Jag har arbetat en del med asylsökande under senare år. De som jag träffar är framför allt från afrikanska kontinenten, Främre Asien eller Balkan. Många skyddar sig av tradition medvetet från sol. Om man har mörk hudfärg krävs betydligt mer exponering för sol för att bilda vitamin D än om man har ljus hy. Detta måste ordnas på sommarhalvåret när solen står tillräckligt högt i Sverige.
Sedan jag förstod att D-vitaminbrist kan vara bidragande till depression, allmän värk med mera så har jag senaste året tagit vitamin D-, kalcium- och PTH-prov på 34 konsekutiva patienter som sökt för något av dessa besvär.
Resultatet är förvirrande: Alla, så när som på en, hade lågt vitamin D. Av dessa hade 26 brist (P-vitamin D, 25(OH)-vitamin D <25 nmol/l). De resterande låg under 40 nmol/l (insufficiens). I hela gruppen fanns 14 med förhöjt PTH. Alla hade kalcium i lägre delen av normalintervallet. Vad gör jag nu? Frågorna hopar sig. Om alla i denna grupp (mörk hudfärg och diffusa symtom) har brist bör de få behandling. Men hur är det med övriga asylsökande som inte sökt läkare? Hur är det med alla andra mörkhyade personer som lever i Norden? Ska kanske alla ha D-vitamin? I så fall bara under vintern? Är kanske gränsvärdena fel? Hur ser det ut på våra institutioner? I princip borde ju alla som inte vistas ute ha brist oavsett hudfärg. Att få i sig tillräckligt med vitamin D via maten är för de flesta inte så enkelt (fet fisk tre gånger/vecka hela året). Det känns inte meningsfullt att ta prov som alltid är positiva. Bättre vore väl att rekommendera alla asylsökande 10 droppar D-vitamin om dagen … eller? Tio droppar svarar mot 800 IE och kan så småningom kompensera för en brist, men framför allt ser man till att situationen inte förvärras. I gruppen asylsökande som jag kommer i kontakt med har man ofta stora brister i kosten, och därför ordinerar jag kombinationen kalk och vitamin D. Jag vet att jag inte är ensam om dessa funderingar. Hur gör ni som arbetar i invandrartäta områden? Kollar ni? Behandlar? Vad finns för erfarenhet av resultat av behandling?