Rück et al påpekar att det i dag finns många olika Internetbaserade KBT-program som har olika god dokumentation och effekt på depression. När vi som läkemedelsföretag bestämt oss för att erbjuda KBT via Internet som tillägg till Cipralexbehandling har vi varit mycket noga i vårt val. KBT-programmet som vi erbjuder heter Deprexis, och i en nyligen publicerad metaanalys [1] redovisades ett positivt resultat för Deprexis i jämförelse med andra »self-guided« Internetbaserade KBT-program.

Vi vill gärna passa på att klargöra några delar i debattinlägget av Rück et al som lätt kan leda läsaren till fel slutsatser. Enligt Rück et al framstår det som att definitionen på Internetbaserad KBT är att den är terapeutledd. En sådan definition har vi inte lyckats finna i litteraturen. Det närmaste vi kan komma är SBU:s uttalande [2]: »Datorbaserad KBT innebär att patienten går igenom en behandling som är baserad på KBT-manualer och som har anpassats till ett datorformat.« Internationellt finns det två typer av Internetmedierad KBT, med respektive utan behandlarstöd. En skillnad dem emellan är att den terapeutledda tar mer resurser i anspråk och därmed har en helt annan kostnadsbild.

Rück et al antyder också att patienter som får Deprexis varken är diagnostiserade eller får behandlarstöd. Det beror sannolikt på okunskap om hur patienten får tillgång till Deprexis. Vi har valt en modell där det är behandlande läkare som ger patienten tillgång till programmet. Efter att läkaren ställt diagnosen depression och valt att behandla med Cipralex tillsammans med Deprexis får patienten en inloggningskod av behandlande läkare. Behandlande läkare bedömer alltså om Internetbaserad KBT är en lämplig behandling för den enskilde patienten. Behandlande läkare följer därefter upp patienten på sedvanligt sätt.

Eftersom marknadsföringslagen ställer vissa krav när företag erbjuder en tjänst i kombination med ett produkterbjudande är Lundbeck skyldigt att tillhandahålla denna tjänst även utan koppling till en specifik produkt. Därför har vi gjort Deprexis tillgängligt även för patienter som inte behandlas med Cipralex. Vi är dock mycket noga med att inte marknadsföra detta på något sätt till allmänheten, eftersom vi anser att patienten ska få en diagnos hos läkare innan behandlingen påbörjas. Däremot kan såväl privata som offentliga vårdgivare numera erbjuda patienter som inte behandlas med Cipralex möjligheten att genomgå behandling med Deprexis till en låg kostnad.

Rück et al hävdar att Deprexis har en dokumenterat svag behandlingseffekt. Det är inte korrekt. I en ny studie [3], gjord helt oberoende av Lundbeck och GAIA (utvecklare av Deprexis), visar Berger et al att Deprexis har en behandlingseffekt på d=0,8 och vid 6 månaders uppföljning d=0,95. Detta står sig väl jämfört med de behandlingseffekter som anges för Internetpsykiatri.se i artikeln. Vi har dock inte kunnat jämföra resultaten då artikelförfattarna (Rück, Ljótsson, Lindefors och Melin) valt att inte ange någon referens för det åberopade resultatet. Vi har inte heller kunnat finna några publikationer gällande Internetpsykiatri.se:s resultat vid depressionsbehandling.

Vi känner inte igen påståendet att det finns lättillgänglig Internetbaserad KBT att tillgå runt om i landet. Tvärtom har Deprexis blivit ett mycket välkommet och uppskattat alternativ då traditionell KBT med terapeut eller annan Internetmedierad KBT ofta inte finns att tillgå.

Vi är övertygade om att olika patienter behöver olika grad av terapeutkontakt under sin KBT-behandling. För att så många som möjligt ska få tillgång till adekvat behandling är det viktigt att behandlingen har rätt grad av intervention för att bli så kostnadseffektiv som möjligt. Därför vill vi gärna se ett forskningssamarbete med Internetpsykiatri.se, där vi bland annat undersöker vilka patienter som passar för Internet-KBT med respektive utan terapeutstöd.