I dagarna publicerades en studie i BMJ som visade på vikten av cellprovskontroller för att förebygga mortalitet i livmoderhalscancer. Av de ungefär 140 kvinnor som varje år avlider i livmoderhalscancer i Sverige har det stora flertalet inte deltagit i cellprovskontroll på länge. Bland de fall av livmoderhalscancer som upptäcks hos symtomfria kvinnor som låter sig screenas är det färre än fem fall årligen som inte kan botas [1].
Denna viktiga studie kommer att förbli okänd för det stora flertalet unga kvinnor i Sverige. Samtidigt som den publiceras pågår dock en reklamkampanj i Stockholms bussar och tunnelbana. Under ett rött hjärta och med landstingets betryggande blå logga som avsändare erbjuds unga kvinnor »gratis vaccin mot livmoderhalscancer« och uppmaningen »vaccinera dig mot virus som orsakar livmoderhalscancer«.
Det virus som avses är humant papillomvirus (HPV), som finns i över etthundra olika varianter. Enligt amerikanska National Cancer Institutes webbplats [2] finns det åtminstone 15 kända typer av HPV som kan orsaka cancer. Två varianter, HPV 16 och 18, ligger bakom uppskattningsvis 70 procent av fallen av livmoderhalscancer. Gardasil, vaccinet som avses i reklamen, ger ett skydd mot HPV 16 och 18, och dessutom mot två typer av HPV som orsakar kondylomvårtor. Inte någonstans på affischen, ens i en fotnot, informeras om hur stort skydd vaccinet uppskattningsvis ger. Inte heller nämns att cellprovtagningar fortfarande är viktiga, trots vaccination.
Att utelämna väsentlig information kan bryta mot marknadsföringslagen, enligt det som kallas vilseledande utelämnande. Det kan även vara ett lagbrott att lämna oklar, obegriplig eller tvetydig information. Antag att reklamen i stället gällt till exempel en billig flygresa till London och att det visade sig att bara 7 av 10 som köpt biljett fick följa med planet. Det hade knappast varit tillåtet att skapa en sådan annons utan att tydligt informera om att det inte rörde sig om en säker biljett, utan om att delta i ett lotteri. Om nu lotteriet har själva livet som insats borde kraven på tydlig information vara ännu hårdare än för triviala ting som resor.
»Ta hand om dig«, står det ovanför det röda hjärtat på reklamaffischen med Stockholms läns landstings logga. Men att på bästa reklamplats invagga unga kvinnor i falsk trygghet är inte en omsorgsfull handling. Vem ska stå för den pedagogiska uppgiften att förklara att screening fortfarande är lika viktig som förr, om inte ens Stockholms läns landsting anser den informationen vara tillräckligt viktig att ta med i dess egen reklamkampanjen?


Landstingskampanj i kollektivtrafiken i Stockholm. Foto: Jan Lind