Muslimskt bönerum blev verklighet på NÄL

Idén kom ursprungligen från en muslimsk läkare, som lämnade förslaget till chefskuratorn Shujaat Noormohamed. Det nya muslimska bönerummet är väl integrerat i vården på NÄL men motiveras först och främst av Lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet. – Lagen kräver aktiva åtgärder. Man ska som muslim inte känna att man inte kan ta ett jobb […]

Miljöklassificering av läkemedel på Fass.se

På Fass.se kan man nu få miljöinformation om vissa läkemedel. Informationen vänder sig till både läkare och patienter. Bakom miljöklassificeringen står Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting. Den miljöinformation som ges på Fass.se innefattar t ex hur snabbt substanserna bryts ned i naturen och om de lagras i vattenlevande […]

Carema tar över på Österlen

All kirurgi i Simrishamn upphör den 1 december när nuvarande avtal löper ut, ett led i att koncentrera kirurgin i Skåne. – Jag tycker det är sorgligt. Man tar bort en välfungerande kostnadseffektiv avdelning, säger narkosläkaren Ulla Feuk, en av de läkare som får lämna Simrishamn. Det uppdrag som Carema tar över innebär också att […]

Vård och omsorg blir ett i Norrtälje

– Det är ett stort lyft. Vi tycker det här är bra, säger Anne Engqvist, ordförande för läkarna på Norrtälje sjukhus. Förändringen ska gälla från årsskiftet. Idén med en gemensam organisation kom från de lokala sjukvårdscheferna i Norrtälje för två år sedan, då som ett alternativ till Stockholmslandstingets föreslagna kraftiga sparåtgärder. I stället för att […]

Effektivare operationer med roboten Holger

Robotens första insatser motsvarade de högt ställda förväntningarna. Två män som opererades för prostatacancer genomgick lyckade operationer och kunde skrivas ut dagen efter ingreppet. Normal vårdtid efter en dylik operation är fyra–fem dagar. – Syftet med roboten är att använda den vid olika kirurgiska ingrepp i sådana sammanhang där det är svåråtkomligt, förklarar Ingemar Ihse, […]

Minskade sparkrav på Karolinska

Hans Vallin, den chefläkare som sitter i sjukhusledningen på Karolinska, har i likhet med de två avgående chefläkarna, se LT nr 41/2005, varit orolig för den framtida patientsäkerheten. – Jag uttryckte tydligt i sjukhusledningen att om man drev kostnadsreduktionen fullt ut och pressade personalen ytterligare så skulle risk för försämring av patientsäkerheten kunna uppstå. Detta […]

Radiologerna borde ha registrerat förändringen i kvinnans hjärna

Den då 28-åriga kvinnan, opererades 1980 för meningiom. På grund av tilltagande huvudvärksbesvär remitterades hon i oktober 2003 till sjukhus för röntgenundersökning. I första hand begärdes datortomografiundersökning, eftersom hon opererats med insättning av clips och metallsuturer. Vidare upplystes att hon tidigare reagerat kraftigt allergiskt på jodkontrastmedel. Två cm stor tumörförändring Den 18 december 2003 genomgick […]

»Doktorn handlade helt rätt – fälldes utan en fair prövning«

Orden kommer från Mats Holmström, överläkare på Akademiska sjukhuset och ordförande i Svensk förening för otorhinolaryngologi. Han är en av flera öron-, näs- och halsläkare som reagerat mycket starkt mot ett beslut i Ansvarsnämnden HSAN. Beslutet, som vi berättade om i Läkartidningen nr 40, såg ut så här: »Eftersom patienten varit med om ett relativt […]

Hjärtinfarkt måste uteslutas om inte symtomen entydigt talar för annan sjukdom

Patienten kom till jourcentralen på kvällen sedan han under eftermiddagen hade drabbats av buksmärtor i epigastriet, som tryckte upp bakom bröstbenet. Han berättade att han för tio år sedan hade haft ett duodenalsår och läkaren bedömde att mannens besvär kom från magsäcken. Hon ordinerade magsårsmedicin och skickade hem patienten. Ett dygn senare fördes mannen med […]

Tillät behandlingsmetod som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet

En 80-årig kvinna sökte den 17 september vid en privatklinik på grund av, enligt journalen, krypningar, ryckningar och domningar i båda benen, kärlbristning och svullnad vid anklarna, kalla fötter och strumpebandsränder. Hon bedömdes lida av venös insufficiens och fick fram till den 18 november vid 16 tillfällen behandling med elektromagnetiska och elektroniska impulser. Kvinnan anmälde […]

»Har man gjort fel vill man inte att någon ska få veta om det«

Det sade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm här i Läkartidningen för ett par veckor sedan (nr 39). En sådan patientsäkerhetsansvarig läkare finns på anestesikliniken vid Universitetssjukhuset i Lund, Anna Spencer, som bildar en grupp tillsammans med två sjuksköterskor. Uppdraget är relativt nytt, gruppen utsågs i april i år på initiativ av klinikchefen Eva Ranklev. – […]

Höger höft blev vänster för radiolog

Den 63-åriga kvinnan genomgick en röntgenundersökning med anledning av rörelseinskränkning och smärtor i höger höft. Röntgenundersökningen bedömdes av radiologen, som i sitt utlåtande skrev att det fanns förändringar i den vänstra höftleden med kraftig höjdreduktion av brosket lateralt och centralt i leden som tecken på artros. Kvinnan behandlades senare på grundval av detta utlåtande. Radiologen […]

Patolog förväxlade operationspreparat – patient fick falskt positivt cancerbesked

Den 60-årige mannen opererades för ileus den 29 mars. Enligt PAD-utlåtandet om operationspreparatet i april visade undersökningen en inflammation av tarmen samt fyra lymfkörtelmetastaser av okänt ursprung. En omfattande utredning av patienten kunde dock inte påvisa någon malign sjukdom. Förklaringen visade sig vara en förväxling av operationspreparaten från patienten (X) med operationspreparaten från en annan […]

Vaccinering mot papillomvirus väntas redan 2007

Varje år får ungefär 450 svenska kvinnor diagnosen livmoderhalscancer, av dem dör drygt 40 procent av sjukdomen. I hela världen dör nästan 300000 kvinnor varje år av livmoderhalscancer. Minst 95 procent av fallen orsakas av humant papillomvirus (HPV). En stor studie med kvinnor från 13 länder som pågått i två år har visat hundraprocentigt skydd […]

Övergripande riskanalys »byråkratiskt tjafs«

Landstingspolitikerna måste agera och tillskjuta de pengar som behövs för en säker vård av hög kvalitet. Det kräver Stockholms läns läkarförening efter chefläkarnas avgång och Socialstyrelsens kritik. Läkarna på Karolinska har länge ifrågasatt sjukhusets sparkrav, se till exempel LT nr 17/2005. Men den senaste veckans turbulens kring Karolinska Universitetssjukhuset ändrar ingenting. Sparkraven ligger fast för […]

Socialstyrelsen orolig för patientsäkerheten

– Vi har en oro för att patientsäkerheten är i fara i samband med sammanslagningen, säger Torsten Mossberg, chef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm, efter ett möte med sjukhusledningen 3 oktober. Det handlar bland annat om risker med förlängda väntetider och stödfunktioner som inte följt med när verksamheter flyttat. Sammanslagningen har inte föregåtts av […]

Chefläkare avgår – fick inget gehör

Två av sjukhusets fyra chefläkare har slutat, båda i Solna. Den ena är Bo Ringertz. Den 1 oktober återgick han i klinisk tjänst, som reumatolog på sjukhuset. – Jag avgick för att jag såg att besparingarna slog väldigt hårt mot Karolinska Universitetssjukhuset i sin helhet. I våras fick Bo Ringertz allt fler samtal om brister […]

Skrev ut narkotikaklassade läkemedel för 150 kronor

En läkare vid en vårdcentral i Värmland har skrivit ut narkotikaklassade läkemedel per telefon, skickat recepten i brev till patienterna och bifogat inbetalningskort med doktorns eget kontonummer. 150 kronor tog läkaren för den tjänsten. Det hela uppdagades för några veckor sedan då läkaren råkat skriva fel adress på ett brev som returnerades till vårdcentralen där […]

Konsekvensanalysen politikernas ansvar

Hon håller inte med om att fokus legat på ekonomi och inte på patienter. – Vi är ju tvungna att ha fokus på båda delarna. Besparingarna har vi ålagts att göra. Självklart har vi som ledning varit tvungna att ägna oss åt att få struktur och ledning på plats. Men kvalitetsarbetet har fortgått hela tiden. […]

Sex landsting lagom, anser Socialstyrelsen

Framtidens vård bör bli allt mer kunskapsstyrd. Särskilda kunskapscentra som samlar in och bearbetar kunskap och erfarenheter bör utvecklas inom varje region. Därför bör dagens sex sjukvårdsregioner vara den geografiska basen för framtidens vård, anser Socialstyrelsen som på uppdrag av Ansvarskommittén svarat på frågan om det finns en »optimal geografisk logik« för den framtida hälso- […]