Tisdagen den 13 november kunde man i nätutgåvan av Dagens Medicin läsa att Läkarförbundet tillfälligt stoppat Region Skånes budgetbeslut [1]. Genom att begära en central förhandling hindrades regionstyrelsen från att fatta beslut om budgeten.
Landstingsledningen i Region Skåne vill få igenom en budget som innebär stora sparkrav inom sjukvården, bland annat ska Skånes universitetssjukhus spara 350 miljoner kronor. »Vi vill ge dem en möjlighet att ändra sig«, säger Lars Nevander, ordförande för läkarfacket i Lund. Man kräver dessutom att landstingsskatten höjs.
Nedskärningarna påminner om dem på Sahlgrenska universitetssjukhuset för ett år sedan då det skulle sparas en halv miljard kronor. Genom bland annat anställningsstopp och stängda avdelningar lyckades man till slut vända ett befarat underskott till en vinst på tiotalet miljoner kronor. I den situationen satsade Läkarförbundet på att hjälpa enskilda läkare som inte kunde få sina vikariat förlängda på grund av anställningsstoppet, men några krav på höjd landstingsskatt eller stoppade budgetförhandlingar hördes inte. Läkartidningen tycks helt ha missat att rapportera om detta.
När motsvarande spariver drabbade Karolinska sjukhuset tidigare i år fick det en viss uppmärksamhet i denna tidskrift [2]. Hela 650 miljoner kronor skulle sparas och 800 tjänster riskerades. I slutändan verkar det bli anställningsstopp och 400 färre tjänster. Intressant att notera är att läkarföreningen vid sjukhuset ändå accepterar att verksamheten har som mål att effektiviseras med två procent per år [3]. Således inga fackliga krav på mer resurser till vården.
Det som nu händer i Skåne måste ses som ett trendbrott, och vi kan bara hoppas att Skåneläkarnas krav ger resultat. Förhoppningsvis inspirerar agerandet andra lokalföreningar och förbundet centralt. I tider då det ständigt tycks saknas pengar till vården av sjuka och gamla är det viktigt att även Läkarförbundet sätter ner foten och markerar: Stoppa nedskärningarna inom vården!