Tacksamhet för operationerna men samtidigt en ständig oro

I Sverige beräknas omkring 20000 vuxna personer leva med medfödda hjärtfel av olika svårighetsgrad (se Klinik och Vetenskap, sid 2304). Men den »framgångssaga« som barnkardiologin under 1900-talet kallas, inrymmer också människor som idag lever med ständig rädsla för infektione och för nya operationer och den dödsångest dessa kan bidra till. Den inrymmer också besvikelser för […]

15 procent helt botade efter första ingreppet

Det säger Ulf Thilén, överläkare vid hjärt–lungdivisionen på Universitetssjukhuset i Lund. Han var tidigare ordförande i Europeiska kardiologföreningens arbetsgrupp för GUCH (grown-up congenital heart disease). –En grupp av patienter där vi ganska säkert kan säga att det kommer att krävas förnyad operation är då man använder biologiska klaffar. Det gäller framför allt klaffbyte vid lungpulsådern. […]

Forskare vill testa ny behandling mot alzheimer

Kapslar som utsöndrar nervtillväxtfaktorn NGF (nerve growth factor), i hjärnan kan bli ett behandlingsalternativ för alzheimerpatienter i framtiden. Det hoppas forskare vid Karolinska institutet, som nu sökt etiskt tillstånd för att få genomföra en mindre patientstudie. Kapslarna är små som risgryn och placeras i den basala framhjärnan med hjälp av en kateter. I kapslarna finns […]

Sjukvårdspartierna siktar på riksdagen

Floran av presumtiva riksdagspartier växer. Nu bildar med största sannolikhet Sveriges sjukvårdspartier ett gemensamt parti som ställer upp i riksdagsvalet 2006. Ett preliminärt partiprogram är ute på remiss bland de regionala sjukvårdspartierna. I oktober avgörs om partierna kan enas till ett enda gemensamt. Lisa Lind, politisk sekreterare i Sjukvårdspartiet Gävleborg (där partiet har fem mandat […]

Nytt centrum samordnar forskning inom mitokondriell medicin

Många vävnader kan påverkas vid mitokondriella sjukdomar, och det är framför allt den samtidiga förekomsten av symtom från energikrävande vävnader hos en patient som inger misstanken om en mitokondriell bakgrund till symtomen. Att defekter i mitokondrierna påverkar livslängden hos möss visades förra året av forskargruppen kring professor Nils-Göran Larsson vid Karolinska institutet, Huddinge. I en […]

»Här upptäckte Scheele syret – tyvärr tog han det med sig när han gick«

Min sammanställning av citat och tankar kring aforismens funktion i medicinarvärlden (Läkartidningen 10/05) har givit upphov till många trevliga brevkontakter. Flera kolleger har bidragit med självupplevda händelser, varur tänkvärda citat har emanerat. Några är anonyma. I ett forum av den typ som en gång i tiden brukade benämnas »drängkammaren« på Serafen har det i det […]

Störd mitokondriefunktion – ny infallsvinkel inom psykiatrin

Ann Gardner, institutionen Neurotec, sektionen för psykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge har använt modern molekylärbiologisk teknik för att studera mitokondriefunktionen hos patienter med kronisk depression och somatiska symtom. Hon disputerade förra året i klinisk psykiatri. Störning på cellnivå Ann Gardner visade i sin avhandling att en patientgrupp med depression och kroppsliga symtom, som muskelvärk och tinnitus, […]

Svenska narkosläkare bakom förslag till akutvårdssatsning i Thailand

Thailändsk sjukhusvård håller en hög kvalitet, såväl den offentliga som den privata. Det stod klart för omvärlden efter tsunamin i december 2004. Men det finns en mycket svag länk i sjukvårdskedjan: det som kallas emergency medical services, EMS. Denna ganska oklara benämning syftar oftast på insatser innan patienten når sjukhuset, som ambulanssjukvård, larmcentraler med gemensamma […]

Och så en sportnyhet …

Stefan Rykowski, öron-, näs- och halsspecialist från Täby, kammade hem en delad bronsmedalj i tennis under världsmästerskapen för medicinare (World Medical and Health games) som hölls i början av juli i spanska Alicante. Kanske bör det ändå tilläggas att endast fyra spelare tävlade i Stefan Rykowskis klass. Världsmästerskapen är öppna för all personal i hälso- […]

Personalen bildade katastrofteam och använde skrivbord som bårar

Bussen som exploderade i samband med bombattackerna i London den 7 juli befann sig precis utanför huset där Brittiska läkarförbundet (BMA) och tidskriften BMJ håller till. Kieran Walsh, geriatriker och BMJ-medarbetare, beskriver i en artikel i BMJ hur det hade stänkt blod ända upp till andra våningen på BMA-husets väggar. Andrew Dearden, allmänläkare och styrelseledamot […]

Gratisprov på läkemedel för patienter i Burträsk

– Det är påfallande många, ungefär en tredjedel av patienterna, som avbryter medicineringen eller byter läkemedel efter två veckor. Därför upplever vi att kontrollstationen behövs för att hitta exakt rätt läkemedel till rätt patient, säger Sven-Eric Åslund, familjeläkare och chef för vårdcentralen i Burträsk, som ligger några mil från Skellefteå. Satsningen på gratis läkemedel under […]

Missade armbågsfraktur

Kvinnan anmälde kirurgen och berättade att hon ramlade med cykeln och slog i vänster armbåge. Dagen därpå träffade hon kirurgen på närakuten. Hon kunde inte böja armen som vanligt och inte heller sätta ner handflatan. Kirurgen undersökte armen och sade att hon inte hade någon fraktur utan en blödning nedanför armbågen. Någon röntgenundersökning gjordes inte. […]

Uppmärksammade inte kraftig försening av remissvar för hjärtpatient

Den 69-åriga kvinnan, undersöktes på medicinkliniken i juli 2002 med arbets-EKG, som visdade tecken på kranskärlssjukdom. Under provet upplevde hon smärta i bröstryggraden. Hon ordinerades Tenormin, Nitroglycerin och Trombyl och fick rådet att uppsöka vårdcentralen på hemorten. I mitten av december sökte hon vårdcentralen för smärtor i nackregionen med utstrålning i armarna. Hon undersöktes av […]

»Upptäckten av axelskadan fördröjdes avsevärt«

Den 58-åriga kvinnan kom den 16 februari 2004 till distriktsläkaren efter att ha fått höger axel vriden ur led på en utlandsresa. Hon hade haft mitella sedan den 7 februari. Distriktsläkaren konstaterade begränsad rörelseförmåga i leden, skrev remiss till sjukgymnastik och sjukskrev patienten. Den 1 mars förlängde distriktsläkaren sjukskrivningen. Behandlingen hos sjukgymnasten fortsatte. Den 12 […]

Lesbiskas rätt till assisterad befruktning har väckt frågor om prioritering

Hur bör heterosexuella pars medicinska bakgrund till infertilitet relateras till homosexuella pars naturliga omöjlighet att få gemensamma biologiska barn? I dagspressen har läkare ställt sig frågande till luddiga eller obefintliga direktiv i frågan (se tex Göteborgsposten den 27 juni eller Dagens Nyheter den 10 juli). Åtminstone Stockholms läns landsting har fastställt riktlinjer som innebär att […]

Göran Carlsson ny chef för Östeuropakommitté

Göran Carlsson, sedan tre år tillbaka den zambiska regeringens rådgivare i hälso- och sjukvårdsfrågor, har utsetts till ny chef för Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté. Vad är Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté? – Det är en ideell organisation som består av flera tunga medlemsorganisationer, som Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SBU och flera fackliga organisationer. Kommittén koordinerar […]

Läkemedelskostnader minskar marginellt

Under första halvåret i år minskade landstingens kostnader för läkemedelsförmånen med 7 promille jämfört med samma period i fjol, utslaget på hela landet. De flesta landsting minskade sina kostnader med någon enstaka procent. Allra mest minskade kostnaderna i landstingen i Blekinge (5,5 procent) och Jönköping (4,8 procent). Men det finns också landsting som ökat sina […]

Experter enade om åtgärder mot fågelinfluensa

Ska en pandemi med fågelinfluensavirus förhindras, krävs såväl ett massivt åtgärdspaket i de nu drabbade länderna som att rika länder är beredda att skjuta till stora belopp. Det framgick vid en internationell konferens i Kuala Lumpur i början av juli. Vid konferensen, med deltagare från bland annat WHO, enades man om vilka områden som nu […]

»I gynnsamma fall upptäcker apoteket eller patienten läkarens lapsus«

Den 61-åriga kvinnan hade kärlkramp och behandlades med Levaxin på grund av underfunktion av sköldkörteln. I september 2001 vårdades hon på sjukhus på grund av reaktion efter sin makes bortgång och i juli och augusti 2003 var hon inlagd på grund av hjärtinfarkt och trötthet. Vid samtliga tillfällen stod hon på en Levaxindos om 0,1 […]

Gjorde ingen rimlig uppföljning efter förskrivning av hög dos värktabletter

Den 56-årige mannen hade sedan flera år varit patient hos psykiatern, som hade förskrivit värktabletter till honom utan att de hade träffats personligen. Patienten anmälde psykiatern för överförskrivning av starka värktabletter och bristande journalföring – han hade bland annat fått en så stor förskrivning av Treo comp och Citodon att han blev tablettmissbrukare, hävdade han. […]