Läkartidningen publicerade 7 juli 2012 (Debatt endast på webben) ett öppet brev från Svenska psykiatriska föreningen till MSD (Merck Sharp & Dohme) där man vände sig mot att tillverkningen av Trilafon dekanoat skulle upphöra den 30 november 2012.
MSD lovade i sin replik att försöka hitta en lösning och har under sommaren haft ett stort antal kontakter för att dels garantera leveranser av Trilafon dekanoat injektionsvätska till den 30 november och dels för att undersöka möjligheterna att hitta en mer långsiktig lösning så att produkten fortsatt kan vara tillgänglig för patienter i Sverige.
På den första punkten har vi varit framgångsrika och har nu fått löften om ytterligare produktion vilket innebär att vi trots omfattande hamstring bör kunna undvika en bristsituation under hösten, även om en mindre leveransstörning i månadsskiftet september/oktober inte kan uteslutas.
Glädjande nog har vi också kommit så långt på vägen i våra diskussioner kring den andra punkten att vi (23 augusti 2012) valt att ansöka hos Läkemedelsverket om att få dra tillbaka vår avregistrering av Trilafon dekanoat injektionsvätska. Det innebär att vi har goda förhoppningar om att kunna hitta en långsiktig lösning även om det är för tidigt att göra några utfästelser.
Självklart har vi en fortsatt dialog med Läkemedelsverket och ber att få återkomma med mer information senare i höst.