Hon hjälper sörjande svenskar i Thailand

Den 26 december 2004 är ett datum som etsat sig fast. I vår del av världen vaknade vi till nyheten om att en jordbävning inträffat i Asien, och så småningom fick vi höra att en efterföljande flodvåg sköljt över de kustnära områdena. Tusentals människor saknades och bland dem många svenskar i Thailand. Antalet döda gick […]

Yngre läkare i Östergötland missnöjda med landstinget

Att det fanns ett missnöje i läkarkåren i Östergötland med anledning av de stora organisationsförändringarna i landstinget var känt, men hur såg missnöjet egentligen ut? Östergötlands yngre läkares förening skickade ut en enkät via e-post till omkring 250 yngre läkare i landstinget för att få klart för sig vad man ska koncentrera det fackliga arbetet […]

Landstingsledningen kritiseras av revisorer

Sjukvårdspersonalen i Östergötland har lågt förtroende för sina politiker och för sin landstingsledning. Det visar en granskning som landstingsrevisorerna har låtit Komrev göra, och kritiken från revisorerna är inte nådig. Komrev har studerat sättet att genomföra strukturomvandlingen av sjukvården i landstinget utifrån kriterier för en framgångsrik förändringsprocess. Det låga förtroendet försämrades ytterligare av sättet att […]

»Det är en patientgrupp som måste synliggöras«

Det säger Johanna Eriksson, ST-läkare i allmänmedicin vid Kista vårdcentral strax norr om Stockholm. Hon ingår i det nätverk som Läkare utan gränser byggt upp i Stockholmsregionen och som erbjuder hjälp till gömda flyktingar. Verksamheten har funnits sedan januari 2004, och för Johanna Eriksson är det självklart att även människor som håller sig undan svenska […]

Brittiska läkare vill vaccinera alla barn mot hepatit B

Sedan tidigare har WHO framfört önskemål om att vaccination mot hepatit B ska integreras i alla nationella vaccinationsprogram. Det brittiska läkarförbundet, BMA, ställer sig nu bakom det önskemålet och ska verka för att alla barn i Storbritannien vaccineras mot hepatit B. Bakgrunden till BMAs ställningstagande är den kraftigt stigande kurvan av smittade med hepatit B. […]

Recip åter fällt för felaktig information

Recip AB har allvarligt brutit mot industrins informationsregler genom att överdriva nyttan av medlet TrioBe och genom att ange icke godkända indikationer och doseringar. Informationen har varit osaklig och vilseledande. Det säger Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, i sitt yttrande den 6 maj. Eftersom NBL i två tidigare ärenden kritiserat Recip för liknande brott […]

Socialmedicinens framtid utreds

Socialmedicin skulle enligt Socialstyrelsens förslag till framtida specialitetsindelning helt upphöra som specialitet. Bakom förslaget låg principen om att endast de medicinska specialiteter som hade direkt patientkontakt skulle regleras. Svensk socialmedicinsk förening kommenterade förslaget i Läkartidningen som en »katastrof«, se LT nr 43/2002. Socialmedicinen skulle bli »helt marginaliserad«. Men Socialstyrelsen ansåg också att det behövdes en […]

Vårdförbundet får ny ordförande

Anna-Karin Eklund har sedan 2002 varit en av Vårdförbundets två vice ordförande, och hon har suttit i förbundsstyrelsen sedan1999. Med Anna-Karin Eklund får Vårdförbundet en sjuksköterska som ordförande. Avgående Eva Fernvall, som varit förbundets ordförande sedan 1994, är biomedicinsk analytiker. Hon går nu vidare till en chefspost inom Apoteket AB. De två viktigaste frågorna för […]

Stort intresse för debatt om medlemstidning

Över 350 inlägg har på bara en dryg vecka inkommit till Läkartidningens diskussionsforum på nätet som svar på frågan »Läkartidningen som medlemstidning – vad tycker du?« För att ta del av inläggen eller delta i debatten, gå in under Debatt. Frågan avgörs på Läkarförbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj.

»Periartros i axeln« var hjärtinfarkt

Mannen kom till vårdcentralen eftersom han besvärades av vänstersidiga axelsmärtor, som strålade ut i armen och som hade uppstått utan föregående trauma. Läkaren konstaterade normal rörlighet i axellederna. Det förelåg varken rodnad eller värmeökning och han noterade endast lätta krepitationer i ytterställningarna. Han bedömde att besvären orsakades av lätt periartros i axelleden och ordinerade Arthrotec. […]

Även hovrätten fäller sjuksköterska för vållande till annans död

Det var för tre år sedan som en tre månader gammal flicka fick en tio gånger för hög dos kramplösande medel och avled. Fallet togs upp av en åklagare som väckte åtal. I tingsrätten dömdes sjuksköterskan för vållande till annans död till villkorlig dom. Såväl åklagaren som sjuksköterskan överklagade domen, den förra ville att den […]

Vill ha prövning i HSAN – inte i allmän domstol

Läkarförbundet hävdar bland annat att händelser inom sjukvården ska utredas och prövas enligt det regelverk och i den instansordning som är anpassad för och har bäst kunskap om sjukvårdens förutsättningar. Det innebär Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), länsrätten, kammarrätten och så vidare. »Mycket olyckligt« Sedan en psykiater dömts för vållande till annans död efter […]

»Rutinerna för särskilt potenta läkemedel ses över – vill undvika liknande situationer i framtiden«

En 83-åriga kvinnan med en reumatisk ledsjukdom fick i januari 2004 en högersidig stroke med kvarstående besvär i form av talsvårigheter och högersidig kraftnedsättning. Hon blev den 27 juli inlagd vid ett universitetssjukhus för vänstersidig svaghet. Hon medicinerade då med Methotrexate. Detta ändrades på akutmottagningen till Emthexat, vars aktiva substans är metotrexat. Efter några dygns […]

Ordinerade kontraindicerad medicin

På grund av psykiska problem behandlades den 41-årige mannen med Cipralex. Han var överviktig och ville ha viktreducerande läkemedel. Läkaren övervägde den 22 december 2003 att sätta in Reductil. Vid ett nytt besök den 16 januari 2004 satte han in preparatet i dosen 10 mg x 1. Vid återbesök den 13 februari meddelade patienten att […]

För tidigt fött barn fick en tio gånger för hög dos Midazolam

Den premature tvillingen överfördes till sjukhusets barn- och ungdomsklinik, där han till en början vårdades i respirator. Den första natten var han orolig. Morfin och paracetamol hade givits med dålig effekt. En sjuksköterska kallade på ST-läkaren, som kom och ordinerade det lugnande medlet Midazolam. Dock angav han i den skriftliga ordinationen dosen 1,4 ml/1,4 mg […]

De fällande utslagen för fel i samband med förskrivning av läkemedel duggar tätt

På de här sidorna ger vi en liten provkarta på färska typfall med fällda läkare. I den här artikeln berättar vi bara kort om några fall som inte får egna utrymmen. Vi tar upp ett fall där en för tidigt född pojke fick en 10 gånger för hög dos av Midazolam . Just tio gånger […]

Diklofenak bör inte ges till patient som är överkänslig mot acetylsalicylsyra

Den 30-årige mannen kom till ortopediska akutmottagningen på grund av smärta i höger fotled. Han undersöktes av läkaren, som förskrev Diklofenak som smärtstillande medel. Efter att ha tagit läkemedlet utvecklade mannen en allergisk reaktion och uppsökte senare på dagen en vårdcentral. Han anmälde läkaren för att hon skrivit ut Diklofenak, trots att han hade påpekat […]

OECD-panel föreslår internationella patientsäkerhetsindikatorer

Säkerhetsindikatorer behövs för att kunna följa upp och utvärdera effekter av säkerhetsfrämjande åtgärder, men också för att jämföra kvaliteten mellan olika vårdgivare, regioner och sjukvårdssystem. Denna artikel beskriver ett förslag till internationella patientsäkerhetsindikatorer, som tagits fram av en expertpanel inom OECD. Har saknat uppgifter om kvalitet I många länder, däribland Sverige, pågår diskussioner om hälso- […]

Nya riktlinjer tas fram för hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial

I Läkartidningen nr 16 redogörs för lagar som styr allmänhetens insyn i forskningen vid universitet och högskolor. Liksom vid andra statliga myndigheter är universitetens forskningsmaterial underkastade regler om allmänna handlingars offentlighet. Det innebär i praktiken att utomstående har rätt att ta del av material, även integritetskänsligt sådant, om det inte skyddas av Sekretesslagen. Företrädare för […]

Patienter kräver bättre sekretess i forskning

Då rättegången mot bland annat professor Christopher Gillberg inleds i Göteborg den 24 maj kommer patientorganisationer att finnas på plats – både utanför och inne i rättssalen. Samtidigt arrangeras demonstrationer utanför justitiedepartementet i Stockholm. Det är riksförbundet Attention, med cirka 3500 medlemmar, som på det sättet vill lyfta fram den oro och ilska bland patienter […]