Det är viktigt att vi barnläkare befrämjar amning och samtidigt stödjer de kvinnor som av olika anledningar inte kan eller vill amma med lämpliga råd om alternativ uppfödning. Denna syn går som en röd tråd genom »Knattetanternas« pluralistiska, kunniga och föräldrastödjande upplysningsarbete i radio och andra medier.
Barnläkaren Hans de Keyzers inlägg i LT 34/2011 (sidan 1545) »Knattetanter och amningsfascism« förråar och polariserar det viktiga samtalet om uppfödning. Han hävdar, utan saklig grund, att amning kan vara skadlig. »För tunn bröstmjölk kan leda till suboptimal tillväxt och en helt slutkörd stressad mor med dåligt samvete… För fet bröstmjölk å andra sidan kan ge extremt feta bebisar, vilket senare i livet ofta kan leda till fetma. Som ofta kan bli livslång, kronisk sjukdom.«
Dessa uppgifter saknar källhänvisning och har inget stöd i socialstyrelsens expertgrupp. Hans »vibbar om amningsfascism« av Knattetanterna vilar också de på osaklig grund. de Keyzer hoppas på »en mer nyanserad debatt«. Tyvärr bidrar han inte själv till detta.