Vi delar till fullo Johanna Ranes’ syn på hur viktigt det är med cellprovstagning för att ytterligare minska risken för de mest allvarliga konsekvenserna av livmoderhalscancer.
Vikten av att ta cellprov trots att man vaccinerat sig är också något vi kommunicerar aktivt i flera kanaler. Till exempel på »Vårdguiden.se«, där vikten av cellprovstagning är en av huvudrubrikerna. Där finns informationen också tillgänglig på ytterligare 13 språk, utöver svenska. Däremot tror vi inte att det är relevant att för huvudmålgruppen hänvisa till medicinska forskningsrapporter.
Cellproven är mycket viktiga, och vi ska fortsätta att kommunicera hur viktiga de är, främst i samband med kallelser till cellprovstagningarna.
Att vaccinationen ger ett 70-procentigt skydd är något som också tydligt omnämns på Vårdguiden.se, på vaccinationsmottagningarnas affischer, i broschyrer och i de brev som skickas hem till flickorna och deras vårdnadshavare. Däremot finns texten inte med i varje enskild del.
Det viktigaste just nu är att ena alla goda krafter för att så många flickor som möjligt ska vaccinera sig. Arbetet mot livmoderhalscancer fortsätter.
Livmoderhalsscreening var det första steget, vaccination det andra.