpreparat. Frågorna om paracetamol har gått från cirka 1000 stycken år 2000 till drygt 1600 i fjol. Enligt epikriskopior som sjukhusen skickar till GIC inträffade […]

Ruta på recept glöms bort

Flera gånger i veckan ringer läkare till Läkemedelsverket och har synpunkter på att apoteket byter ut det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga som finns tillgängligt på apoteket. – En hel del är upprörda, säger Björn Beermann, chef för enheten för läkemedelsinformation och läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket. – Men om man anser att patienten absolut ska […]

Regeringen vill begränsa tillgängligheten

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson anser att tillgängligheten på paracetamol är ett problem, eftersom framförallt unga kvinnor inte helt sällan medvetet överdoserar i avsikt att skada sig själva. – Jag vill inte ha ut paracetamol i den vanliga handeln just av det skälet. Det är därför vi slåss så hårt för att behålla apoteket. Ylva […]

Nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusvård för patienter över 70 år och är den enskilt största DRG-posten på en medicinklinik. ESC – European Society of Cardiology – kom nyligen ut med nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt. Vid ett symposium, arrangerat av Läksak – Läkemedelssakkunniga – förra veckan, diskuterades rekommendationer rörande hjärtsviktsbehandling i Sverige. […]

»ADHD är till 75 procent medfött«

Stephen Faraone har studerat ADHD i 20 år och leder den medicinsk–genetiska och ungdomspsykiatriska forskningen vid SUNY Upstate Medical University i Syracuse, New York. I en nyligen publicerad översiktsartikel beskriver Faraone och medarbetare ärftligheten och de gener som visats vara inblandade vid uppkomsten av ADHD. Faraone hänvisar till 20 separata tvillingstudier i olika länder, enligt […]

Ylva Johansson föreslår EU-direktiv för vården

Ylva Johansson vill ha ett EU-direktiv som reglerar vård i annat EU-land. Patientrörlighetsdirektiv kallar hon det. För det första vill hon reglera vad som ska gälla när man på resande fot söker vård i annat land. Till exempel: – Vad gäller för journalen? Vad gäller vid felbehandling och vid biverkningar av mediciner? Vem har tillgång […]

Effekten av beta-blockerare ifrågasatt

Beta-blockerare bör inte vara förstahandsvalet vid okomplicerad hypertoni. Det föreslår Lars Hjalmar Lindholm, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet, tillsammans med två andra forskare i en artikel på tidskriften The Lancets webbplats 18 oktober. Slutsatsen har de dragit efter en metaanalys av studier av patienter med okomplicerad hypertoni, det viss säga högt blodtryck utan annan […]

Långt kvar till vaccin mot Alzheimers sjukdom

Under år 2004 fick en vaccinationsstudie med Alzheimerpatienter avbrytas. Ett 30-tal patienter av de 300 som ingick i studien hade drabbats av hjärnhinneinflammation som biverkning av den substans de fick. Ändå betecknas just vaccin som det kanske mest intressanta fältet inom Alzheimerforskning just nu, och en ny liknande studie som den 2004 har inletts. – […]

Hopp om lugnare arbetstempo i Pippi Långstrump-land

Sju månader har gått. Intensivkursen i svenska är strax slut. Sverige väntar. Ett nytt land, nytt språk, nytt jobb. För psykiatern Iza Rozek är det en tuff utmaning. Hon har lärt sig tala svenska, men visst gnager en viss oro över jobbet där nyanser och knappt märkbara små ord kan vara avgörande för kommunikationen. I […]

Landsting hittar läkare genom rekryteringsresor

Mest ihärdiga är Kalmar som har ett bolag för ändamålet och också bistår med rekrytering till andra landsting (se artikel ovan). Flera landsting har ordnat rekrytering på egen hand och många har använt sig av Arbetsförmedlingen utland (som inte längre finns utan är en integrerad del av de lokala arbetsförmedlingarna) i gemensamma rekryteringsprojekt. Arbetsförmedlingen arbetar […]

Tuffa språktest inför svenskt jobb

Studierna i svenska sker i Polen, men initiativet togs i Kalmar. Där har man rekryterat många läkare genom åren och även utvidgat kontaktnätet till övriga landet. Drivkraften bakom språkprojektet är framför allt Håkan Petersson, personaldirektör i Kalmar läns landsting. Han har själv spridit idén i samband med sina kontakter med andra landsting. Och fått stort […]

Var tionde utfärdad legitimation till läkare utbildad i Polen

Förra året legitimerade Socialstyrelsen 1868 nya läkare. Av dem hade 743 läkarexamen från andra EU-länder, exklusive Norden. Det är mer än en tredubbling jämfört med året innan. I sammanhanget är det värt att nämna att EU utvidgades med 10 länder den första maj ifjol. Bland annat kom Polen med i EU. 200 av fjolårets läkarlegitimationer […]

Muslimskt bönerum blev verklighet på NÄL

Idén kom ursprungligen från en muslimsk läkare, som lämnade förslaget till chefskuratorn Shujaat Noormohamed. Det nya muslimska bönerummet är väl integrerat i vården på NÄL men motiveras först och främst av Lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet. – Lagen kräver aktiva åtgärder. Man ska som muslim inte känna att man inte kan ta ett jobb […]

Miljöklassificering av läkemedel på Fass.se

På Fass.se kan man nu få miljöinformation om vissa läkemedel. Informationen vänder sig till både läkare och patienter. Bakom miljöklassificeringen står Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting. Den miljöinformation som ges på Fass.se innefattar t ex hur snabbt substanserna bryts ned i naturen och om de lagras i vattenlevande […]

Carema tar över på Österlen

All kirurgi i Simrishamn upphör den 1 december när nuvarande avtal löper ut, ett led i att koncentrera kirurgin i Skåne. – Jag tycker det är sorgligt. Man tar bort en välfungerande kostnadseffektiv avdelning, säger narkosläkaren Ulla Feuk, en av de läkare som får lämna Simrishamn. Det uppdrag som Carema tar över innebär också att […]

Vård och omsorg blir ett i Norrtälje

– Det är ett stort lyft. Vi tycker det här är bra, säger Anne Engqvist, ordförande för läkarna på Norrtälje sjukhus. Förändringen ska gälla från årsskiftet. Idén med en gemensam organisation kom från de lokala sjukvårdscheferna i Norrtälje för två år sedan, då som ett alternativ till Stockholmslandstingets föreslagna kraftiga sparåtgärder. I stället för att […]

Effektivare operationer med roboten Holger

Robotens första insatser motsvarade de högt ställda förväntningarna. Två män som opererades för prostatacancer genomgick lyckade operationer och kunde skrivas ut dagen efter ingreppet. Normal vårdtid efter en dylik operation är fyra–fem dagar. – Syftet med roboten är att använda den vid olika kirurgiska ingrepp i sådana sammanhang där det är svåråtkomligt, förklarar Ingemar Ihse, […]

Minskade sparkrav på Karolinska

Hans Vallin, den chefläkare som sitter i sjukhusledningen på Karolinska, har i likhet med de två avgående chefläkarna, se LT nr 41/2005, varit orolig för den framtida patientsäkerheten. – Jag uttryckte tydligt i sjukhusledningen att om man drev kostnadsreduktionen fullt ut och pressade personalen ytterligare så skulle risk för försämring av patientsäkerheten kunna uppstå. Detta […]

Radiologerna borde ha registrerat förändringen i kvinnans hjärna

Den då 28-åriga kvinnan, opererades 1980 för meningiom. På grund av tilltagande huvudvärksbesvär remitterades hon i oktober 2003 till sjukhus för röntgenundersökning. I första hand begärdes datortomografiundersökning, eftersom hon opererats med insättning av clips och metallsuturer. Vidare upplystes att hon tidigare reagerat kraftigt allergiskt på jodkontrastmedel. Två cm stor tumörförändring Den 18 december 2003 genomgick […]

»Doktorn handlade helt rätt – fälldes utan en fair prövning«

Orden kommer från Mats Holmström, överläkare på Akademiska sjukhuset och ordförande i Svensk förening för otorhinolaryngologi. Han är en av flera öron-, näs- och halsläkare som reagerat mycket starkt mot ett beslut i Ansvarsnämnden HSAN. Beslutet, som vi berättade om i Läkartidningen nr 40, såg ut så här: »Eftersom patienten varit med om ett relativt […]