Nyligen har det i tidningarna skrivits om en elithandbollsspelare, som vid ett dopingtest testat positivt för finasterid. Han hade tagit preparatet, ordinerat av en distriktsläkare, för att motverka håravfall. Varken han själv eller läkaren kände tydligen till att finasterid var dopingklassat. Han har uppgivit att han inte hade någon avsikt att dopa sig.

Minskar omvandlingen av testosteron
Finasterid hämmar enzymet typ II 5-alfa-reduktas och minskar därmed omvandlingen av testosteron till androgent dihydrotestosteron (DHT). Enzymet finns bla i prostata men också i hårsäckarna. Finasterid används för att motverka prostatahypertrofi och då vanligen i dosen 5 mg (Proscar 5 mg), men också mot androgent håravfall och då i en dos på 1 mg (Propecia 1 mg).
Studier vid dopinglaboratoriet i Köln har visat att tillförsel av 5 mg Finasterid minskar mängden utsöndrade metaboliter av tillfört nandrolon respektive dihydrotestosteron och att denna effekt sitter kvar i åtta dagar efter tillförsel. Substansen uppfyller alltså kriterierna för att vara en »masking agent« och dopingklassades därför inför år 2005 av den anledningen.
Idrottens dopingregler är så utformade att idrottaren är ansvarig för vad som påträffas i hans urin, oavsett hur substansen hamnat där, sk strict liability. Förekomst av finasterid i ett dopingprov betraktas som en allvarlig förseelse och bestraffas normalt med två års avstängning från all idrott. Möjligheterna till reducerat straff är små. Enbart om idrottaren ifråga kan styrka dels hur den förbjudna substansen kommit in i kroppen, dels att han/hon inte begått något betydande fel eller försummelse kan nedsättning av straffet komma ifråga.

Dispensregler
På dopinglistan finns ett antal i Sverige saluförda, receptbelagda läkemedel. För att möjliggöra för de idrottare som behöver sin medicin finns dispensregler. Så är tex insulin dopingklassat liksom alla beta-2-stimulerare, dvs astmamedicinerna, tillväxthormon (hGH), amfetamin och Ritalina, efedrin mfl substanser. Idrottaren har då att söka dispens för sin medicinering på fastställd blankett, som kan hämtas från RFs webbplats Üwww.rf.seY´.
RFs dopingkommission har två dispenskommittéer som granskar ansökningarna med utgångspunkt i om det är en medicinskt riktig och nödvändig medicinering, tex insulin vid diabetes typ 1. Substansen får dock inte ha någon prestationshöjande effekt!
Innan detta fall blev aktuellt hade redan tre ansökningar om dispens för finasterid avslagits. Indikationen för medicineringen i de fallen var alopecia. Kommittéerna kunde inte se att detta var en livsnödvändig behandling. Enbart om, vilket inte anförts i dessa tre fall, håravfallet skulle ge svåra psykiska besvär, skulle en dispens kunna övervägas.

Idrottens Röda lista
Handbollsspelaren har drabbats hårt. När detta skrivs vet vi inte vilket straff han får. Om han hade kontrollerat i Idrottens Röda lista, som utges av Apoteket AB i samarbete med RF, hade han kunnat konstatera att finasterid är dopingklassat. Listan trycks i 100000 exemplar varje år och finns på alla apotek, respektive distribueras till alla specialförbund inom RF.
Information om dopingklassade läkemedel finns i Fass, Patient-Fass och Läkemedelsboken. Läkaren ifråga borde därför ha känt till detta. Alla läkare bör/skall fråga om en patient är idrottare eller ej innan han/hon skriver ut ett läkemedel. Denna receptskrivande läkare är i högsta grad medskyldig till handbollsspelarens positiva dopingprov.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.