Jag har just skrivit ett intyg som en patient begärt för att överklaga ett beslut av Försäkringskassan. Patienten har sökt mig i min egenskap av psykiater för depression och självmordstankar efter det sista besöket på Försäkringskassan, då hon blev utförsäkrad.
Jag gör det lite ambitiöst och tar in intyg och journaler från olika håll. Efter ett tag slås jag av att Försäkringskassan över huvud taget inte förstått vilken sjukdom patienten har och på vilket sätt den sätter ned hennes arbetsförmåga.
I Försäkringskassans remiss till Arbetsförmedlingen talas om förslitningar i axlarna, en folklig benämning på artros. Patienten har inte artros. Hon har återkommande besvärliga tendiniter och »impingement« i axlarna, ett tillstånd som sätter ned arbetsförmågan på ett helt annat sätt än artros.
Arbetsförmedlingen har – till skillnad från Försäkringskassan – gjort en god, medkännande och yrkeskunnig insats. De har gett råd om hälsa och arbete, kommit med vettiga förslag för att förbättra hälsan, lyssnat på patienten och tagit hänsyn till hur hon känner sig, inlett med förslag om nödvändig svenskundervisning för att hon alls ska ha en chans på arbetsmarknaden. Det är bara det att de har fel diagnos. En diagnos som måste ha levererats från Försäkringskassan eftersom alla läkar-, sjukgymnast- och kuratorintyg som finns i ärendet har rätt diagnos.
Försäkringskassan betonar ofta att de inte bryr sig om en patients sjukdom. De är bara intresserade av hennes arbetsförmåga. Som läkare har vi sett flera exempel på det. Men om Försäkringskassan inte vet vilken diagnos patienten har och inte förstår hur just den sjukdomen sätter ned arbetsförmågan, hur kan de då bedöma arbetsförmågan, utan att hamna i schablonartade diagnoser och tidsperspektiv som kanske inte har relevans för just den patienten? Borde vi inte kunna förvänta oss mer av Försäkringskassan?
Själv var jag med på 1970-talet då rehabiliteringsvågen svepte över Vårdsverige. Kliniker öppnades, metoder finslipades. Kunskapen om sambandet mellan specifik sjukdom och arbetsförmåga ökade. Är denna inte längre intressant för Försäkringskassan? Hur hamnade vi här?