Vad gäller kostnaden för att ställa om patienter från Lipitor 10 mg till simvastatin har TLV i beslutet om Lipitor redovisat att vi uppskattar denna kostnad till en tredjedel av den kostnad som Pfizer angett.
Enligt TLV:s beslut är följande läkemedel som används vid blodfettsrubbningar subventionerade även i fortsättningen (för läkemedel med begränsad subvention anges begränsningen inom parentes):
• Generiskt pravastatin
• Generiskt simvastatin
• Crestor, 10 mg, 20 mg och 40 mg (subventioneras vid nyinsättning endast om patienten har provat generiskt simvastatin och inte uppnått behandlingsmålet)
• Lipitor, 20 mg, 40 mg och 80 mg (subventioneras vid nyinsättning endast om patienten har provat generiskt simvastatin och inte uppnått behandlingsmålet)
• Lestid
• Bezalip, Bezalip Retard
• Lipanthyl
• Generiskt gemfibrozil
• Lopid
• Niaspan
• Tredaptive
• Ezetrol (subventioneras endast om generiskt simvastatin har provats och patienten inte har uppnått behandlingsmålet, eller om det konstateras att patienten inte tål statiner).