Inge Axelsson framför i ett autoreferat (Läkartidningen nr 9/2011, sidan 463) att deras uppdaterade Cochrane-metaanalys [1] skulle visa att de 2–3-komponents acellulära kikhostevacciner som i dag används i Sverige skulle vara mindre effektiva än ett 5-komponentsvaccin som används i en del europeiska länder. I Sverige används i dag framför allt Pentavac/Tetravac, som innehåller 2 pertussiskomponenter, eller Infanrix Penta/Hexa, som innehåller 3 pertussiskomponenter.
Ett tungt vägande inslag i deras analys utgörs av en studie i Sverige som visade låg skyddseffekt av ett acellulärt trippelvaccin med 2 pertussiskomponenter. Detta vaccin var ingen inregistrerad produkt, utan är ett experimentellt vaccin som framställdes enbart för studien. Det har varit känt länge att vaccinet var en misslyckad sats, där till exempel difterikomponenten inte skulle ha godkänts om det hade rört sig om ett regelrätt vaccin [2].
Pediacel, det vaccin med 5-komponents acellulär kikhostedel som finns i en del EU-länder, är inte det 5-komponentsvaccin som prövades i Sverige. Det trippelvaccin som testades hos oss kallades »classic« och innehöll 4 gånger mindre pertussistoxin och filamentöst hemagglutinin (FHA) än det trippelvaccin som utgör grunden i Pediacel och som kallades »hybrid«.
Classicvaccinet blev inregistrerat på 1990-talet i Sverige medan ansökan för hybridvaccinet avslogs då det hade en påtagligt ökad reaktogenitet utan någon större vinst i immunogenitet. Classicvaccinet finns inte kvar längre utan man använde hybriden som grund, tillsatte polio- och Haemophilus influenzae typ b-vacciner, och lanserade denna variant under namnet Pediacel.
Det finns mig veterligen ingen jämförande studie mellan 2-komponents Pentavac och Pediacel. Däremot finns det en boosterstudie från Storbritannien där man jämför Tetravac med Covaxis (5-komponents pertussisvaccin i lågdos och difterivaccin i lågdos). Trots att Tetravac har fulldos kikhostekomponenter och fulldos difterikomponenter gav det vaccinet mindre biverkningar än lågdos Covaxis med lika gott eller bättre antikroppssvar [3].
Det svenska vaccinationsprogrammet mot pertussis har visat sig vara effektivt, och följsamheten till barnvaccinationsprogrammet är hög. Sedan 2008 ges totalt 5 doser pertussisvaccin, vid 3, 5 och 12 månader, och booster vid 5–6 år och 14–16 år.
Smittskyddsinstitutet har publicerat en uppföljning av kikhostevaccination från 1997 till 2009, som ger stöd för detta program [4]. Sammanfattningsvis finns det inget som visar att ett regelrätt 2- eller 3-komponentsvaccin skulle ge mindre gott skydd än ett 5-komponentsvaccin som ger mer biverkningar.