Denna webbplats vänder sig till läkare
company

Vill du bidra med din kliniska kompetens?

Ett alternativt sätt att göra nytta för patienter

När Läkemedelsverkets medarbetare i den senaste medarbetarundersökningen får svara på vad som är det bästa med att arbeta här så är det främst lärande och utbytet kollegor emellan och utrymmet att få ta eget ansvar i sitt arbete som lyfts fram – nästan 90% av medarbetarna håller med om detta i undersökningen.

Som läkare hos oss på Läkemedelsverket bidrar du med din medicinska kompetens och kliniska erfarenhet i ett vetenskapligt präglat arbete med fokus på läkemedel och medicintekniska produkter. I vårt uppdrag ingår att samverka med vården, exempelvis i arbetet under en pandemi, men också genom vår verksamhet på Giftinformationscentralen.

Även om den dagliga kontakten uteblir är patienten närvarande i alla bedömningar och beslut som bidrar till trygghet och nytta för många. Inte bara i Sverige utan också internationellt.

Hos oss arbetar ett 70-tal läkare där många tidigare arbetat på klinik, med forskning eller inom läkemedelsindustrin. Arbetet på Läkemedelsverket är varierande och stundtals intensivt. Genom blandningen av medicinsk vetenskap och regelverk skapas en spännande och dynamisk miljö. Arbetet sker till stor del i tvärvetenskapliga team med toxikologer, kinetiker, bioteknologer och farmaceuter, där du får bidra med dina specialistkunskaper och din kliniska erfarenhet.

Se filmen om vad du kan göra som läkare på Läkemedelsverket här

Om Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har en ledande roll bland de europeiska läkemedelsmyndigheterna och bidrar till att läkemedel och medicintekniska produkter är effektiva och säkra. Vi arbetar också för en hållbar utveckling av läkemedel i miljön. Läkemedelsverket arbetar även nationellt med att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige.

Läkemedelsverket har en hög vetenskaplig och regulatorisk kompetens. Det bidrar till att vi är en efterfrågad samarbetspartner av hälso- och sjukvården, läkemedelsföretag samt andra myndigheter. Läkare och farmaceuter är de största personalgrupperna i organisationen och ett stort antal är disputerade.

Verksamheten finns i Uppsala och i Solna på Giftinformationscentralen.

Våra lediga tjänster hittar du här