Vi har i Läkartidningen diskuterat Scandlabs metod att mäta salivkortisol. Vi har testat 14 patienter, som med företagets metod uppmätte låga kortisolvärden, och redovisar utfallet vid användning av en validerad metod, Synacthentest. Scandlabs metod är undermålig och kan inte leda till beslut om medicinering ska inledas eller inte. I vår ursprungliga artikel hänvisar vi också till den litteratur som finns angående andra metoder för att diagnostisera kortisolbrist, oavsett om denna beror på iatrogen kortisolsvikt, binjure- eller hypofyssjukdom.
Det förvånar oss att Sköldkörtelföreningen nu återkommer med kommentarer kring helt andra ämnen. Vi vill fästa uppmärksamhet på att alternativa utredningsmetoder av allvarlig kortisolbrist – vid sidan av skolmedicinen – kan vara humbug. Skolmedicinen kan diagnostisera övervägande delen av den trötthet och otillräcklighet som är vanlig. Ibland är det andra omständigheter i livet, relationer, arbetsförhållanden med mera som bidrar till detta. Sådana omständigheter kan inte heller en mer omfattande diagnostik fånga i prov. Sköldkörtelföreningen kommenterar inte våra frågor från föregående replik: Ingen av våra patienter har haft symtom som är förenliga med kortisolbrist. Har de ändå kortisolbrist? Kan man inte vara frisk men ändå trött? Måste alltid ohälsa ha medicinska orsaker som kräver behandling med mediciner? Har ohälsa alltid avvikande provsvar?
Vår slutsats kvarstår. Vi är inte emot att kortisol mäts i saliv. Det kan vara användbart framför allt vid diagnostik av höga kortisolnivåer. För att diagnostisera kortisolsvikt krävs dynamiska test, och det räcker inte med en serie prov, vare sig de utförs på saliv eller på blod. Menar Sköldkörtelföreningen att vi ska minska kraven på laborativa test och andra diagnostiska test? Ska inte läkarkåren reagera när vi ser att företag profiterar på hjälpsökande människor genom att på sin webbplats skrämma med en okänd sjuklighet som drabbar 100 000-tals – som inte verifieras i noga utvärderade metoder? Vi väntar också med spänning på en kommentar från Scandlabs vd Per Magnusson.