»Antibiotikaresistens lika allvarligt som HIV«

Strama, strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, ett nätverk av experter från myndigheter och organisationer, bildades i Sverige för tio år sedan och arbetet har haft effekt. Det märktes vid Stramas internationella jubileumssymposium i Stockholm förra veckan. Sverige har blivit ett föregångsland på området. Det globala frivilliga nätverket React som samlades i Uppsala efter […]

Andra skadliga effekter av antibiotika

Förutom resistens kan antibiotika ha andra allvarliga konsekvenser. Den frågan ville Pentti Huovinen, forskningsprofessor vid finska Folkhälsoinstitutet, lyfta fram vid Stramas jubileumssymposium när han talade på temat Mikrober och människa – mindre kända hälsoeffekter av antibiotikaanvändning. Förskrivare bör betänka inte bara resistensproblemet utan också att den normala bakteriefloran påverkas av antibiotika och att det kan […]

Dansk sjukhuspersonal får direktlinje till polis

Bakgrunden till satsningen på säkerhet för personalen är ökningen av incidenter där sjukhusmedarbetarna känner sig hotade och har svårt att utföra sina arbetsuppgifter. Kulmen nåddes i början av sommaren då en fritagningsaktion av en häktad patient ägde rum. – Även om vi värnar om att förbli ett öppet sjukhus måste vi på olika sätt trygga […]

»Vården spär på trygghetsnarkomanin«

Du skriver att ett nationellt paniksyndrom har förvandlat oss till rädda trygghetsnarkomaner. Ett exempel är kravet på barn att ha cykelhjälm. Bör barn cykla utan hjälm? – Jag ser det inte som ett problem om barn cyklar utan hjälm på platser där risken är låg. Enligt en avhandling*) skulle en obligatorisk hjälmlag minska antalet dödsfall […]

Eksjö i topp på årets AT-rankning

Sylf (Sveriges yngre läkares förening) presenterade i förra veckan årets AT-rankning. Och årets vinnare är Eksjö som fått det sammanfattande betyget 9,0 (av 10). Bland de tio bästa sjukhusen hörde sju av dem till tio-i-topp även i fjol. Allra sämst till ligger Piteå med 5,3 poäng. Piteå har inte varit med i tidigare års listning. […]


Bättre AT i Göteborg med delaktiga studenter

När de tre Göteborgssjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus i slutet på 1990-talet slogs ihop till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) hade AT-utbildningen i Göteborg inte så bra rykte. Docent Caterina Finizia, som sedan 1999 är sjukhusgemensam studierektor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med personalansvar för 50 AT-läkare, funderade på hur AT på SU skulle kunna förbättras och hur […]

Handledning tillfälle göra reklam för specialitet

Allmänläkaren Christina Malm, som är disktiktsläkare vid Brämaregårdens vårdcentral på Hisingen i Göteborg, har arbetat med TYK-handledning (se artikeln intill) ända sedan starten 2001. – Mitt mål är att studenterna ska känna sig trygga och glada även om de inte vill bli distriktsläkare. Christina Malm minns sin egen tid som läkarstudent. – Jag var rädd […]


»Viktigt få se människorna bakom sjukdomarna«

– Kommer du ihåg du tre f:en? Det är distriktsläkaren Christina Malm som ställer frågan till läkarstudenten Jeuline Cavlin. Det är en onsdag i början av september och studenterna har terminens första praktikdag. Trots ett långt sommarlov har Jeuline Cavlin inga problem med att återkalla vad hon lärde sig förra terminen. – Farhågor, förväntningar och […]

Hjärntumör, inte katarakt, bakom synnedsättning – ögonläkaren borde ha gjort synfältsprövning

Den 57-årige mannen uppsökte den 11 juni en optiker på grund av synförsämring. Optikern remitterade honom vidare till en akutmottagning och angav i remissen: »P upplever markant synförsämring ca 2 mån. Bilden P upplever verkar inte hel (fattas delar) enl. P. Tacksam för snabb kontroll.« Patienten undersöktes senare samma dag av ögonläkaren. Denne bedömde att […]

»Allvarligaste felet är att inte punktion beställdes«

Den 42-åriga kvinnan sökte allmänläkaren vid ett sjukhus den 22 mars 2004 på grund av en nytillkommen knöl i höger bröst. Hon var gravid i vecka 30. I journalanteckningen framkom att hon inte hade bröstcancer i släkten och att hon hade känt knölen i en vecka. Vid undersökning fanns en knappt ärtstor förändring i det […]

Överdoserade epilepsimedicin till 1-åring

Pojken hade återkommande ryckningar i kroppen, men fungerade i övrigt normalt och var fullt kontaktbar mellan episoderna. EEG-undersökning under sömn visade fynd förenliga med primärt generaliserad epilepsi, och den 27 oktober 2004 ordinerade barnmedicinare A Ergenyl droppar 200 mg/ml. Han upprättade doseringsschema för behandling med Ergenyl mixtur 60 mg/ml med startdosen 1 ml x 2 […]

Mer accepterat att göra fel med nya lagen

En tid efter att man började samla och analysera avvikelserapporter stod det klart att de flesta fel rör medicineringen. När personalen intervjuades framkom att det uppfattades som legitimt att störa den som portionerar ut medicinen. – Medicinrummet fungerade som en mötesplats. Det var en brist i säkerhetskulturen. Därför tryckte vi upp »Vill inte störas«-skyltar, som […]

Fler svenskar på utländska läkarutbildningar

Det visar en enkätstudie som Socialstyrelsen låtit göra bland utlandsstuderande som får svenska studiemedel. Orsakerna till ökningen tros vara flera. Sedan 1989 ges studiemedel för utlandsstudier. Antagningspoängen i Sverige är höga. Och genom EUs läkardirektiv är det för läkare utbildade i ett EU/EES-land en enkel procedur att få svensk legitimation. Ungefär hälften av de 650 […]

Olika stort fackligt inflytande när arbetstider ses över

De tre stora arbetsgivarna är först ut med att se över läkarnas jourarbetstid. Den konkreta orsaken till översynen är att landstingen senast den 1 januari 2007 ska börja tillämpa den nya arbetstidslagens bestämmelser om 11 timmars dygnsvila och maximalt 48 timmars arbetsvecka. Bakom förändringen står EUs arbetstidsdirektiv, som egentligen gäller i Sverige sedan många år. […]

Rapporteringsplikt i Danmark sätter patientsäkerheten i fokus

Förr ägnades avvikelser inte någon stor uppmärksamhet på danska sjukhus. Att de förekom och ledde till komplikationer visste de flesta. Men det fanns inget system för att rapportera dem, och få hade modet att upplysa om fel de varit med om, eftersom det kunde leda till sanktioner. Klagomål från patienter var en av de viktigaste […]

Bjudresa till Italien granskas av åklagare

Det var läkemedelsbolaget Pfizer som för två år sedan bjöd vårdpersonalen på en resa till Rom, men enligt statsåklagare Nils-Eric Schultz vid åklagarmyndigheten i Stockholm var gratisresan inte befogad. – Resan hade inte något vettigt program, och därför fanns det inget skäl att åka, säger Nils-Eric Schultz, som nu inlett en förundersökning kring resan. Vårdpersonalen, […]

Remisskrav infört i Frankrike

Franska invånare har ofta en familjeläkare i form av en privatpraktiserande allmänläkare, men det har alltid gått att söka direkt till specialistvården oavsett om den är offentlig eller privat. Men nu vill regeringen skapa bättre ordning i vårdprocessen. Liksom vid en rad andra reformer under de senaste åren handlar det om att försöka stoppa en […]

Generisk förskrivning övervägs

Utredningen ska vara klar till årsskiftet och ska om fördelarna överväger innehålla förslag till förändring. Resultatet kan huvudsakligen utmynna i ett av tre alternativ: Ingen förändring. Generisk förskrivning ersätter dagens utbytbarhet. Generisk förskrivning införs vid sidan av utbytbarheten. Läkemedelsverket har nyligen skickat ut en remiss till ett 50-tal instanser, däribland Läkarförbundet. Verket anser i remissen […]

Frånvaro av toraxkirurgisk backup på sjukhuset ökar inte riskerna vid ballongvidgningar

Jörg Carlsson är en av forskarna bakom en studie på tyska data som presenterades på europeiska hjärtläkarkongressen. Studien omfattar över 30000 ballongvidgningar (PTCA, perkutan transluminal koronarangioplastik) på tyska sjukhus under 2003. Drygt hälften gjordes på sjukhus utan toraxkirurgisk backup på plats och knappt hälften med. – Det fanns ingen skillnad i vare sig dödlighet eller […]

Viss vinstutdelning blir möjlig vid sjukhusentreprenader

Idag står de vinstdrivande bolagen för ökningen bland de privata vårdgivarna. Och Ylva Johansson vill se fler nya ideella aktörer. – Nu får de en aktiebolagsform som underlättar deras verksamhet. Den nya bolagsformen är anpassad för verksamheter utan vinstsyfte. Samtidigt tillåter den en viss vinstutdelning, statslåneräntan plus en procentenhet av vad aktieägarna tillskjutit får delas […]