Jag har noterat Sten Iwarsons kritik mot SNS Välfärdspolitiska råds rapport för okunskap i kapitlet om läkemedel, och att SNS, om andra delar av rapporten håller samma nivå, nog bör ta sig en funderare över kvaliteten på Välfärdspolitkska rådet. Till det vill jag helt kort säga att Sten Iwarson är ute i ogjort väder. Rapporten är väl genomarbetad. Dess syfte är att på basis av aktuell forskning ge underlag för beslut om sjukvården i framtiden. Det är självklart att man kan trampa på ömma tår när man drar policykonklusioner.
Det förvånar mig att förslaget om att lagstiftningen som reglerar läkemedelskommittéerna bör upphöra, och dessa således avskaffas i sin nuvarande form, inte ses som en möjlighet.
I referensgruppen fanns starka röster för att vidga kommittéernas roll till att bli »behandlingskommittéer« med vidare mandat. Den diskussionen får Sten Iwarson och andra som slår vakt om läkemedelskommittéerna gärna föra vidare.
Både Välfärdspolitkska rådet och dess referensgrupp har sagt sitt, i förhoppning om att förargelse hos mottagarna ska ta sig konstruktiva uttryck.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.