I dag kan de opererande läkarna på sjukhusen och läkare på vårdcentraler och privata kliniker fritt remittera sina patienter till de rehabiliteringskliniker de anser vara bäst för sina patienter. Medborgarna kan också välja att själva gå direkt till en rehabiliteringsklinik för att få hjälp med sina skador och sjukdomar, utan att behöva gå via en doktor. Rehabiliteringen betalas i dag, liksom offentliga läkarbesök, till största delen av skattemedel.

Förutsättningarna för detta system kommer att förändras radikalt om rehabiliteringen läggs in under vårdcentralerna när det fria vårdvalet nu införs över hela landet. Då blir det vårdcentralerna som kommer att få betala för all öppenvård som ligger utanför den egna vårdcentralen. Det blir alltså en ren förlust för vårdcentralerna att skicka sina patienter till andra vårdgivare.

De nya vårdcentralerna ska konkurrera med varandra och vara vinstdrivna. Det innebär per automatik att de ansvariga för vårdcentralerna kommer att hålla i pengarna och se till att patienterna blir kvar inom den egna organisationen. Att låta patienter gå till en specialiserad rehabiliteringsklinik efter operationer, skador eller sjukdomar kommer med andra ord att bli en ren förlust för vårdcentralen. Det blir läkarna på vårdcentralerna som, klämda mellan sina arbetsgivares ekonomiska intressen och patienternas och andra läkarkollegors förväntningar, tvingas ta besluten om patienterna ska få gå till en utanförliggande rehabiliteringsklinik eller inte.

Sjukgymnaster har, i likhet med läkare, specialiserat sig inom olika områden efter att ha fått sin yrkeslegitimation. Det går därför inte att ersätta specialiserade rehabiliteringskliniker inom till exempel neurologi, geriatrik, idrottsmedicin eller smärthantering med, som det är tänkt, »tillgång till sjukgymnast« på vårdcentralerna.

Väljer man att lägga in den sjukgymnastiska rehabiliteringen under vårdcentralerna får det följande konsekvenser:
• Patientflödet till de specialiserade rehabiliteringsklinikerna kommer att minska på grund av ekonomiska vinstintressen hos vårdcentralerna.
• De specialiserade rehabiliteringsklinikerna kommer att tvingas stänga eller att fortsätta i helt privat regi.
• Endast de medborgare som har råd att betala själva eller som har en privat sjukvårdsförsäkring kommer att kunna välja den rehabilitering de vill ha.

Det är en mycket obehaglig tanke att ekonomiska vinstintressen från en vårdgivare ska komma att påverka patienternas möjligheter till en optimal rehabilitering.