SLS är en ideell förening som arbetar för de professionella idealen: att genom vetenskap, utbildning, etik och kvalitet arbeta för patientens bästa. De professionella idealen har i grunden varit desamma genom århundradena och kan numera formuleras som i »Medical Professionalism in the New Millenium: A Physician Charter« . I denna tankeväckande skrift är ett av de viktiga professionella åtagandena att bevara förtroendet för medicinen genom att uppmärksamma intressekonflikter och bidra till öppenhet. Det poängteras särskilt att läkare och läkarorganisationer kan riskera förtroendet genom att i kontakter med kommersiella intressen låta sig styras av egennytta eller genom att dölja fakta om kontakter. SLS delar denna åsikt.

SLS välkomnar en fortsatt diskussion om hur läkarkåren kan upprätthålla de professionella idealen!