MSD beklagar den olägenhet som beslutet att avregistrera Trilafon (perfenazin) innebär för patienter och vårdgivare, och vi har full förståelse för problematiken med att information skickades ut i samband med semesterperioden.

Trilafon tabletter. Av information från Läkemedelsverket den 20 juni framgår att det finns möjlighet att ansöka om licens för ett peroralt administrerat perfenazinpreparat som finns godkänt i vissa andra EU-länder.

Trilafon dekanoat injektionsvätska. Vid normal användning av Trilafon dekanoat, dvs om förskrivningen till de patienter som i dag behandlas sker i normal omfattning utan någon hamstring, bör lagret räcka till i november. Sker därtill en successiv omställning av patienter till andra behandlingsalternativ bör lagret räcka ända till 30 november (sista dag produkten får tillhandahållas av apoteken). Vi är dock väl medvetna om att det finns en stor risk för hamstring av läkemedlet, vilket innebär att lagret kan ta slut redan i september. För säkerhets skull valde vi därför att hellre sätta ett för tidigt datum än ett för sent.

Trilafon är en produkt som funnits länge, den godkändes redan 1957 (Trilafon dekanoat 1987), och det är i dag få länder där produkten fortfarande används; injektionsvätskan endast i de nordiska länderna inom EU. Att produkten funnits så länge innebär att dokumentationen inte är särskilt modern, däremot är den kliniska erfarenheten givetvis både lång och omfattande.

Vi för nu en dialog med företaget som tillverkar Trilafon dekanoat om möjligheterna att öka lagret så att vi kan garantera leveranser till den 30 november och om möjligheten att hitta en lösning så att produkten på något sätt även framgent kan göras tillgänglig för patienter i Sverige. I den diskussionen ingår också APL (Apoteket Produktion & Laboratorier), som ofta kan tillhandahålla lösningar för tillverkning av små volymer av läkemedel i Sverige. APL utvecklar och tillverkar ex tempore-läkemedel till vården och till apoteksmarknadens aktörer.

Självklart har vi också en fortsatt dialog med Läkemedelsverket.

Sammanfattningsvis ser MSD allvaret i den uppkomna situationen och arbetar aktivt för att finna en lösning för patienter och vårdgivare gällande Trilafon dekanoat; dock kan vi i dagsläget inte komma med några löften eller göra några utfästelser. Vi återkommer med mer information i augusti.

Se debattartikel från Svenska psykiatriska föreningen:

Patienterna drabbas när tillverkningen upphör