1. Det behövs ingen extrapolering av klortalidoneffekten till hydroklortiazid. Publicerade data från kliniska prövningar visar att medlen är likvärdiga. Enda skillnaden är att hydroklortiaziddosen ska vara dubbelt så hög.
2. Data från ALLHAT bekräftar att en fjärdedel av patienterna hade blodtrycket kontrollerat efter 5 år med ett diuretikum och ytterligare en fjärdedel med en ACE-hämmare. Hälften av hypertoniker kan således kontrolleras med ett läkemedel. De som har »volume overload» behöver ett diuretikum och de med högt renin en ACE-hämmare [1].
3. Fasta läkemedelskombinationer har ett huvudsyfte: att ge företagen förlängt patentskydd så att de kan ta mer betalt för sina produkter.
4. ALLHAT visade inte alls att kolesterolnivåerna gick upp med klortalidon!
5. Det finns inga vetenskapliga belägg för att de kardiovaskulära komplikationerna vid spontant uppträdande diabetes också gäller vid läkemedelsinducerad diabetes.