company

Vill du bidra med din kliniska kompetens?

Ett alternativt sätt att göra nytta för patienter

Att vara läkare vid Läkemedelsverket innebär att du bidrar med din medicinska kompetens och kliniska erfarenhet i ett vetenskapligt präglat arbete om läkemedel och medicintekniska produkter. I vårt uppdrag ingår att samverka med vården, exempelvis genom vår verksamhet på Giftinformationscentralen.

Även om den dagliga kontakten uteblir är patienten närvarande i alla bedömningar och beslut som bidrar till trygghet och nytta för många. Inte bara i Sverige utan också internationellt.

 

 

Vi är ett 70-tal läkare där många av oss tidigare arbetat på klinik, med forskning eller inom läkemedelsindustrin. Arbetet på Läkemedelsverket är varierande och stundtals intensivt. Genom blandningen av vetenskap, medicin och regelverk skapas en spännande och dynamisk miljö. Arbetet sker till stor del i flervetenskapliga team med toxikologer, kinetiker, bioteknologer och farmacevter där du får bidra med dina specialistkunskaper och din kliniska erfarenhet.

Om Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har en ledande roll bland de europeiska läkemedelsmyndigheterna och bidar till att läkemedel och medicintekniska produkter är effektiva och säkra. Vi arbetar också för en hållbar utveckling av läkemedel i miljön. Läkemedelsverket arbetar även nationellt med att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige.

Läkemedelsverket har en hög vetenskaplig och regulatorisk kompetens. Det bidrar till att vi är en efterfrågad samarbetspartner av hälso- och sjukvården, läkemedelsföretag samt andra myndigheter. Läkare och farmaceuter är de största personalgrupperna i organisationen och ett stort antal är disputerade.

Verksamheten finns i Uppsala och i Solna på Giftinformationscentralen.

Uppsala har täta turer till och från Stockholm och andra orter i närområdet. Från Uppsala centralstation går bussar till Läkemedelsverket.

Uppsala

Läs mer om vad du kan göra som läkare på Läkemedelsverket här.

Våra lediga tjänster hittar du här lediga tjänster