Denna webbplats vänder sig till läkare
company

Hjälp oss riva muren mellan digital och fysisk vård

Min Doktor grundades av läkaren Magnus Nyhlén 2013 med ambitionen att bli hela Europas ledande vårdgivare.

Som läkare på Min Doktor är du delaktig i den digitala transformationen av sjukvården. Till din hjälp har du begåvade kollegor och support dygnet runt. Dessutom har du friheten att jobba var du vill och när du vill.

Om Min Doktor

Min Doktor erbjuder patienter i behov av primärvård en snabb läkarkontakt dygnet runt och i hela Sverige genom en app. Som läkare kommunicerar du med patienten asynkront via text och bild, med möjlighet till telefon och videosamtal. Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och på huvudkontoret i Malmö är vi över 100 medarbetare som fokuserar på att göra vårdmötet så säkert och användarvänligt som möjligt genom att lyssna på användarna – läkare och patienter. Vi har idag en patientnöjdhet på 96%.

Barn

 

Att vara doktor på Min Doktor

Hos Min Doktor skapar vi nya arbetssätt utifrån behov – inte tradition. Med teknikens hjälp har vi skapat en säkrare och mer effektiv vårdprocess. Genom skriftligt anamnesupptag blir patienten mer delaktig och du som läkare avlastas från administration och kan ägna 90% av din tid åt dina patienter.

Den digitala plattformen förser dig som läkare med beslutsstöd som bygger på nationella behandlingsrekommendationer och algoritmer. Hos oss får du ta emot patienter i hela primärvårdsspektrat och frihet att själv välja när och varifrån du vill arbeta. Du får fortbildning genom det kollegiala lärandet, både genom peer review och en gemensam chatt där de 130 läkarna rådfrågar och utbyter erfarenheter med varandra. Vi har 25 specialistområden representerade bland våra läkare vilket gör att vi oftast inte behöver remittera vidare, utan kan avlasta även sjukhusklinikerna.

Man