Jag kommenterade nyligen i Läkartidningen en studie från Frankrike av Mallet med flera [1] om djup hjärnstimulering (deep brain stimulation, DBS). Min uppfattning är att alla patienter som genomgår DBS för tvångssyndrom och andra experimentella indikationer bör rapporteras i referee-granskade publikationer. Dessutom bör inga operationer ske utanför studier och alla studier bör före studiens start anmälas till kliniska prövningsregister (som till exempel http://clinicaltrials.gov/ ).
Det är också viktigt att rapportera patienter där behandlingen avbrutits genom att elektroderna avlägsnats, eftersom det ger viktig information om ingreppets antagna reversibilitet. På så sätt kan problemet med publikationsbias (att resultat publiceras selektivt) delvis kommas åt. Hariz fråga om varför patienter eventuellt utelämnats ur en publikation kanske bör ställas till författarna av densamma i stället?