Felräkning vid bäckenmätning ledde till akut kejsarsnitt

Den 31-åriga kvinnan väntade sitt första barn och genomgick bäckenmätning den 13 september 2005. Radiologen summerade utgångsmåtten till 32,7 cm, vilket inte indikerar bäckenträngsel. Kvinnan kom fullgången till förlossningskliniken på eftermiddagen den 5 oktober med värkar. CTG-registrering visade avvikande fosterljud och man gjorde amniotomi. Förlossningen fortskred inte som förväntat och under kvällen kopplades värkstimulerande infusion. […]

»Cauda equina-syndrom måste behandlas akut inom något dygn«

Den 44-årige mannen kom på remiss från vårdcentral till akutmottagningen vid lasarettet fredagen den 7 maj. Han hade ryggsmärta och nedsatt känsel i underlivet med svårigheter att tömma blåsa och tarm. Vid undersökning fann man att han hade kraftigt nedsatt känsel i underlivet och upphävd sfinkterfunktion i ändtarmen och att Lasègues test var positivt på […]

Misstänkt borreliainfektion ska behandlas med antibiotika utan föregående provtagning

Den 3-åriga flickan undersöktes akut av distriktsläkaren den 21 oktober 2005 på grund av ett utslag vid höger öra sedan några dagar. Hon hade inga övriga symtom, men hennes mor uppgav att hon fått många fästingbett under föregående månader. Distriktsläkaren misstänkte att utslaget kunde vara ett symtom på borreliainfektion och ombesörjde provtagning, som utföll negativt. […]

Vapen istället för mediciner

Det var ett svek mot de fattiga i Sydafrika, som Sverige stöttade genom antiapartheidrörelsen. Så kommenterar Ingrid le Roux, svensk läkare som arbetar med undernärda barn i Sydafrika, vapenaffären. – Antiapartheidrörelsen var ju en kamp inte bara för frihet, utan också för social upprustning. 1996, cirka tre år innan vapenaffären genomfördes, konstaterade Sydafrikas regering att […]

Vice presidenten duschade efteråt

Jacob Zuma förnekar anklagelserna, och hävdar att samlaget skedde i samförstånd. Fallet har rönt stor uppståndelse i ett land där sexuellt våld mot kvinnor och barn beskrivs som epidemiskt. Våldtäkterna ökar – enligt vissa bedömningar handlar det om 500000 övergrepp per år – och bidrar till spridningen av HIV. Zuma är fortsatt vice president i […]

Allt fler får bromsmediciner i värst drabbade regionen

Fikile Dube, 30, är blyg och har lite svårt att hålla reda på kronologin i sin sjukhistoria. Men svaret på vilka mediciner hon tar kommer prompt: Stocrin, lamivudin och stavudin. Hon hade varit sjuk länge med TB, utslag, viktnedgång och halsont när hon testades HIV-positiv 2004. Dottern var då fyra år, barnets far försvunnen och […]

Ingen krock mellan politik och fack

I förra veckans Läkartidningen (se LT nr 18) uttryckte Motalaläkaren Rickard Ånell farhågor att Läkarföreningen i Östergötland låter sig påverkas av det nybildade politiska partiet Vrinnevilistan. Vrinnevilistans ordförande, Lasse Pettersson är också ordförande i valberedningen för Läkarföreningen i Östergötland och sitter därmed med som adjungerad under styrelsemötena. Rickard Ånell menade att Lasse Pettersson sitter på […]

Företagshälsovård föreslås sjukskriva

Företagshälsovården bör i framtiden ha tre uppgifter: arbetsmiljöarbete, individbaserad sjukvård samt den sjukskrivande rollen. Detta är ytterligare ett av debattutspelen från Socialförsäkringsutredningen som i sin senaste debattskrift »Företagshälsovård på tre ben« utvecklar tankarna. Utredningssekreterare Jan Bröms ser framför sig en primärvård alltmer baserad på privata vårdgivare där vanlig primärvård och företagshälsovård flyter ihop. Vårdcentraler ska […]

Skattesubvention av fackavgift slopas

– Intresset för att ansluta sig till fackföreningarna minskar. Skattesubventioneringen av avgiften är en markering från staten att den svenska modellen med kollektivavtal är viktig. Men den kräver också stor andel anslutna. Det säger Eva Nilsson Bågenholm. De flesta läkare skulle inte ekonomiskt förlora något på förslagen i fyra borgerliga riksdagspartiernas gemensam budgetmotion (se ruta). […]

AT-läkare berättar om livet och jobbet på webben

Daniel Erichsen, AT-läkare i Karlstad, och en vän till honom som utbildar sig till webbprogrammerare står bakom webbplatsen, som startade i november 2005. Hittills har ungefär hälften av orterna blivit recenserade av åtminstone en AT-läkare. Webbplatsen riktar sig till läkarstudenter som på så vis ska få en fylligare bild av hur det är att göra […]

Sylf kritiserar lagförslag om anställning

Läkare som är offentligt anställda och gör specialiseringstjänstgöring vid stora universitetssjukhus omfattas inte av Lagen om anställningsskydd. Anledningen är att universitetsklinikerna inte ska bli fulla av fast anställda och omöjliggöra slutföranden av utbildnings- och forskningsuppdrag. Så kommer det att fortsätta vara enligt regeringens nya förslag om stärkt skydd för visstidsanställda och föräldralediga, vilket möter kritik […]

Sen start för svensk anestesiologi

Det är oemotsägligt att förändringen av anestesiverksamheten vid svenska sjukhus till att bli en självständig medicinsk och vetenskaplig specialitet – anestesiologi – startade i och med Torsten Gordhs återkomst från utbildning vid ett centrum i Madison, Wisconsin i USA, den 8 april 1940. Detta skedde drygt 90 år efter att samma utveckling startat i de […]

Godtagbara rutiner för bevakning av elektroniska remissvar saknades

Den 63-åriga kvinnan sökte den 1 februari 2005 vårdcentralen på grund av hosta med gulgrön och blodtingerad sputa. Vid undersökningen av lungorna fann familjeläkaren ett biljud. Han tolkade tillståndet som luftrörskatarr och ordinerade antibiotika. En remiss för lungröntgen sändes elektroniskt till röntgenkliniken. Röntgenundersökningen utfördes tio dagar senare och visade malignitetssuspekt förändring i ena lungan, vilket […]

Rutinerna ändras för användningen av datorbaserat ordinationssystem

Det aktuella läkemedlet skulle reducerats med 20 procent. Detta är en mycket måttlig reduktion som inte säkert skulle ha förhindrat den letala utgången, men det kan inte heller uteslutas att förloppet blivit annorlunda om reduktionen genomförts. Därför har fallet anmälts av den aktuella kliniken till Chefläkaren som enligt reglerna fört fallet vidare till Socialstyrelsen enligt […]

Ny aidspolitik – men ännu dör 1000 varje dag

HIV-epidemin har ställt Sydafrika inför en akut kris. Det menar alla läkare som LT träffar. En del drar rent av paralleller till apartheid. Ändå vore det lätt att förbise farsotens förödande följder under ett besök i landet. Ekonomin går bra, välståndet ökar, utländska företag investerar. Kapstadens centrum andas framgång med en glänsande skyline, dyra bilar […]

Läkare i Östergötland ställer upp i valet

Landstinget i Östergötland styrs av en koalition av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Efter valet 2002 var ekonomin i landstinget i stort sett körd i botten, och ett år senare presenterade landstingsledningen ett sparpaket som dels innebar en omfattande strukturförändring av sjukvården i länet, dels innebar ett varsel på 310 anställda (blev till slut 60), samt […]

Budgetröra med underskott i Gävleborg

Under de fyra senaste åren har Landstinget Gävleborg sammanlagt gått 410 miljoner kronor back. Förra året hade man budgeterat för ett positivt resultat på minst 39 miljoner kronor, men slutresultatet blev ett negativt resultat på drygt 119 miljoner. Landstingets revisorer är mycket kritiska till att landstingsstyrelsen inte vidtagit några verkningsfulla åtgärder mot de stora budgetmässiga […]

Läkarförbundet ser över ledartexter

Läkarförbundets centralstyrelse, CS, hade en första diskussion om ledartexterna vid förra veckans möte, apropå att ordförande Eva Nilsson Bågenholm ändrade i vice ordförande Marie Wedins ledare i LT nr 14, se även LT nr 15–16 och 17. – Vi har diskuterat hanteringen av de tre ledarna fram till fullmäktige, och där ser vi inga problem, […]

Vårdförbundet vill inte träffa Läkarförbundets presidium

– Just nu är det svårt att se att det finns förutsättningar för ett konstruktivt samarbete mellan presidierna, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet. De två förbundens presidier, ordförande och vice ordförande i förbunden, totalt sex personer, har tidigare haft omkring tre möten om året. – Träffarna har varit viktiga för att få förståelse för […]

Närsjukvårdsprogrammet klubbat

Programmet kompletterar Framtidens sjukvård från 2004. – Det här är sista pusselbiten i Läkarförbundets syn på framtidens sjukvårdsstruktur i Sverige. Nu har vi ritat hela kartan och försökt beskriva en modell för läkarnas roll, säger CS-ledamoten Thomas Flodin, som lett arbetsgruppen bakom programmet. Inte mycket har ändrats efter remissrundan. – Vi har förtydligat en del […]