Jag har läst i tidningar om sju unga människor och hur de alla dödats i bilkrascher i år. Trafikdöden väcker stora rubriker i medierna samtidigt som ansvariga för trafiksäkerhet och transportsektorn deklarerar vägen till nollvisionen.
Men det finns inga försvarstal att hålla längre. Trafikdöden kan drabba oss alla oavsett om det är slumpen eller en medveten felhandling som begås. I två krascher det första halvåret i år har sju ungdomar dödats. De var inte ensamma i fordonen utan var tillsammans med jämnåriga när olyckan var ett faktum. Det här är krascherna som drabbat sju familjer:
Bollebygds-kraschen (11 mars 2011): Tre unga kvinnor i 20-årsåldern dödas vid en bilkrasch utanför Bollebygd i Sjuhäradsbygden.
Karlskoga-kraschen (6 juni 2011): Fyra unga människor dödas på länsväg 205 söder om Karlskoga efter att en sportbil kört rakt in i ett träd.
Sommaren har knappt börjat, och ingen ansvarig i samhället kan garantera att vi inte kommer att få läsa om fler tragiska händelser denna sommar. Vi kommer att få fler förluster. Trafikolyckorna och trafikskadorna är nämligen inga tillfälligheter. Vi har att göra med ett av våra stora folkhälsoproblem efter hjärt–kärlsjukdomar och cancersjukdomar.
Vad har vi lärt av de tragiska olyckorna som inträffat? Och hur ska liknande olyckor förhindras i framtiden? Vid dödsolyckor aktiveras Trafikverkets så kallade djupstudiegrupper för att utreda händelserna. Det är av stor vikt att alla sådana här olyckor systematiskt utreds så att man får fram fakta kring omständigheterna.
Det vi i dag vet är att sju ungdomar fick betala med sina liv. De var alla unga och framtiden väntade. Oavsett vad den bidragande orsaken till krascherna var handlar detta om oerhörda förluster för familjer, anhöriga och samhället. Jag är bekymrad över att de dödliga skadorna kan komma att öka. Flera unga människor (precis som andra åldersgrupper) kommer att drabbas. Trots den tidigare minskningen av dödliga skador i trafiken menar jag att ingen har kontroll över den dödliga utvecklingen. Trafiken kommer att fortsätta att skada människor och deras närstående.