Tyska läkare i uppror

Läkare i Tyskland tillhör inte de yrkesgrupper som brukar ta till strejkvapnet, men bakgrunden till att Marburger Bund, den största fackföreningen för läkare, nu kallar till strejk på en lång rad viktiga sjukhus är att tyska läkares arbetsförhållanden under flera år försämrats kraftigt. Bland annat har julhelgs- och semesterersättning dragits in eller minskat för delar […]

»Viktigt att inte förlora tid«

Lars Rekke, generaldirektör för Luftfartsverket, har på regeringens uppdrag under ett par månader undersökt förutsättningarna för att få till stånd en influensavaccinproduktion i Sverige baserad på samarbete mellan staten och industrin, se även LT nr 5/2006. Slutsatsen är att detta är en god idé. Det finns intresse hos företag, som Rekke bedömer som lämpliga, för […]

Hälften skyddade av vaccin mot fågelinfluensa

Studien utfördes av en grupp amerikanska forskare från bland annat universitetet i Rochester och University of Maryland school of medicine, Baltimore (N Engl J Med 2006;354:1343-51). Den omfattar 451 friska individer i åldrarna 18 till 64 år som vaccinerats vid två tillfällen. Vaccinet, som producerats med standardteknik med odling i hönsägg, har getts i doserna […]

Medicinsk expertgrupp vid olyckor utomlands

När tsunamin sköljde in över stränderna i Sydostasien fanns ingen beredskap för svenska sjukvårdsinsatser utomlands. Socialstyrelsen har nu på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag som både omfattar hur insatser i framtiden bör samordnas och vilka lagar som bör ändras för att det överhuvudtaget ska vara möjligt. Bland annat ska en medicinsk expertgrupp ständigt finnas i […]

Doktor Glas – alltjämt en oroande läkarroman

Under de senaste tre terminerna har sammanlagt 72 studenter vid Karolinska institutet, som en del av sina medicinska studier, skrivit varsin reflexion om Hjalmar Söderbergs roman »Doktor Glas« (Fakta 1 och 2). Av de 72 reflexionerna skrevs 46 (64 procent) av kvinnliga studenter och 26 (36 procent) av manliga studenter. Dagens läkarstudenter har en medelålder […]

Människan tolkar världen genom berättelser

När jag började som ung medicinare varnades jag av en del seniora kolleger för att lyssna alltför mycket på patienterna. Jag minns att en överläkare menade att varje patient kommer med ett »kosmiskt brus« som är ointressant för den strikta naturvetenskapliga diagnosen. Det är just det där bruset som är en människas livsberättelse. I mötet […]

Skäl att omvärdera epoken Freud?

Somliga profeter får inte avbildas, andra inte kritiseras. Till de senare hör, enligt författaren, Sigmund Freud. Han gav svaren, andra ställde frågorna – så länge de inte ifrågasatte. Om så skedde, röjde de sin inre patologi. Den som kritiserade fick lätt en diagnos. Av rättrogna freudianer ansågs C G Jung lida av schizofreni. För Otto […]

Tveksamt bildmaterial borde föranlett kartläggning med datortomografi

En 69-årig man kom den 30 september till sjukhus efter en lastbilsolycka. Han hade bland annat smärtor i nacken och en svullen och felställd vänster handled. Han remitterades till röntgenundersökning av ortoped 1. Röntgenbilderna bedömdes av radiologen. Beträffande handleden konstaterades en radiusfraktur. Vid granskning av röntgenbilderna på halsryggen bedömde radiologen att det förelåg utbredda degenerativa […]

De många och omfattande fettsugningarna gjordes för tätt – ung kvinna avled

Kvinnan kom till kliniken den 28 augusti 2002 och ville att lårens insidor skulle fettsugas. Hon hade tidigare genomgått fettsugning av buk, rygg, ytterlår, knän och lårens insidor. Hon undersöktes av plastikkirurgen, som noterade medialt kraftiga lår, lumbala fettansamlingar på ryggen och nedom skulderbladen. Han föreslog i första hand fettsugning på lårens fram- och insidor […]

Mellanjouren fälls – borde själv ha undersökt patienten

Den 24-årige patienten berättade att han den 25 februari drabbades av mycket kraftiga magsmärtor. Han undersöktes på sjukhus av AT-läkaren, som bedömde att han sannolikt hade förstoppning. Nästa dag sökte han vårdcentralen där en läkare ansåg att förstoppning inte kunde förklara magsmärtorna. Han remitterades till sjukhuset där en buköversikt visade ett hål i tolvfingertarmen. Han […]

Hon åker skidor i jobbet

Vi sa det i liften i morse, sjysst dag att åka till jobbet, säger Elsa Håkansson, AT-läkare i Åre, inför damernas störtloppsträning i världscupfinalen. Det mitt på dagen den 13 mars, första dagen i den alpina världscupveckan och vädret är strålande. Man kan sitta i snön och bara sola sig. Men vi står upp, trampar […]

Mer pengar till äldrevård

Läkartidningen rapporterade redan i februari om propositionen som nu alltså lagts fram officiellt (se LT nr 6 2006). Bland annat vill regeringen satsa på mer läkarmedverkan i hemsjukvård och särskilda boenden för äldre och bättre möjligheter att följa upp läkemedelsförskrivningen, men också ökad kvalitet i demensvården. Dessutom måste allmänläkare och företagsläkare bli bättre på att […]

Läkaren – patientens advokat eller myndighetsutövare

– Att lägga på läkarna myndighetsansvar är inte särskilt svårt med den tradition vi har i Sverige, sa AT-stämmans upphovsman, familjeläkaren Göran Sjönell, när han inledde debatten inför ett 70-tal AT-läkare på fredagseftermiddagen. Som motpol tog han exemplet Holland där läkaren endast har rollen av advokat, aldrig domare. Något som verkade tilltala panelens ena flank, […]

Förbundets åsikter borgerliga

– Jag är lite förvånad att vi drar så starkt åt det borgerliga hållet. Det säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm sedan hon å förbundets vägnar svarat på Läkartidningens sjukvårdspolitiska valkompass. Igår presenterade Läkartidningen sin valkompass på Internet. Kompassen avslöjar hur dina åsikter stämmer överens med de olika riksdagspartiernas. Upphovsmännen bakom det politiska självtestet är […]

Otillräckliga kunskaper i trafikmedicin hos AT-läkare

Det framgick av en enkät som alla deltagare vid förra veckans AT-stämma i Stockholm hade svarat på, drygt 500 AT-läkare från hela Sverige. Många AT-läkare har dåliga kunskaper i trafikmedicin, enligt enkäten. – Även om man bibehåller nuvarande lagstiftning behövs mer kunskap, sa Linda Olsen, en av de AT-läkare som presenterade resultatet. Över hälften av […]

AT-läkare fick inblick i framtidens rättsmedicin

Rättsmedicin är en liten specialitet med omkring 25 rättsläkare i landet. Men på AT-stämman var intresset stort. Den lilla salen var fullsatt när Ingemar Thiblin berättade om yrkets historia, nutid och framtid. Första svenska läroboken i ämnet kom 1776. Idag görs i landet 5500 dödsorsaksundersökningar och 1800 kroppsundersökningar om året. Av de 5500 misstänkt onaturliga […]

En vetenskapligt sann resa genom människans inre

Lennart Nilssons nyutgivna fotobok »Livet« bjuder in till en storslagen och annorlunda presentation av människans inre universum. Boken är – med sina över 300 bildsidor – den största bok som Lennart Nilsson har givit ut och presenterar ett brett urval av det bästa i hans medicinskt vetenskapliga fotoproduktion. Boken är redigerad som en episk bildsvit […]

Om fördelen med att inte vara påläst

Sedan en tid har jag använt en kanske udda strategi i mötet med nya patienter: Jag undviker att läsa igenom deras journal innan vi möts. Vid de tillfällen jag berättat om detta för kolleger har jag ofta mötts av en starkt kritisk reaktion. Vi är så vana att vara pålästa, kunniga, förberedda, att min teknik […]

Grattis Lund!

Efter några timmars trevlig sträckläsning av »Anestesiologi« från anestesikliniken i Lund kan jag kort sammanfatta: Grattis Lund och, kanske ännu viktigare, grattis alla medicinstuderande, AT-läkare, ST-läkare i kirurgiska discipliner inklusive anestesi. Här har ni en lättläst, trevlig, uppdaterad, heltäckande, enkel svensk »lärobok« i perioperativ anestesi. Boken är basal men helt adekvat som baslitteratur inom området […]

Känsla av sammanhang ger motståndskraft – tes i klassiker om hälsa

Patogenes (sjukdomsorsaker) finns i ordböcker. Salutogenes (hälsans orsaker) däremot lyser med sin frånvaro, trots att hälsan är oss kär. Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky (1923–1994) präglade begreppet salutogenes år 1979 i »Health, stress, and coping«, som visade hur stress kan bemästras. »Unraveling the mystery of health«, år 1987, blev hans nästa betydande verk, nu […]