Landstingsledningen i Stockholm kan eller vill inte acceptera kritik mot den misslyckade upphandlingen av patientmat. Som försvarare uppträder nu landstingets presschef Anders Fridell. Han är på några punkter kritisk mot vad vi skrivit. Fridell anser att den patientenkät som genomförts är oberoende, även om den är beställd och betald av entreprenören. Detta är en för oss orimlig tolkning av begreppet oberoende. Enkäten är dessutom undermåligt redovisad, genom hopklumpning av data. Man tänker osökt på ordspråket: Lögn, förbannad lögn och statistik.
Den andra invändningen, att vi använt oss av begreppet »svinn« i detta sammanhang, är märklig. Begreppet återfinns på sidan 18 i kostsamordnarens rapport. Har Fridell läst den? Fridell använder dessutom själv begreppet »svinn« i en text om det nya matsystemet på Stockholms läns landstings webbplats den 11 mars 2010. Så här skriver han: »En fördel med det nya matsystemet, som delvis innebär att den förberedda matportionen tillagas på vårdavdelningen i en portionsförpackning, är att svinnet har minskat betydligt.« Läser Fridell sina egna texter?
På en punkt kan vi ge Fridell rätt. Exemplet Södersjukhuset är inte relevant då entreprenören ännu inte fått ansvar för detta sjukhus. Meningen inkluderade dock även Södertälje sjukhus, vilket Fridell bortser ifrån i sin kommentar. Den begränsade valmöjligheten för många patienter är i dag också en realitet på Karolinska Huddinge.
En återkommande invändning både hos landstingsråden och hos Fridell är att vi inte accepterar att »matlagning« sker genom uppvärmning av portionsförpackning. Det är dock ovidkommande i vilken utrustning portionsförpackningen värms upp. Det är en lokal tillagning av maten, med lokalt inflytande, få tillsatser och serverad på ett värdigt sätt, som vi förordar.
Den hänvisning Fridell gör till att några läkare fanns med i en styrgrupp visar tyvärr att han inte förstår innebörden i samverkan. Samverkan innebär för oss dialog, respekt och förankring innan beslut fattas. Vid upphandlingen av patientmat i Stockholm skedde dock upprepade brott mot gällande samverkansavtal. Priset för detta betalas nu av våra patienter.
Slutligen en djärv tanke!
Om patienterna tycker att maten smakar dåligt, kan det kanske bero på att maten är dålig?