I en artikel på Läkartidningens webb 13 augusti (Debatt endast på webben) ställer Anders Turesson frågan vad som krävs för att personer som studerar till läkare i andra EU-länder ska få vikariera som underläkare i Sverige. Turesson ifrågasätter Socialstyrelsens ställningstagande i ett enskilt fall och kraven som ställs på de sökande.
Utgångspunkten måste alltid vara att värna patientsäkerheten och patientens rätt till en god vård. Eftersom läkaryrket är ett reglerat yrke där det krävs legitimation är det viktigt att Socialstyrelsen är mycket noggrann när andra än legitimerade yrkesutövare tillåts arbeta som läkare. Det innebär bland annat att vi måste se till att de studenter som sommarjobbar som underläkare i den svenska vården har tillräckligt med klinisk erfarenhet för att patientsäkerheten ska kunna garanteras.
Socialstyrelsen avfärdar inte generellt läkare från Polen eller andra EU-länder som vill jobba i Sverige under sin studietid. Socialstyrelsen gör en individuell prövning av varje fall. Den senaste tiden har två ärenden prövats där Socialstyrelsen funnit att de sökande inte har tillräcklig klinisk erfarenhet för att få jobba som underläkare i Sverige. I det ena ärendet har Socialstyrelsens avslagsbeslut fastställts av förvaltningsrätten, och ärendet har inte fått prövningstillstånd i kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen. I det andra ärendet pågår fortfarande den rättsliga prövningen. Socialstyrelsen ser positivt på att tillämpningen av regelverken prövas rättsligt.
De svenska ungdomar som utbildar sig till läkare utomlands är viktiga resurser i den svenska vården. Lika viktiga som de som utbildas i Sverige. Socialstyrelsen ska vara garant för att båda grupperna får möjlighet att bidra i den svenska hälso- och sjukvården på ett patientsäkert sätt.