Vi förstår att Bengt Järhult och Åke Thörn är intresserade och engagerade i Läkartidningen, vilket vi uppskattar. Frågor som debattinlägget tar upp arbetar vi fortlöpande med, till exempel att rekrytera en ny redaktör för allmänmedicin efter nyligen bortgångne Anders Håkansson.
När det gäller publicering på nätet är detta inte att »sticka undan« något. Vår webbplats har mellan 35 000 och 45 000 unika besökare i veckan.