Attityder, värderingar och bemötande är viktiga riktmärken i en WHO-rapport som publicerats i sommar. Rapporten, »World report on disability«, är en total genomgång av funktionshindrades levnadsvillkor i världen.
Bland annat beskrivs hur bättre utbildning om funktionshinder har förändrat inställningen till personer med funktionsnedsättningar inom medicinska utbildningar. Enligt rapporten är det viktigt att yrkesverksamma inom hälsovårdsområdet får bra utbildning och kunskap om funktionshinder.
I rapporten beskrivs också att en del känner obehag inför att möta människor med svåra funktionsnedsättningar, vilket naturligtvis påverkar den hjälp som de ska ge dessa personer. Hälsoarbetare saknar ofta även kunskap om vilka problem som är relaterade till funktionshindret, vilket kan leda till att den berörda inte får den hjälp som han eller hon behöver.
Vi menar att utbildningen för alla yrkesgrupper som möter personer med funktionsnedsättningar måste förbättras. Det gäller till exempel journalister, poliser, åklagare och verksamma inom olika trossamfund. Inte minst försäljare inom handeln och servicepersonal måste få kunskap om bemötande och kommunikation. Det handlar om bemötandekompetens, det vill säga hur man bemöter människor som i flera avseenden är annorlunda. Personalen måste få möjlighet att träna upp sin förmåga att vara lyhörd.
Detta skulle kunna göras redan i gymnasieskolan. Där skulle alla, oavsett vald utbildningsriktning, få en möjlighet att utveckla sin bemötandekompetens. Det här är inte något man lär sig vid ett enstaka tillfälle utan det måste återkomma inom fortbildningen. Kan vi åstadkomma en sådan förändring tror vi att Sverige kan ta ett viktigt steg framåt för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar.