Vår artikel syftade, som angivits, till att beskriva de första kända fallen av mefedronmissbruk och dess troliga konsekvenser för att uppmärksamma kollegor på denna nya drog. Uttalanden om definitiva samband i medicinska sammanhang bör göras med försiktighet när förankring i vetenskapliga studier saknas.
Att vi, som juridiskt oskolade, enligt »Svensk ordbok«, formulerade oss på ett sätt som gett upphov till förvirring vid rättegångar är, som Jonas Hartelius skriver, »olyckligt«, och det är tillfredsställande att sakkunniga har kunnat reda ut detta. Det skulle vara olustigt att misstänkta friades eller fälldes på grund av en första översikt och en fallbeskrivning om en ny drog. Vad gäller den unga kvinnan som tragiskt avled bör den efterföljande rättsmedicinska analysen ändock bidra till en viss »rättskapacitet« oavsett juridisk semantik.